By Steven Voser

Kvalitetskontrol af cannabisfrø

Kvalitetskontrol af cannabisfrø


Hvert cannabisfrø indeholder livet af en ny cannabisplante. Og selvom cannabis gror og formerer sig selv på egen hånd ude i naturen, er frøbanker som vores dedikerede til at udnytte og krydse de særlige egenskaber af forskellige cannabisplanter for at give dyrkere mere raffinerede, stabile og ensartede frø.

Hos RQS tager vi vores arbejde som frøbank meget seriøst. Vi mener, at cannabisdyrkere fortjener adgang til pålidelig, stabil genetik for at sikre en sund afgrøde og kvalitetsrig høst på lige fod med almindelige landmænd og gartnere. Udover at fremavle raffinerede cannabissorter, hjælper vores strenge kvalitetskontrolforanstaltninger med at gøre dette til en realitet for cannabisavlere.

Nedenfor tager vi et kig på kvalitetskontrol af cannabisfrø, hvad det indebærer, og hvordan vi bruger vores unikke proces bestående af fem trin for at sikre, at alle vores frø er af den højest mulige kvalitet.

Video id: 673601992

Frøvitalitet: Hvad betyder det, og hvorfor er det vigtigt?

Vitaliteten af et bestemt frø refererer til, hvor effektivt det spirer, og sundheden af den kimplante, det producerer. Frø med høj vitalitet bør spire let og hurtigt og producere stærke kimplanter med sunde rødder og masser af vækstkraft. Etiolering (lange, svage stilke) og langsom, stillestående vækst er tegn på frø med lav vitalitet.

Måling af frøets vitalitet er ekstremt vigtigt, og det spiller faktisk allerede en afgørende rolle inden for landbruget. På den måde er landmænd i stand til løbende at avle planter, der hurtigt etablerer ensartede, robuste kimplanter, som udvikler sig til stærke planter med godt udbytte. Desværre halter cannabisindustrien stadig lidt bagud på dette område, da planten i mange år har været forbudt.

Kvalitetskontrol: Hvordan kan virksomheder inden for produktion af cannabisfrø sikre kvaliteten af deres frø?

Kvalitetskontrol af frø refererer til de processer, virksomheder bruger for at sikre levedygtigheden af deres frø. Selvom hver virksomhed har sin egen tilgang til kvalitetskontrol, fokuserer de fleste på at teste følgende:

✔️ Spiringshastigheden af deres frøpartier (dvs. antallet af frø, der spirer effektivt)
✔️ Spiringstidslinjen for hvert parti (dvs. hvor lang tid frøene er om at spire)
✔️ Kimplanternes robusthed og modstandsdygtighed over for skadedyr og sygdomme
✔️ Planternes ensartethed, når de forlader kimplantefasen

Frøbankerne måler de ovenstående variabler for at opnå frø, der er genetisk stabile, fri for frøbårne sygdomme, ukrudtsfrø og skadedyr, og som udviser enestående vækstegenskaber.

Som sagt halter cannabisindustrien stadig lidt bagefter den almindelige landbrugssektor, når det kommer til kvalitetskontrol af frø. Det skyldes det næsten 100 år lange forbud mod cannabis,. Ikke desto mindre arbejder virksomheder inden for produktion af cannabisfrø som os og nogle få andre konstant på at indhente landbrugssektoren og tilbyde cannabisfrø af samme vitalitet og kvalitet som andre lovlige afgrøder.

Hos RQS anvender vi strenge kvalitetskontrolforanstaltninger til at teste alle vores frøpartier (se den komplette beskrivelse af vores kvalitetskontrolproces nedenfor). Ved at følge denne proces og konstant finjustere den håber vi på at kunne:

✔️ Sikre den genetiske renhed og ensartethed af vores sorter
✔️ Garantere at vores sorter er modstandsdygtige over for dårlige vejrforhold, skadedyr og patogener
✔️ Fremstille endnu mere levedygtige og vitale frø
✔️ Fortsætte med at producere sorter med høje udbytter

Royal Queen Seeds kvalitetskontrolproces: Trin for trin

Selvom mange virksomheder inden for produktion af cannabisfrø hævder, at de tester deres frø, kan de egentlige processer, de bruger, og strengheden af deres foranstaltninger variere meget fra producent til producent.

Nedenfor skitserer vi vores unikke kvalitetskontrolproces bestående af fem trin. Vi bruger denne proces til at teste hvert frøparti, før de sælges på markedet. På den måde kan vi garantere et slutprodukt af højeste kvalitet og fuld gennemsigtighed. Vi er overbeviste om, at denne strenge proces er det, der hjælper os med at fastholde vores kunder og løbende tiltrække nye.

Trin 1: Rensning

Det første trin i vores kvalitetskontrolproces er rensning af vores høstede og tørrede cannabisfrø. Vores eksperter bruger luftrensende udstyr til at fjerne planterester (små blade, stængler og frøskaller) og tomme, ødelagte eller døde frø fra frøpartiet. Det er vores erfaring, at denne metode giver de bedste resultater og er med til at forenkle resten af kvalitetskontrolprocessen.

Royal Queen Seeds kvalitetskontrolproces: Trin for trin

Trin 2: Størrelsesklassifikation

Efter cannabisfrøene er blevet renset, sorteres de efter størrelse. Hos RQS bruger vi et system med seks sigter til at sortere vores frø og garantere et ensartet slutprodukt med ensartede spirehastigheder og plantevækst. Ved at sortere vores frø efter størrelse er vi også i stand til at fange frø af lav kvalitet tidligt i processen, så det udelukkende er frø af højeste kvalitet, der ender på hylderne.

Royal Queen Seeds kvalitetskontrolproces: Trin for trin

Trin 3: Frøcoating (professionelt marked)

Coating af frø er en specialiseret proces til vores professionelle marked. Ved hjælp af specielt udstyr sprøjtes vores frø med et fint lag af mikronæringsstoffer, fytoaktive forbindelser og svampedræbende midler, så de kan holde sig i deres emballage og for at sikre den bedst mulige spiringshastighed. Vi bruger også naturlige farvestoffer i vores frøcoating for tydeligt at kunne skelne mellem behandlede og ubehandlede frø.

Royal Queen Seeds kvalitetskontrolproces: Trin for trin

Trin 4: Tørring (professionelt marked)

Når frøcoating-processen er færdig, skal frøene tørres. Det gør vi i et meget kontrolleret miljø ved hjælp af et specialiseret ventilationssystem, der udsætter vores behandlede frø for en luftstrøm med en konstant temperatur. Det er med til at bevare frøsundheden og sikre den bedst mulige spiringshastighed.

Royal Queen Seeds kvalitetskontrolproces: Trin for trin

Trin 5: Spiringstest

Det femte og sidste trin i vores kvalitetskontrolproces er spiringstest. Her tager frø fra hvert frøparti og tester deres spiringshastighed og væksttidslinje. På den måde sikrer vi yderligere konsistens og gennemsigtighed, før frøene pakkes og sendes ud til vores kunder.

Royal Queen Seeds kvalitetskontrolproces: Trin for trin

Kvalitet af cannabisfrø i dag og i fremtiden

Cannabis er en hårdfør plante, der vokser under mange forskellige forhold rundt om i verden. Og selvom avlere fra undergrundsmiljøet længe har arbejdet på at bevare den genetiske renhed og kvalitet af deres sorter, mener vi, at kvaliteten af cannabisfrø aldrig har været vigtigere og mere opnåelig, end den er i dag. Efterhånden som regeringer ændrer deres holdning til urten, baner førende virksomheder i cannabisindustrien vejen for en lovlig og reguleret industri, hvor kvalitetsfrø tjener som et stærkt fundament.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.