Hampens historie: Alt, hvad du behøver at vide, om hampens arv

Hampens historie: Alt, hvad du behøver at vide, om hampens arv

Hamp har fået stor opmærksomhed i de sidste par år, hovedsageligt på grund af den stigende popularitet af CBD-kosttilskud. Men hamp er ikke noget nyt. Faktisk mener man, at det er en af menneskets første dyrkede planter.

Interessant nok nævner historiebøgerne og skoleundervisningen dog ikke noget om hampens historie som værende en af vores vigtigste afgrøder. I denne artikel udforsker vi hampens rige historie og sporer dens udvikling fra at være en plante, der hovedsageligt bruges til mad og fiberproduktion, til en vigtig trend inden for sundhed og medicin.

KINA: HVOR HAMP FØRST SLOG RØDDER

Første gang hamp omtales som en dyrket plante var i det gamle Kina. Xia Xiao Zheng er for eksempel en gammel kinesisk tekst og en af de ældste landbrugsaftaler i verden. Det viser hamp som en af de vigtigste afgrøder i det gamle Kina. Arkæologiske fund fra overalt i landet viser også, at kineserne var stærkt afhængige af cannabis som afgrøde.

Historikere mener, at kineserne først dyrkede hamp som fødevareafgrøde på grund af plantens meget nærende frø. Da kineserne udviklede bedre landbrugskundskaber, fandt de ud af, at de bl.a. kunne bruge hampstilkene til at fremstille fiber til papir, reb, tøj med mere. Man mener, at de første reb og papir, lavet af hamp, blev produceret i Kina tilbage omkring år 2.800 f.Kr. Det antages dog at dyrkning af hamp startede meget tidligere helt tilbage i år 8.000 f.Kr.

Disse første hampdyrkningers oprindelse kan spores tilbage til tidlige landbrugssamfund omkring Wei-floden og Den Gule Flod i det østlige Kina. Man mener, at vævning med hampfibre kan dateres mere end 10.000 år tilbage til omtrent samme tidsperiode, hvor menneskene startede med pottemageri.

Ifølge det amerikanske hampmuseum blev hamp så vigtig for samfundet i det gamle Kina, at Kina kaldte sig landet af hamp og morbær. Sidstnævnte blev brugt til produktion af silke. Vigtige gamle kinesiske tekster som Shijing (sangbogen) og Chunqiu (vår- og høstannalerne) beskriver begge hamp som en af de seks hovedafgrøder, kineserne plantede.

Kineserne omtalte hamp som "ma" (麻). Fortolkningerne af dette varierer, og nogle kilder mener, at det betyder ”plante med to dele”, da der henvises til, at cannabis kan være både hanplanter og hunplanter. I medicinske tekster betegnes cannabis og hamp undertiden som "da ma" (大麻), som i nogle kilder oversættes til "stor hamp" eller "stor følelsesløshed" afhængigt af konteksten.

Kineserne brugte også cannabis og hamp som medicin. Praktisering af gammel kinesisk medicin tilskrives kejser Shennong, som var en mytisk kejser, der siges at have introduceret urtemedicin til det kinesiske folk. Det mest kendte værk, som krediterer Shennong, er Shennong Bencaojing. Det er en gammel bog, der indeholder mere end 360 optegnelser af planter og deres medicinske egenskaber.

Man mener, at kejser Shennongs arbejde har skabt grundlag for Pen Ts'ao - verdens ældste farmakopé - som anbefaler cannabis til behandling af reumatiske smerter, forstoppelse, malaria og mere.

KINA: HVOR HAMP FØRST SLOG RØDDER

HAMP I INDIEN

Man mener, at hamp blev bragt fra Kina til det indiske subkontinent omkring år 2.000 f.Kr. Cannabis voksede allerede naturligt i visse tætliggende regioner som nutidens Pakistan, Nepal, Kasakhstan og Indien. Her blev cannabisplanten dog brugt på andre måder.

Cannabis spillede en central rolle i religiøs og spirituel praksis i Indien og de omkringliggende område. Det nævnes i forskellige gamle tekster som bl.a. Atharva Veda, der beskriver cannabis som en af fem vigtige planter. Ifølge Dr. Uma Dhanabalan fra Harvard University hævdede de vediske tekster, at cannabis kunne bruges til at forbedre hukommelsen, bekæmpe spedalskhed og meget mere. Cannabis blev også antaget for at være den hinduiske gud Shivas yndlingsmad.

Andre stoffer, der stammer fra cannabis, som bl.a. bhang (en mælkedrik lavet med cannabis), charas (en type håndrullet hash) og ganja (cannabisblomst), spillede også vigtige roller i religiøse og spirituelle kulturer i området - og gør det stadig den dag i dag.

Cannabismedicin har også en imponerende historie i Indien. Sushruta Samhita er en gammel medicinsk tekst på sanskrit, og den nævner bhanga (formodentlig cannabis) som en medicinsk urt, der kan hjælpe med at behandle slim, diarré og betændelse. Andre indiske tekster henviser til cannabis som et smertestillende middel, elskovsmiddel og mere. Det menes, at hamp inden for landbrug og industriel anvendelse af hamp blev bragt til Indien af kineserne gennem handel med hampfibre, -tekstiler og mere.

Hampebønder i Indien plantede cannabis og brugte vandrødning, som er en proces, hvor hampstilke blødgøres i vand. Det hjælper med at skille hampfibre og gøre dem klar til forarbejdning. Denne praksis bruges stadig i dag i nogle dele af verden, hvor man dyrker hamp for fibrene.

HAMP: FRA GRUNDLÆGGENDE AFGRØDE TIL MAGTFULD HANDELSVARE

Fra år 800 til år 200 f.Kr. var hamp og produkter lavet af hamp, centrum for et sundt handelsmarked i hele Asien. Det strakte sig så langt som til den nordlige del af Afrika og det østlige Middelhavsområde. I år 200 f.Kr havde cannabis og hamp fundet vej til det antikke Grækenland og endda det romerske imperium. I år 500 e.Kr. havde hamp spredt sig til hele Europa og Asien, hvor det blev brugt til reb, tekstiler, medicin og meget mere.

HEMP I TIDLIG MODERNE TID

Hamp spillede en vigtig rolle i opdagelsen og koloniseringen af den nye verden, navnlig som materiale, der blev brugt til reb, sejl og rigge på de skibe, der først bragte mænd og kvinder til fx Amerika, Australien. Hamp spillede også en stor rolle i opbygningen af de imperier, der herskede i den periode.

I 1553 beordrede den engelske kong Henrik 8., at de engelske landmænd dyrkede hamp til vækst af hans imperium og idømte dem bøder, hvis de ikke overholdte kravet. I 1616 dyrkede man hamp i Jamestown, den første permanente engelske bosættelse i Amerika. Her blev hamp brugt som brændstof til lamper, fremstilling af tøj samt til reb og rigning til skibe. I 1619 bemyndigede den lovgivende forsamling i Virginia landmændene i kolonierne til at dyrke hamp, en bemyndigelse, der i dag anses for at være den første cannabislov i den nye verden.

I det 17., 18. og 19. århundrede spillede hamp fortsat en afgørende rolle i USA. Hamp længe været kernen i den amerikanske udvikling, lige fra at være brugt til producere det amerikanske stars and Stripes-flag til at være bagtæppe for tidlige dokumenter. I 1850'erne viste den amerikanske folketælling at der på daværende tidspunkt var cirka 8.400 hampplantager rundt om i landet.

HEMP I TIDLIG MODERNE TID

Men amerikanerne var ikke alene om at dyrke hamp i nyere tid. Europæiske nationer som Frankrig, Spanien og Schweiz dyrkede også hamp og anerkendte dets potentiale som et industrielt værktøj, medicin og meget andet.

HAMP I DET 20. OG 21. ÅRHUNDREDE

Det 20. århundrede var en interessant periode for hamp, da mange lande rundt omkring i verden begyndte at begrænse eller kriminalisere cannabis og andre stoffer. Samtidig genoplivede nogle lande (som fx USA) deres nationale hampindustrier for at imødekomme krigens krav. Den internationale krig mod narkotika satte imidlertid en skamplet på cannabis, som også smittede af på hamp, og til sidst gik nogle landes hampindustrier helt i stå. Den amerikanske hampindustri - som engang blomstrede - producerede sin sidste høst i 1957 i Wisconsin.

Andre lande fulgte trop. I Tyskland fx blev hamp forbudt fra 1982 til 1996. I Storbritannien blev hamp forbudt meget tidligere fra 1928 til 1993. Nogle lande formåede dog at holde deres hampindustrier i live, bl.a. Schweiz og to af de største hampproducenter i Europa: Rumænien og Frankrig

NUTID OG FREMTID FOR HEMP

I dag er Hamp igen sprunget frem i rampelyset. Efter mange års forbud i mange lande rundt om i verden begynder man nu at genopbygge forholdet til cannabis og forstå, at det er meget mere end bare et psykoaktivt stof.

En af grundene til, at hampindustrien blomstrer, skyldes den mere og mere populære CBD. Man forventer at cannabidiolindustrien alene i USA når op på 16 milliarder dollars. Og lande er endelig begyndt at imødekomme kravene af dette boom.

US Farm Bill fra 2018 fjernede for eksempel hamp fra den amerikanske føderale liste over forbudte stoffer. Takket være CBD's enorme potentiale som et sundheds- og velværeprodukt arbejder lande som USA, Canada og mange flere endelig på at genoplive den gamle hampindustri.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.