Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

Sådan dyrker du F1-hybridcannabis

F1


🚀 Ofte stillede spørgsmål om dyrkning af F1-hybrider

Er F1-hybridmarihuanafrø for begyndere?
Absolut. På grund af deres hybridkraft og forbedrede modstandskraft er de faktisk nemmere at dyrke end andre sorter.
Hvad er forskellen mellem F1-hybrider og andre sorter?
F1-hybrider er skabt ved hjælp af to forældresorter fra meget indavlede linjer. Når man krydser indavlet genetik resulterer det i et fænomen, der kaldes hybridkraft (også kaldet krydsningsfrodighed eller heterosis). Denne egenskab øger i høj grad planternes produktivitet.
Hvor længe blomstrer F1-hybridsorter?
Automatisk blomstrende sorter blomstrer i ca. 38-55 dage.
Hvornår er F1-hybridsorter klar til høst?
Automatisk blomstrende sorter er klar til høst allerede efter 60 dage. Fotoperiodiske sorter tager længere tid. Indendørs afhænger det af, hvornår du vælger at skifte til blomstringsfasen. Udendørs kan du forvente at høste i løbet af september og oktober.

F1-hybridcannabissorter tilbyder forbedret modstandskraft, større udbytte, højere koncentrationer af cannabinoider og terpener og uovertruffen ensartethed. Alle bør prøve disse hybridsorter mindst én gang i livet. Nedenfor kan du lære præcis, hvordan du dyrker F1-hybridmarihuana både indendørs og udendørs.

Spiring

Spiringsprocessen med F1-hybridcannabisfrø er stort set den samme som med alle andre sorter – dog med undtagelse af én ting. På grund af deres overlegne modstandsdygtighed over for sygdomme er der lavere risiko for at F1-hybridfrø bliver ofre for rodpatogener, der potentielt dræber de unge kimplanter. De er dog ikke helt immune. Her er de mest almindelige måder at spire frø på:

⛏️ Direkte spiring i jorden

🌱 Spiringsblokke: Spiringsblokke indeholder gavnlige mikrober og næringsstoffer, der giver kimplanterne en god start på livet.

🥛 Spiring i et glas vand

🧻 Køkkenrulle-metoden

Medmindre du vælger at så dine frø direkte i jorden eller i spiringsblokke, skal du plante dine spirede frø i deres vækstmedium, når rodtoppen er ca. 1-2 cm lang. Disse tips hjælper dine F1-hybrideannabissorter med at trives i disse kritiske tidlige stadier:

 1. Undgå overvanding: Hvis du giver dine kimplanter for meget vand, kan det kvæle rødderne og udsætte dem for sygdom.
 2. Sørg for god dræning. Brug perlit, vermiculit og mere sandholdig jord for at forbedre dræning.
 3. Vent ikke for længe med at tænde lysene: Kimplanter har brug for lys, så snart de dukker op af jorden. Uden tilstrækkelige mængder lys bliver de lange og svage.
 4. Undgå fodring: Dine kimplanter har ikke brug for yderligere næringsstoffer i mindst en uge, afhængigt af indholdet af dit vækstmedium
 5. Hold øje med luftfugtigheden: Brug en fugtkuppel for at holde den gennemsnitlige relative luftfugtighed på 70 %.

Typisk varer kimplantefasen ca. en uge fra det øjeblik, det nye skud dukker op af jorden. Herefter går din plante ind i den vegetative fase af vækstcyklussen.

Dyrkning af fotoperiodiske F1-hybrider indendørs

Fotoperiodiske F1-hybridplanter er dem, der kræver en ændring i lysets cyklus for at blomstre. De vokser på samme måde som både almindelige og feminiserede fotoperiodiske sorter. Disse frø producerer dog meget mere ensartede planter med et overlegent udbytte og forbedrede fytokemiske profiler. Der findes mange forskellige måder, du som avler kan dyrke F1-hybridcannabis indendørs på.

Den bedste belysning til F1-hybrider

Lighting for F1

Planter har brug for fotoner for at udføre fotosyntese, skabe energi og overleve. Der findes mange forskellige belysningsmuligheder som bl.a. CFL, HID og LED. Uanset hvilken type lys du vælger, skal du sørge for, at du har den optimale lysintensitet: Nok til at planten kan udføre fotosyntese uden at lide lysstress.

Der er tre primære måder at indstille lysintensiteten indendørs på. For det første kan du følge producentens vejledning for dit dyrkningsområde. Hvis du vil være endnu mere omhyggelig, kan du overveje at investere i et luxmeter. Når du bruger lux-måling, skal du sigte efter forskellige intervaller under de forskellige stadier af vækstcyklussen:

 • Kimplantefasen: 5.000-7.000 lux
 • Den vegetativt fase: 15.000-50.000 lux
 • Blomstringsstadiet: 45.000-65.000 lux

Ideelt set skal du bruge en quantum-PAR-måler til at indstille din lysintensitet. De er dyrere end lux-målere, men de giver mere værdifulde data. Sigt efter et PAR-niveau på 300-400 µmol/m²/s. for at opnå optimal vækst.

Udover lysintensiteten spiller lyscyklussen også en vigtig rolle, når du dyrker fotoperiodiske F1-hybridsorter. Under den vegetative fase holder dyrkere typisk deres lys tændt i 18-24 timer hver dag. For at starte blomstringsfasen skal du reducere lyscyklussen til 12 timers lys om dagen frem til høst.

Vækstmedium og ernæring til F1-hybrider

Medium and Nutrition

Udover belysningen har vækstmedium og de næringsstoffer, du bruger, stor indflydelse på udbyttet af dine F1-hybrider.

Uanset hvilken tilgang du vælger, skal du huske, at F1-hybridsorterne har brug for forskellige næringsstoffer under de forskellige stadier af vækstcyklussen. I den vegetative fase har planter et større behov for kvælstof. De bruger dette element som grundlag for aminosyrer, som bruges til at skabe strukturelle proteiner, der er vigtige for vækst. Hvis du vil holde det så enkelt som muligt, indeholder RQS Easy Grow Boostertabletter det perfekte forhold mellem næringsstoffer til denne vækstfase.

Når du dyrker fotoperiodiske F1-hybrider indendørs, har du fuld kontrol over, hvornår dine planter blomstrer. Knopperne begynder at udvikle sig, når du reducerer lyscyklussen til 12 timers lys og 12 timers mørke. Denne lysplan narrer planterne til at tro, at efteråret nærmer sig. Under blomstringen ændres planternes næringsbehov sig igen. De har brug for mindre mængder nitrogen, men større mængder kalium og fosfor. RQS Easy Bloom Boostertabletter dækker alle disse behov.

Temperatur og luftfugtighed

Når du dyrker indendørs har du stor set fuld kontrol over klimaet i dit dyrkningsrum. Brug en kombination af ventilatorer, aircondition og varmeapparater (afhængigt af dit klima) for at opretholde følgende temperaturintervaller i dagtimerne:

 • Kimplantefasen: 20-25 grader
 • Den vegetative fase: 22-28 grader
 • Blomstringsfasen: 20-26 grader

Derudover skal du også holde styr på luftfugtigheden (mængden af fugt i luften) for at holde dine F1-hybridcannabisplanter glade og sunde. Cannabis klarer sig godt med højere luftfugtighed tidligt i livet, men kræver meget lavere niveauer under blomstringsfasen. Brug ventilatorer, luftfugtere og affugtere til at opretholde disse luftfugtighedsintervaller:

 • Kimplantefasen: 65-70 %
 • Den vegetative fase: 40-70 %
 • Blomstringsfasen: 40-50 %

Du kan bruge en enhed kaldet et termohygrometer til at måle temperatur og relativ luftfugtighed samtidigt.

Integreret skadedyrsbekæmpelse

Pest Management

F1-hybridcannabissorter har en overlegen modstandsdygtighed over for skadedyr og sygdomme sammenlignet med andre sorter. De er dog ikke helt immune over for disse trusler. Agriculture and Horticulture Development Board (Udviklingsnævnet for Landbrug og Havebrug) definerer[1] integreret skadedyrsbekæmpelse (IPM) som en koordineret og planlagt strategi til forebyggelse, påvisning og bekæmpelse af skadedyr, ukrudt og sygdomme. Disse problemer er naturligvis mere udbredte, hvis du dyrker F1-hybridcannabissorter udendørs, men de kan stadig opstå i indendørs dyrkningsrum.

Når du dyrker F1-hybrider indendørs, kan du bruge følgende tips til at holde dine cannabisplanter fri for skadedyr og sygdom:

 • Brug gavnlige mikrober: Podning af dine planterødder med mykorrhizasvampe og trichoderma kan fremme vækst og beskytte rodsystemet mod jordpatogener.
 • Brug insektnet: Ved at bruge insektnet ved alle åbninger af dit dyrkningsrum bl.a. ved indløb og udløb, skaber du en fysisk barriere, der holder skadedyr ude.
 • Brug klæbefælder: Klæbefælder er en fantastisk forebyggende teknik, men de er også gode til at bekæmpe skadelige insekter som fx svampemyg og trips.
 • Overhold god hygiejne

Plantetræning og afløvning

Training F1

Når du dyrker F1-hybridcannabis i et telt, kan du bruge flere forskellige træningsteknikker til at optimere udbyttet. Disse omfatter:

 • LST: LST er plantetræning med lavt stressniveau, og det går ud på at binde den primære vækstspids til kanten af beholderen for at fremme lateral vækst og ensartede knopper. Da LST ikke involverer vævsskade, påvirker det ikke plantevæksten negativt.
 • Superbeskæring: Denne avancerede træningsteknik øger udbyttet markant. Superbeskæring går ud på, at du forsigtigt klemmer og bøjer grenene for at manipulere formen af løvtaget på en måde, der øger blomsterproduktionen.
 • Lollipopping: Som det engelske navn antyder, er lollipopping en beskæringsteknik, der fjerner de nederste grene og knoppunkter for at skabe en plante, der har form som en slikkepind. Det bevirker at ressourcerne ledes mod løvtaget og resulterer i færre men større knopper.
 • Topping: Ved at beskære den voksende spids af en cannabisplante fordeles væksthormonerne til andre områder af planten, hvilket fremmer lateral vækst og begrænser plantehøjden. For at opnå optimale resultater skal du huske, at denne teknik udelukkende skal udføres på fotoperiodiske F1-planter, og ikke på F1-autoer.
 • Afløvning: Ved at fjerne nogle af de store vifteblade fremmer du luftgennemstrømningen og giver knopstederne mere lys.

Kan du dyrke mere end én sort i det samme dyrkningstelt?

Absolut. Du kan dyrke forskellige F1-hybridcannabissorter i det samme telt på samme tid. Du opnår dog de bedste resultater, hvis du dyrker sorter, der har nogenlunde samme højde og blomstringstider. På den måde undgår du at en plante overskygger en anden.

Hvornår og hvordan høster du indendørs fotoperiodiske F1-hybridcannabisplanter?

Længden af livscyklussen for fotoperiodiske F1-hybridplanter afhænger helt af, hvornår du skifter til blomstringsfasen. Når du har ændret livscyklussen, er planterne typisk ca.8-9 uger om at afslutte blomstringen. Herefter skal du høste dine planter og behandle knopperne.

Du har to muligheder: Kap dine planter i bunden og hæng dem til tørring med hovedet nedad, eller klip hver enkelt knop af grenene og placer dem i et tørringsnet.

Tør dine knopper i et mørkt rum med en relativ luftfugtighed på ca. 50 %. Når stilkene knækker i stedet for at bøje, ved du, at de er klar. Herefter skal du hærde knopperne ved at placere dem i opbevaringsglas sammen med pakker til fugtighedskontrol i mindst seks uger for at forbedre smag og oplevelse.

Humidity Pack

Dyrkning af automatisk blomstrende F1-hybrider indendørs

Der findes ikke kun fotoperiodiske F1-hybridcannabissorter. Du finder også automatisk blomstrende sorter som Orion F1, Titan F1 og Medusa F1. Disse sorter er ligeså nemme at dyrke som andre automatisk blomstrende planter. De er små, diskrete, potente og spurter fra frø til blomst i løbet af kun få uger. Du kan dyrke dem på nogenlunde samme måde som deres fotoperiodiske modstykker. Der er dog nogle vigtige forskelle.

Forskelle i belysning

Automatisk blomstrende sorter kræver ikke en ændring i lyscyklussen for at påbegynde blomstring. De bruger i stedet et internt genetisk ur. Mange dyrkere bruger en konstant lyscyklus på 24 timers lys under den vegetative fase, og reducerer derefter planen til 20 timers lys under blomstringsfasen. Du kan dog sagtens lade dine lys være tændt i 24 timer hver dag gennem hele vækstcyklussen. Det fremskynder væksten, men det koster naturligvis lidt mere el.

Forskelle i plantetræningsteknikker

Træning af automatisk blomstrende planter giver forbedret udbytte, når det gøres korrekt. Da F1-hybridautoer allerede producerer større udbytter, kan du øge produktiviteten endnu mere ved at anvende træningsteknikker. Det er dog vigtigt, at du kun bruger plantetræning med lavt stressniveau, når du dyrker autoer. Da de vokser hurtigt, har de kun kort tid til at komme sig efter metoder med højt stressniveau.

Hvornår og hvordan skal du høste?

Du skal høste, trimme, tørre og hærde dine knopper på nøjagtig samme måde, som nævnt ovenfor. Selvom autoer kræver en anden tilgang under vækst, er processen præcis den samme, når det kommer til at høste og gøre knopperne til brug.

Buy F1 Hybrids

Dyrkning af fotoperiodiske F1-hybrider udendørs

Når du dyrker cannabisplanter udendørs, er der nogle helt andre udfordringer. Specifikke klimaer, skadedyr og sygdomme, ugunstigt vejr og manglende kontrol over elementerne gør det lidt sværere, men samtidig er belønningen større.

Heldigvis er F1-hybridcannabisplanter mere egnede til at klare disse udfordringer. Deres hybridkraft, som er resultatet af krydsningen af to stærkt indavlede forældrelinjer, gør dem mindre modtagelige over for skadedyr, sygdomme, udtørring og fugtige forhold.

Overvej din dyrkningssæson

Du kan ikke bare trykke på en knap og tvinge dine fotoperiodiske planter til at påbegynde blomstringen, når du dyrker udendørs. I stedet skal du vente på, at de reagerer på de naturlige lyscyklusser. Hvis du bor længere nordpå, begynder det dog at blive koldere hurtigere. Drivhuse og polytunneler kan være med til at forlænge dyrkningssæson. Det giver dig mulighed for at få dine planter udenfor tidligere og beskytte dem mod ugunstigt vejr under deres sidste udviklingsstadier.

Hvis du bor længere sydpå er du lidt bedre stillet. Din dyrkningssæson er længere, men du skal naturligvis stadig være på vagt og beskytte dine planter mod hedebølger og tørke.

Planteplacering og -beskyttelse

Placeringen af dine planter kan i høj grad påvirke deres produktivitet. Ideelt set skal du placere dem i en sydvendt position, hvor de kan få så meget sollys i løbet af dagen som muligt. Hvis du bor i et særligt varmt område, kan dine planter dog drage fordel af sen eftermiddagsskygge. Dyrker du i potter, kan du bare flytte dem, når vejret er dårligt. Hvis dine planter står direkte i jorden, kan du sætte læsejl op for at beskytte dem, hvis det bliver nødvendigt.

Vækstmedium

Når du dyrker udendørs har du mulighed for at dyrke i potter, højbede eller direkte i jorden. Hvis du vælger potter, har du de samme vækstmedievalg, som hvis du dyrker indendørs. Hvis du foretrækker at dyrke i højbede eller direkte i jorden, kan du bruge disse tips til at holde dine F1-hybridcannabisplanter i topform:

 • Brug kompost: Kompostering af alle dine køkkenrester og dit haveaffald giver dig gratis gødning til dine dyrkningsprojekter.
 • Vær gavmild med naturlige stoffer: Det meste udendørs jord er rig på naturligt liv som bl.a. gavnlige bakterier og patogener. Du kan gøre det endnu bedre ved at inokulere dine planter og bede med mykorrhizasvampe, trichoderma og rhizobakterier.
 • Undgå at bearbejde jorden: Når du har arbejdet med jorden det første år, skal du helst undgå at bearbejde den yderligere fremadrettet. No-till-metoden holder mycelium- og jordfødenetværk i gang.
 • Brug dækningsmaterialer: Hvis du dækker jordoverfladen med et tyndt lag afklippet græs, kompost eller visne blade beskytter du jordfødenetværk og kickstarter næringsstofkredsløbet.
 • Brug dækafgrøder: Hold din jord dækket i vintermånederne ved at bruge hårdføre dækafgrøder som hestebønner og ærteplanter. Disse planter frigiver kulstofforbindelser i jorden og holder populationer af gavnlige mikrober aktive i lavsæsonen.

Forebyggelse af skadedyr og sygdom

Outdoor pest prevention

Planteskadedyr og -sygdomme er mere almindelige udendørs. Insekterne fines overalt, og sygdomme kan ligge i dvale i jorden i lang tid. Du har dog en fordel, når du dyrker F1-hybridsorter. Disse varianter er meget mere modstandsdygtige over for sygdomme, og deres forbedrede cannabinoid- og terpenprofiler er mere effektive, når det kommer til at holde skadedyr på afstand.

 • Brug insektnet: Det kræver ikke det helt vilde at placere insektnet omkring din plante eller bede. Disse fysiske barrierer er effektive til at holde larver, trips og endda fugle væk fra dine planter.
 • Undgå kemikalier, pesticider og herbicider: Selvom de er effektive på kort sigt, skader disse kemikalier jordens fødevæv og tillader sygdomme at få fodfæste i den underjordiske mikrobielle matrix.
 • Lær, hvordan du laver naturlige insekticider: Lær, hvordan du forvandler hvidløg, tomatblade og æteriske olier til naturlige pesticider.
 • Plant ledsagerplanter: Ved at dyrke ledsagerplanter tæt på dine cannabisplanter kan du holde insekter på afstand. Andre planter tiltrækker insekter og afleder opmærksomheden fra din dyrebare afgrøde.
 • Dyrk polykulturer: Du behøver ikke at dedikere separate rum til dine ledsagerplanter. Vælg forskellige sorter og dyrk dem sammen med dine cannabisplanter. Det gavner ikke bare jorden, men det hjælper også med at minimere spredningen af sygdomme blandt planter af samme art.

Hvornår skal du høste?

Din plante vil være fuldt ud moden fra september til oktober. Det afhænger naturligvis af sorten, og hvornår du spirede dine frø. I stedet for at gætte, hvornår det er bedst at høste, kan du bruge en lup eller forstørrelsesglas til at kigge nærmere på følgende strukturer:

 • Pistiller: Disse er små fimrehår, der stikker ud fra cannabisblomsterne, er hvide i den tidlige blomstringsfase og bliver orange, når planterne er ved at være modne. Sigt efter at høste knopperne, når 60-70 % af pistillerne er mørkeorange.
 • Trichomer: Trichomer er de små kirtelstrukturer, der giver cannabisknopper deres frostagtige udseende. Når knopperne er umodne, har trichomerne et gennemsigtigt udseende. De bliver mere mælkeagtige og uigennemsigtige, når planterne nærmer sig høst.

Polytunneler og drivhuse er nyttige under sen blomstring. Kraftig regn og høj luftfugtighed øger risikoen for skimmelsvamp i den periode.

Dyrkning af automatisk blomstrende F1-hybrider udendørs

Autoflowering F1

Fotoperiodiske planter klarer sig som regel godt udendørs, men hvad med de automatisk blomstrende F1-hybrider? Hvis du kender autoer, ved du også, at de kan klare næsten alt. Og hvis du så tilføjer kraften af F1-genetik, får du en plante, der stort set kan klare sig selv, uden du behøver gøre ret meget. Samlet set skal du bruge alle ovenstående tips til dine udendørs automatisk blomstrende F1-hybrider.

Hvornår skal du så dine frø?

Automatisk blomstrende F1-hybridsorter har en samlet livscyklus på 60-85 dage. Da autoer vokser hurtigt, giver de meget mere fleksibilitet. Du behøver ikke at skynde dig, så snart frosten er ovre. Heller ikke selvom du bor i et køligere klima. I stedet har du friheden til at så dine frø senere i vækstsæsonen. På den måde kan dyrkere, som kun har begrænset plads, opnå høst flere gange i løbet af én sæson.

Hvis du har mere plads at gøre med, kan du vælge at så fotoperiodiske sorter tidligt og følge op med autoer senere på sæsonen. Alternativt kan du så fotoperiodiske og automatiske blomstrende sorter på samme tid. På den måde får du en tidlig autohøst, mens du venter på, at resten modner.

Ideelt klima

Automatisk blomstrende sorter stammer fra områder som Sibirien, hvor det er koldt med en kort dyrkningssæson. Selvom de også klarer sig godt i varmere områder, er de perfekte til dyrkere, der bor på de nordlige breddegrader. Du får masser af knopper, der når at tørre og hærde, længe før den første frost sætter ind.

Hvornår og hvordan skal du høste?

Du bør høste dine udendørs automatisk blomstrende F1-hybridplanter på nøjagtig samme måde, som hvis du dyrkede dem indendørs. Afhængigt af sorten kan du forberede dig på at høste og behandle dine knopper allerede 60 dage efter, at frøet spirer op af jorden.


Én gang F1, altid F1

Nu ved du præcis, hvordan du plejer F1-hybridcannabissorter, uanset om det er de høje og gunstige fotoperiodiske varianter eller de små og hurtige automatisk blomstrende sorter. Hvis du er vant til at dyrke polyhybrider, vil du elske kraften, sundheden, produktiviteten og styrken af F1-hybridsorter. Uanset om du vælger fotoperiodiske eller automatisk blomstrende sorter, er vi sikre på, at du får en så positiv oplevelse, at du højst sandsynligt aldrig vil dyrke andet!

External Resources:
 1. Integrated pest management (IPM) hub | AHDB https://ahdb.org.uk
Ansvarsfraskrivelse:
Denne artikel er skrevet udelukkende som informativt indhold og er baseret på forskning offentliggjort af andre eksterne kilder.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

F1 Cannabis-hybridfrø

Emnefinder

Kategorier
eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37803 bedømmelser

F1 Cannabis-hybridfrø