A-B-C'en for Medicinsk Cannabis: Den komplette guide til medicinsk marihuana

Medical Cannabis 101: The Complete Guide To Medical Marijuana

Contents:

Medicinsk cannabis er et populært emne. Det kan dog være svært at forstå cannabis, og hvordan den leverer sådan et væld af sundhedsmæssige fordele. I denne artikel kigger vi grundigt på medicinsk marihuana og alt, som du har brug for at vide om det.

HVAD ER CANNABIS?

Cannabis er en art af blomstrende planter, som tilhører familien Cannabaceae, som også omfatter humle og nældetræer. Cannabisplanter er tvebo (de udvikler selvstændige hun- og hanplanter), og de fleste cannabisplanter, som vi indtager enten nydelsesmæssigt or medicinally, eller medicinsk, stammer fra blomster af hunplanter.

Der er meget debat om den korrekte taksonomi for cannabisplanter. Generelt set er cannabisplanter dog opdelt i de følgende forskellige arter: Cannabis Indica, Cannabis Sativa og Cannabis Ruderalis.

Cannabisplantens præcise oprindelse giver ofte anledning til debat, selvom det er en udbredt opfattelse, at den stammer fra Centralasien. Dens brug går flere århundreder tilbage - og det er både, når det gælder medicinske og nydelsesmæssige formål.

Cannabis kaldes også nogle gange "hamp". Hamp henviser imidlertid generelt til cannabisplanter, som specifikt er avlet og dyrket til fibre, næringsmæssige formål eller medicin. Disse planter indeholder typisk lave mængder af THC.

FORSTÅ CANNABISSTOFFERNE

Cannabisplanten indeholder over 400 forskellige kemiske stoffer. Over 100 af disse er cannabinoider, som er stoffer, der direkte eller indirekte er i stand til påvirke cannabinoidreceptorerne.

De mest velkendte komponenter i cannabis er THC (tetrahydrocannabinol) og CBD (cannabidiol). THC er hovedkomponenten, som findes i marihuana, og giver den euforiserende virkning. CBD findes typisk i højere koncentrationer i hamp eller cannabissorter, som specifikt er avlet for at være rige på netop denne cannabinoid.

Som cannabisplanten modnes ændres den kemiske sammensætning. I begyndelsen producerer planten cannabigerolsyre (CBGA), som er forældre-cannabinoiden for alle andre cannabinoider. Specielle enzymer nedbryder herefter CBGA og bruger den til at producere andre cannabinoidsyrer som tetrahydrocannabinolsyre (THCA), cannabidiolsyre (CBDA) og cannabichromensyre (CBCA). Eksponering over for varme og UV-lys sætter gang i transformeringen af disse stoffer til deres ikkesyreholdige modpart som THC, CBD, CBD osv.

Udover cannabinoider indeholder cannabis også andre vitale stoffer som terpener. Disse findes i plantens essentielle olier og spiller en nøglerolle i at give cannabis sine unikke aromaer.

Hver cannabisplante har sin helt egen kemiske sammensætning. Bestemte planter kan for eksempel have højere koncentrationer af nogle cannabinoider og terpener end andre. Dette er på grund af de forskellige sorters genetik.

Forstå Cannabisstofferne

INDICA VS SATIVA: HVAD ER FORSKELLEN

Ren Cannabis Indica og Cannabis Sativa er meget forskellige. Sativa-planter vokser sig meget store med snævre, lysegrønne blade og store mellemrum mellem deres grene. Indica-planter er derimod mindre og mere buskede, typisk med mørkegrønne blade og korte internodier.

Udover at se meget forskellige ud forbindes Indica- og Sativa-cannabisplanter ofte med meget forskellige virkninger. Sativaer producerer generelt opløftende eufori, mens Indicaer er mere afslappende og beroligende. Desværre har studier ikke endnu været i stand til at forklare årsagen til dette, men det har sandsynligvis noget at gøre med forskellen i de to arters kemiske sammensætning.

ENTOURAGE-EFFEKTEN

En masse forskning i cannabis har fokus på at undersøge den isolerede virkning af enkelte stoffer. Og dette kan uden tvivl fortælle os en masse om disse stoffer, men det rejser også en masse spørgsmål om cannabissens unikke egenskaber.

Begrebet "entourage-effekten" blev først beskrevet af Raphael Mechoulam, en førende cannabisforsker fra Israel. I 1998 beskrev Mechoulam og et hold af kollegaer entourage-effekten i[1] en artikel udgivet i tidsskriftet European Journal of Pharmacology. Artiklen beskriver, hvordan cannabissens virkning ikke bare frembringes af enkelte kemiske stoffer i cannabis, men også af måden, hvorpå disse kemiske stoffer interagerer indeni kroppen.

Et simpelt eksempel af entourage-effekten ses i interaktionen mellem THC og CBD. Flere studier har vist, at *CBD kan reducere noget af den euforiserende virkning fra THC ved at påvirke det kemiske stofs evne til at binde til CB1-receptorer i hjernen og kroppen. På denne vis kan CBD hjælpe med at reducere nogle af de negative bivirkninger fra THC som angst, paranoia, nedsatte kognitive evner osv.

Andre eksempler på entourage-effekten ses, når virkningen af syntetiske cannabinoidisolater som dronabinol (syntetisk ren THC) sammenlignes med virkningen fra naturlige cannabinoider. Dronabinols virkning rapporteres at være meget anderledes end THC, og dens bivirkninger har det med at være mere intense og vare længere.

Det kan være svært at forstå, da dronabinol strukturelt minder meget om THC. Den markante forskel mellem virkningen af dronabinol og THC skyldes imidlertid sandsynligvis entourage-effekten, da dronabinol kun indeholder ren THC, hvorimod cannabis indeholder en række andre komponenter.

FORSTÅ DIT ENDOCANNABINOIDE SYSTEM

For at forstå medicinsk cannabis er det vitalt at forstå det endocannabinoide system - systemet, som tilvejebringer cannabissens virkning i vores kroppe.

Det endocannabinoide system (ECS) forstås bedst som et regulatorisk system. Faktisk er der nogen, der betragter det som det primære homeostatiske system i kroppen, som er ansvarlig for at fastholde en fin balance, der sørger for, at vores kroppe fungerer på bedste vis.

Forstå Dit Endocannabinoide System

Systemet består i bund og grund af de tre hovedkomponenter:

• Endocannabinoider som anandamid og 2-AG. Disse stoffer minder om cannabinoider, som findes i cannabis, men produceres naturligt af kroppen.

• Cannabinoidreceptorer CB1 og CB2, som modtager endocannabinoiderne. CB1-receptorer findes i høje koncentrationer i hele hjernen, mens CB2-receptorer findes i immunceller.

• Enzymer som fedtsyreamid-hydrolase og cytocrom P450, som hjælper med at syntetisere, transportere og metabolisere cannabinoider.

Kroppen producerer endocannabinoider som en respons på en bred vifte af faktorer, heriblandt motion, stress, tidspunktet på dagen mv. Når vi for eksempel står foran en stressfuld begivenhed, producerer vores kroppe endocannabinoider for at hjælpe med at minimere den negative virkning fra stress.

Disse endocannabinoider transporteres derefter og aktiverer bestemte receptorer. For at hjælpe med at visualisere dette kan du tænke på cannabinoidreceptorerne som låse og endocannabinoiderne som nøgler. Når en endocannabinoid aktiverer en receptor udløser det en bestemt respons i kroppen.

På nuværende tidspunkt viser forskning, at det endocannabinoide system er involveret i et hav af processer i kroppen. Disse omfatter:

• Inflammation og smerter
• Humør og sexlyst
• Søvn
• Kropstemperatur og immunfunktion
• Fordøjelse
• Stressrespons

CANNABIS SOM MEDICIN

Det endocannabinoide system blev opdaget i det 20. århundrede, efter forskere ønskede at forstå mekanismerne, hvormed cannabis leverede dens unikke euforiserende virkning. Nu om dage menes ECS at være et potentielt terapeutisk mål for et bredt udvalg af lidelser, og cannabisbaserede behandlinger bliver løbende mere populære.

Indtil videre har det meste af forskningen inden for medicinsk cannabis fokuseret på THC og CBD. THC er en CB1-agonist, hvilket betyder, at den binder sig direkte til CB1-receptorerne. Når den gør det, leverer den adskillige virkninger, som afhænger af administrationsmetoden, størrelsen på doseringen såvel som som den individuelle person og deres følsomhed over for cannabis.

CBD er derimod langt mere kompliceret. I modsætning til THC har CBD ikke en stor tiltrækning til den ene cannabinoidreceptor eller den anden. I stedet for arbejder den med serotonin, vanilloid, GABA, gamma og et væld af andre receptorer. Faktisk har CBD vist sig at arbejde gennem 60 forskellige molekylære veje.

Medicinsk cannabis handler rent faktisk om at bruge komponenterne i cannabis for at genskabe balance i det endocannabinoide system og derved lindre en række lidelser og de medfølgende symptomer.

Det kan imidlertid være svært at forstå cannabis, og hvordan den udøver sådanne forskellige virkninger på kroppen.

Cannabis Som Medicin

FORSKNING I MEDICINSK MARIHUANA

INFLAMMATION

Der er en stor mængde af forskning, som viser, at det endocannabinoide system spiller en afgørende rolle i at regulere inflammatoriske processer[3]. Derudover har prækliniske studier vist, at cannabinoider kan reducere dyremodeller for inflammation[4] forbundet med forskellige sundhedsmæssige problemer. En undersøgelse fra 2018[5] peger på cannabinoidernes potentiale til at lindre symptomer på slidgigt ved at katalysere antiinflammatoriske, smertestillende og antinociceptive aktioner fra det endocannabinoide system. Forskere skynder sig dog at slå fast, at der kun er gennemført nogle få kliniske forsøg af sikkerheds- og effektivitetsprofilen for medicinsk cannabis på dette område.

SMERTER

Det endocannabinoide system spiller også en vigtig rolle i, hvordan vi mærker og reagerer på smerter. Forskning har fundet cannabinoidreceptorer på præsynaptiske områder [6] gennnem hele centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Cannabinoider, som agerer på disse receptorer kan ændre overførslen af smertesignaler. Derfor er cannabinoider blevet et interessant emne i behandlingen af en række smertetyper, heriblandt nociceptive smerter fra skader såvel som neuropatiske smerter forårsaget af lidelser som multipel sklerose.[7].

HUDLIDELSER

Det endocannabinoide system [8] er aktivt over hele huden og kan aktiveres med topiske cannabisprodukter som cremer, balsam, olier mv. Opdagelsen har affødt en enorm industri af topiske cannabisprodukter, som muligvis hjælper med akne, allergisk reaktioner, dermatitis, psoriasis mv.

MENTALE SUNDHEDSLIDELSER

Forskning i cannibinoider til mentale sundhedslider er desværre fortsat begrænset, selvom cannabinoiderne har vist sig at have et neurobeskyttende[9] potentiale i indledende studier. Derudover menes cannabinoiderne at fremme neurogenese[10] (skabelse af nye hjerneceller) i hjernens nøgleområder, som forbindes med sundhedslidelser.

TUMORER

En af det endocannabinoide systems roller er at regulere cellernes vækst og død. I senere år har dette ført til debat omkring potentialet i at bruge cannabinoider til behandling af tumorer. Selvom det endnu er i tidlige faser, indikerer ny forskning, at **behandling med cannabinoider muligvis hjælper med at regulere tumorers vækst og spredning. Behandling med cannabinoider muligvis hjælper med at regulere tumorers vækst og spredning [11]

KVALME, OPKAST, APPETIT

Forskning viser, at både THC og CBD [12]har potentialet til at reducere kvalme og opkast[13] i dyremodeller.

SØVNLIDELSER

Med baggrund i den ofte beroligende virkning af THC-rig cannabis (især i store mængder), giver det mening, at cannabis kan have et potentiale som et værdifuldt sovemiddel. Desværre savnes forskning af høj kvalitet på dette område. Alligevel er der massevis af beretninger om de tunge Indica-sorters beroligende og søvndyssende virkning. Dem, som ønsker at komme hurtigere til drømmeland, kan for eksempel overveje THC-rig cannabis for at lette på denne proces. CBD undersøges også for[14] sit potentiale på dette område, selvom resultaterne endnu er uklare.

Søvnlidelser

HVORDAN FÅR DU ADGANG TIL MEDICINSK MARIHUANA

Nogle få lande i verden har legaliseret cannabis til medicinske formål, heriblandt Holland, Luxembourg, Tyskland, Canada, Australien og mange stater i USA. De medicinske marihuanaordninger er forskellige i hver af disse regioner, nogle gange meget forskellige. Generelt set har de fleste lande dog legaliseret cannabis til en udvalgt liste af lidelser. Patienter med disse lidelser skal først diagnosticeres af sundhedspersonale og ordineres cannabis eller gives et medicinsk marihuana-kort for at kunne købe det fra et apotek.

HVORDAN BRUGES MEDICINSK MARIHUANA

Medicinsk marihuana er tilgængelig i mange forskellige former. Disse omfatter:

Cannabistinkturer og -olier: Tinkturer består af cannabis udtrukket fra alkohol med høj alkoholprocent, mens olier bruger en form for bæreolie (normalt MCT, hampefrøolie eller olivenolie). Disse produkter indeholder CBD, THC og andre stoffer, som findes i cannabis. Nogle produkter indeholder også andre ingredienser for at tilbyde mere specialiseret lindring af en bestemt sygdom eller et bestemt symptom. Tinkturer og olier tages normalt under tungen, hvor de absorberes gennem slimhinderne i munden og virker efter omtrent 15 minutter.

Spiselige produkter: Spiselige cannabisprodukter (nogle gange kaldt edibles) findes i mange forskellige former. De kan indeholde høje doser af cannabinoider og skal nedbrydes i fordøjelseskanalen for at kunne virke. Dette kan tage op til en time eller mere, men tilbyder en længerevarende frigivelse af cannabis til kroppen.

Kapsler: Cannabiskapsler indeholder en enkelt dosis af cannabisolie. De skal sluges og ligesom med spiselige produkter skal de nedbrydes af fordøjelsessystemet for at kunne virke.

Topiske produkter: Topiske cannabisprodukter som cremer og balsam påføres direkte på huden. De kan indeholde et bredt udvalg af andre ingredienser for at hjælpe med at bekæmpe symptomer som inflammation, kløe, smerter, rødme, akne, udslæt mv. Topiske cannabisprodukter virker normalt efter 10 minutter. Cannabinoiderne i disse produkter tilbyder lokal lindring, men finder ikke vej ind i blodbanerne.

Blomster: Tørrede cannabisblomster er rige på trichomer, som indeholder cannabinoider, terpener og andre stoffer, som giver cannabis sine unikke medicinske egenskaber. Disse blomster ryges normalt eller indtages med en fordamper, men kan også leveres i olier, smør mv. Medicinske cannabisplanter kan dyrkes fra frø, eller kloner afhængig af tilgængelighed og dyrkningsopsætning.

Koncentrater:Cannabiskoncentrater laves ved at udtrække nøglekomponenter fra cannabisplantemateriale for at skabe et potent ekstrakt. Disse ekstrakter har mange forskellige navne, heriblandt hash, olier, voks mv. De fordampes typisk med en fordamper eller specialiserede piber, men kan også ryges eller tilsættes de spiselige cannabisprodukter.

Depotplastre: Depotplastre med cannabis er, som navnet antyder, topiske plastre, som leverer cannabinoider gennem huden og ind i blodbanerne. Dette adskiller dem fra andre topiske produkter, da de tilbyder en jævn, længerevarende frigivelse af cannabinoider ind i systemet.

HVORDAN DOSERES MEDICINSK CANNABIS

Dosering er yderst vigtig, når det gælder brugen af medicinsk cannabis. Desværre påvirker cannabis folk forskelligt, hvorfor der fortsat ikke er klare anbefalinger for den korrekte dosering af medicinsk cannabis.

Ved brug af THC kan patienter opleve lindring gennem mikrodoser på 2,5 mg. Trenden med mikrodosering er faktisk blevet meget populær, fordi den lader patienter mærke lindring af deres symptomer uden den stærke, euforiserende virkning, som THC leverer i større doser. Andre patienter kan dog have behov for større doser for at opleve lindring.

Dosering af CBD er også virkelig personligt, og det kræver, at patienterne prøver sig frem for at finde den rette dosis. Typisk anbefales patienter at begynde med en lille dosis af CBD og bygge op over tid. Tanken her er at bygge langsomt op til en dosis, som tilbyder maksimal lindring uden at medføre bivirkninger.

Desværre er der endnu færre oplysninger omkring dosering af cannabinoider som CBN, CBG og CBC, da disse stoffer har været genstand for langt færre studier end THC og CBD.

External Resources:
 1. An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 2. Does Cannabidiol Protect Against Adverse Psychological Effects of THC? https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. The endocannabinoid system: an emerging key player in inflammation. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. Cannabis and joints: scientific evidence for the alleviation of osteoarthritis pain by cannabinoids. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 6. The role of the endocannabinoid system in pain. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Oromucosal delta9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol for neuropathic pain associated with multiple sclerosis: an uncontrolled, open-label, 2-year ext... - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. The endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives and therapeutic opportunities. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. Cannabidiol, neuroprotection and neuropsychiatric disorders. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. The role of cannabinoids in adult neurogenesis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Cannabis and CBD for Cancer https://www.projectcbd.org
 12. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids and the endocannabinoid system. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Ansvarsfraskrivelse:
Denne artikel er skrevet udelukkende som informativt indhold og er baseret på forskning offentliggjort af andre eksterne kilder.

ER DU FYLDT 18 ÅR?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.