Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds

Hvordan dyrkes cannabis i den vegetative fase

How To Grow Weed During The Vegetative Phase

Sådan støtter du cannabis i den vegatative fase for at skabe de bedste resultater.

Indhold:

HVAD ER DEN VEGETATIVE FASE?

Den vegetative fase er perioden i vækstcyklussen, som finder sted efter spiringen og før blomstringen.

Efter at dine cannabisfrø spirer, dukker de op fra jorden som kimplanter. Disse unger har en kort stamme og to afrundede kimblade. Efterhånden tager de første "ægte" form. I løbet af de efterfølgende 2–3 uger, begynder kimplanterne at modne og producere et stort antal af vifteblade - strukturer, som kræves til fotosyntese. Dette markerer begyndelsen af den vegetative fase.

Den vegetative fase kan vare alt mellem 3 og 16 uger (eller længere) , afhængig af sortens genetik og dyrkerens målsætning.Eksplosiv vækst finder sted i denne periode Planter omplantes typisk i større beholdere i begyndelsen af den vegetative fase, så deres rodsystem har mere plads til at udvide sig i.Hovedstammen skyder op, og afstanden mellem knudepunkterne bliver markant større Indica forbliver korte og oplever masser af lateral vækst, hvorimod Sativa-sorterne bliver højere med langt færre forgreninger. For fotoperiodiske sorter slutter den vegetative fase, når lyscyklussen bliver kortere.

 • Udendørs, sker det, når sæsonen skifter fra sommer til efterår.
 • Indendørs , sker det, når lysskemaet forkortes for at tvinge fotoperiodiske planter til at blomstre efter dyrkerens ønske. Planter overgår fra vegetativ fase til blomstring, når de eksponeres til en lyscyklus på12 timers lys og 12 times mørke. Omvendt igangsætter de, automatisk blomstrende sorter blomstringen på baggrund af deres alder - og ikke lyscyklus.

 

Vækstfase (uge 1)
Vækstfase (uge 2)
Vækstfase (uge 3)
Vækstfase (uge 4)
Vækstfase (uge 5)
Vækstfase (uge 6)
Vækstfase (uge 7)
Vækstfase (uge 8)

VIGTIGHEDEN AF DEN VEGETATIVE FASE

Den vegetative fase er en vital periode i cannabisplantens livscyklus. Dyrkere skal skabe de optimale miljømæssige forhold for, at deres planter kan vokse sig så store og sunde som muligt. Størrelse er ofte lig med udbytte. Jo større planten bliver, jo flere knudepunkter eller "knopområder" udvikler de, og desto flere blomster er de i stand til at producere. Men størrelsen er ikke alt.

Nogle dyrkere foretrækker at holde deres planter små uden at gå på kompromis med udbyttet, hvilket kan opnås gennem træning plants. Disse teknikker skal implementeres i den vegetative fase før blomsterne kommer til syne. Mange essentielle fysiologiske funktioner er undervejs i løbet af den vegetative fase. Vifteblade arbejder hårdt på at omdanne lys og CO₂ til energi. Rodsystemet udvider sig og skaber et stærkt fundament for at forhindre, at den vælter. Rødderne arbejder også med at optage vitale næringsstoffer og vand. For at imødekomme plantens behov i denne periode skal dyrkere sikre, at de giver planten den korrektemængde af lys, vand og næringsstoffer.

Dyrkere skal også være opmærksomme på skadedyr og patogener og gøre deres bedste for at forhindre disse trusler i at skade eller endda dræbe deres afgrøde. I sidste ende gør den vegetative fase klar til blomstringen. Jo sundere planterne er i denne periode, jo mere klar er de på blomstringen og en udbytterig høst.

Video id: 484383048

HVORDAN OPNÅS DEN IDEELLE VEGETATIVE VÆKST

Ovenstående faktorer gælder for alle cannabisaktiviteter. Når dyrkere formår at ramme den perfekte balance mellem alle disse variabler, bliver det muligt at opnå imponerende vækst i løbet af den vegetative fase. Selvom plantens primære krav er uforandrede, skal dyrkere være opmærksomme på forskellene mellem indendørs og udendørs dyrkning. Disse to meget forskellige miljøer byder dyrkerne og deres afgrøde på forskellige udfordringer.

INDENDØRS

Indendørs dyrkning dækker generelt over at dyrke planter i væksttelte eller særskilte dyrkningsrum. Dette har bestemte fordele og ulemper. Indendørs dyrkere har næsten fuldstændig kontrol over miljøet i løbet af hele vækstcyklussens varighed. I løbet af den vegetative fase kan de vælge at lade lysene være tændt i 18-24 timer pr. dag. Jo mere lys planten eksponeres til, jo mere kan de fotosyntetisere, hvilket udløser mere eksplosiv vegetativ vækst. Mere kontrol betyder dog også, at der er mere at tage hånd om. Indendørs dyrkere skal regelmæssigt måle CO₂-niveauer, luftfugtighed og temperatur. Disse faktorer skal holdes inden for bestemte parametre for at optimere plantens vækst.Det bliver måske nødvendigt for dyrkere at investere i blæsere, hygrometre, befugtere/affugtere, udsugningsventilatorer mv. for, at aktiviteterne forløber problemfrit. Disse systemer kan automatiseres med timere og sensorer, men det er ikke realistisk for amatør- og hobbydyrkere.

INDENDØRS

UDENDØRS

Udendørs dyrkere har meget mindre kontrol over deres planter i den vegetative fase og vækstcyklussen som en helhed. Naturelementerne tager over, hvilket under nogle omstændigheder kan være en god ting. Du skal ikke forsyne planten med en lyskilde, og hyppig regn og vandingssystemer fjerner behovet for at vande regelmæssigt. Du skal hovedsageligt styrke din plantes forsvar for at opnå en ideel vegetativ vækst udendørs. Der er mange kræ derude, som med glæde tygger på din plante til frokost. Små væsener som insekter kan grave ind i blade og spise sig ind i rødderne, hvorimod dyr som fugle og hjorte kan forårsage alvorlige skader på blade og stammer. Fugtige miljøer kan også øge risikoen for svampesygdomme. Biologisk forsvar som rovinsekter kan introduceres i haven for at fjerne skadedyrsarter, og ledsagerplanter kan dyrkes for at afskrække dem. Trådnet og trådgitter er en effektiv forsvarslinje mod større dyr. "Bladsprøjtning kan også bidrage til at holde muggen væk. Dyrkere bør også placere deres afgrøde i et område i haven, som har god luftgennemstrømning, og undgå stillestående områder.

UDENDØRS

GIV DINE CANNABISFRØ DEN BEDSTE START

Som vi har nævnt ovenover kommer fasen med kimplanter lige før den vegetative fase. Det er en vigtig tid i cannabisplantens liv og kan afgøre dens skæbne. På samme vis som en sund vegetativ vækst bidrager til en optimal blomstringsfase gør en sund kimplantefase det samme for hele vækstcyklussen. Lad os se på de vigtige faktorer, som der skal tages højde for i denne periode.

 • VÆKSTMEDIE

Dyrkere kan dyrke planter i flere medier, heriblandt jord og vand (hydroponics). TVækstmediet skaber et område, hvor rødderne kan vokse, og - i tilfældet for jord - leverer organisk stof og næringsstoffer. Overvej at bruge mikroorganismer som mykorrhizasvampe i jorden for at skabe en gavnligt forhold med dine planter. De hjælper med at nedbryde organisk stof og optage næringsstoffer. I en hydro-opsætning skal du starte med filtreret vand af god kvalitet. Postevand indeholder for meget klor og andre skadelige stoffer.

VÆKSTMEDIE
 • BELYSNING

Lys er en af de vigtigste faktorer i dyrkningen af cannabis. Sammen med vand og CO₂ er det en afgørende faktor i fotosynteseprocessen. Dyrkere skal starte med godbelysning for at give planterne mulighed for at blive sunde og stærke. Der anbefales LED-lys , da de er billige i drift og har lav varmeudledning. Som nævnt kræver indendørs fotoperiodiske sorter 18-24 timers lys pr. dag i den vegetative fase. Jo mere lys en plante eksponeres over for, desto hurtigere vokser den. De fleste dyrkere har deres planter i vegetativ fase i 4-8 uger. Efter denne periode skal der skiftes til 12 timers lys pr. dag for at igangsætte blomstringen. Automatisk blomstrende planter blomstrer derimod helt af sig selv. Giv dem 18-24 timers lys pr. dag gennem den vegetative fase og blomstringsfasen, og der opstår magi.

BELYSNING
 • NÆRING

Cannabisplanter har bestemte næringsmæssige behov, og deres behov er forskellige i den vegetative fase og blomstringsfasen. I løbet af den vegetative fase kræver planten højere niveauer af kvælstof, som bidrager til stilkenes og bladenes vækst. De får også brug for tilstrækkelige mængder af kalium for at regulere åbningen og lukningen af spalteåbninger og producere energi. Planter i vegetativ fase kræver også den rette mængde af magnesium for at drive fotosyntesen og calcium for cellevæggenes sundhed. Produkter som Easy Grow-næringsstabletter giver planterne alle de næringsstoffer, som de har brug for gennem hele den vegetative fase. Hvis du dyrker hydroponisk, skal du købe særlige vegetative næringsstoffer og følge brugsanvisningen.

NÆRING
 • VANDING

Vand - livets væske. Cannabisplanter er afhængige af vand for at absorbere næringsstoffer i opsætning med jord eller hydro. Ved transpiration bevæger vand sig op gennem plantens stamme til bladene, hvorved næringsstoffer transporteres til det sted, hvor der er behov for dem. For meget vand kan dog være en dårlig ting. Overvanding kan fjerne røddernes adgang til luft og føre til udvikling af forrådnelse i rødderne. Når dine planter vandes den vegetative fase, skal du vente på, at de øverste 3 cm af jorden tørrer ud, før du vander igen. Hydroponiske planter modtager alt det vand, de har brug for, fra deres vækstmedie.

VANDING
 • TEMPERATUR

Vegetative planter trives i temperaturer ved 20–30°C. For indendørs og udendørs dyrkere er dette heldigvis et forholdvis bredt interval. Vegetative planter kan tolerere ret høj luftfugtighed. Lad dog ikke niveauet komme under 40%. Både temperatur og luftfugtighed kan måles ved brug af et termometer/hygrometer. Indendørs dyrkere kan manipulere disse forhold ved at bruge varmeapparater, aircondition, befugtere og affugtere. Udendørs dyrkere kan opsætte overdækning for at beskytte planter i vegetativ fase fra solen, hvis en brutal varmebølge rammer området.

TEMPERATUR
 • LUFTGENNEMSTRØMNING

Luftgennemstrømning er vital for at holde planterne i vegetativ fase sunde. I et væksttelt holder blæsere og udsugningsventilatorer luften frisk. De bringer CO₂ ind og fjerner overskydende ilt. Luftgennemstrømning hjælper også med at forhindre dannelsen af mug. Hvis du dyrker udendørs i en folietunnel, er det en god ide at opsætte det i vindens retning eller installere nogle blæsere for at sikre bevægelse i luften.

LUFTGENNEMSTRØMNING
 • TRÆNING

Træning gør det muligt for dyrkere at forvandle og forme planterne, som de ønsker. Den åbner op for den øverste del af planteområdet og lader mere lys trænge igennem. Træning kan også give et boost til udbyttet samtidig med at planterne holdes ved en højde, der er til at håndtere. Metoder som træning med lavt stressniveau (LST) kan bruges til at ændre planternes form ved at bøje og binde stammerne og grenene.

TRÆNING

DE FØRSTE TO UGER AF DEN VEGETATIVE FASE

Planter vokser med fart i denne periode. Dyrkere skal løbende overvåge dem og justere parametrene i deres opsætning derefter. Ved brug af Easy Booster-næringstabletter bliver det ikke et problem med fodringen. Dyrkere skal overvåge vandingen nøje. Igen skal der ventes, indtil de øverste 3 cm af jorden er tørre. Da planterne vokser så hurtigt, skal der måske også ændres ved lysets positionering. Hvis toppen af planten kommer for tæt på lyskilden, kan den blive udsat for en lysforbrænding. Lyskilden skal hænge omkring 30 cm fra plantens top. Hvis bladene bliver gule, skal den flyttes endnu længere væk.

Høj luftfugtighed er vigtig i de første to uger af den vegetative fase. Fugt i luften booster plantens sundhed og kan opnås ved midlertidigt at slukke for blæserne indendørs.

ANDRE FAKTORER, DER SKAL TAGES I BETRAGTNING I DEN VEGETATIVE FASE

Udover de ovenstående faktorer er der også flere andre afgørende faktorer, der skal tages i betragtning i den vegetative fase, uanset hvor eller hvordan, du vælger at dyrke.

 • KØNUDVÆGELSE

Udvægelse af køn for cannabisplanter er afgørende for at forhindre, at hanplanter bestøver dit dyrkningsområde. Hvis målet er at producere harpiksholdige blomster, skal dyrkere identificere og fjerne hanplanterne så hurtigt som muligt. Så snart deres pollen befrugter en hunblomst, begynder de at producere frø og stopper med harpiksproduktionen. Kønudvægelse kan udføres omkring fire uger efter spiringen. Både han- og hunplanter begynder med at producere præblomster - små stykker af væv, som giver en indikation på kønnet. Hanplanterne producerer præblomster, som er mere kugleformede, hvorimod hunplanternes præblomster er mere dråbeformede. Dyrkere kan bruge forstørrelsesudstyr som en urmagerlup for at se nærmere på knudepunkterne. Hvis du ser en hanplante, skal den fjernes fra dit dyrkningsområde. Den kan opbevares særskilt til avlsformål eller smides væk.

 • AFSTAND

Hver plante har brug for sin egen plads. Tætpakkede planter ender med at skygge for hinanden og blokere for lyset. Mange variabler er i spil her. Sortens genotype afgør, hvor stor den bliver, men planten kan alligevel tæmmes med træningsmetoder. Dyrkere kan tilrettelægge deres dyrkningsområde ved at få styr på, hvor mange planter, der skal dyrkes pr. kvadratmeter.

 • Ved at bruge SOG-teknikken kan dyrkere normalt få plads til 4-16 planter pr. m². Dette dækker over at plante mange små planter i potter tæt på hinanden for at skabe et ensartet vandret planteområde i toppen.
 • Som nævnt ovenover, er træning med lavt stressniveau (LST) endnu en teknik, som kan bruges til at tæmme planterne. Den giver dyrkere mulighed for at få plads til omkring fire planter pr. m².
 • Endelig er der ScrOG-teknikken som kan bruges for at forbedre udbyttet, selvom der kun bliver plads til en enkelt plante pr. m².
 • TOPNING

Topning er en velafprøvet metode til styring af højden på en cannabisplante, samtidig med at udbyttepotentialet gives et boost. Ved at beskære planten i hovedstammens top kan dyrkere tilskynde lateral vækst, som efterfølgende kan forbedre udbyttet. Dyrkere kan udføre topning så snart planten har 3-5 knudepunkter. Denne teknik egner sig til den vegetative vækstfase. Dyrkere bør starte med en steril saks og klippe til i toppen på hovedstammen, hvilket får den til at bøje sig. Dyrkere kan gentage denne behandling igen og igen for at producere flere knopområder. Planterne har dog brug for en "restitutionsperiode" efter hver topning, hvilket ikke kan undgå at forlænge tiden på den vegetative fase.


 • Del. 1: Spiring The complete guide to germinating cannabis seeds.
 • Del. 3: Blomstringsfasen Just another couple of months of blossoming we will be ready to get our sheers out of the cupboard.
 • Del. 4: Sidste uger af blomstringen. After weeks of mounting excitement, the long-awaited moment for harvest is finally within arm's reach.
 • Del. 5: HøstThis guide will assist you through each step of the harvest process to ensure a healthy and potent stash.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

Emnefinder

Kategorier
eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37803 bedømmelser