A-B-C'en for Medicinsk Cannabis: Den komplette guide til medicinsk marihuana

Medical Cannabis 101: The Complete Guide To Medical Marijuana

I denne artikel kigger vi grundigt på medicinsk marihuana og alt, som du har brug for at vide om det.


Cannabis indeholder hundredvis af vigtige molekyler. Mange af disse kemikalier som bl.a. THC og CBD, viser potentiale i videnskabelige undersøgelser og uofficielle beretninger fra patienter. Find ud af præcis, hvordan medicinsk marihuana fungerer, om det er vanedannende, og om det har bivirkninger.

Hvad er medicinsk marihuana?

Medicinsk marihuana og rekreativ marihuana er stort set det samme produkt, som bruges til forskellige formål. Cannabisknopper indeholder store mænger stoffer, fx THC og CBD, som forskere undersøger i laboratoriet.

Når de bruges til specifikke formål, har disse stoffer vist lovende resultater i celle- og dyreforsøg samt i og et begrænset antal menneskelige forsøg.

Selvom uofficielle beretninger fra patienter viser, at nogle mennesker oplever store fordele ved at bruge medicinsk marihuana, fungerer rygning af marihuana bestemt ikke som en magisk tryllestav, der forebygger og helbreder sygdomme.

Medicinske marihuana-patienter bruger cannabis på en række forskellige måder. Det kan bl.a. være vaping af tørrede knopper og ekstrakter, indtagelse af spiselige fødevarer eller i form af olier, som indtages sublingualt (under tungen).

Hvad er medicinsk marihuana?
 • Manglende forskning

Manglen på tilgængelige data er en udfordring, når det kommer til validiteten af tilsyneladende mirakuløse uofficielle beretninger om medicinsk marihuana. Selvom forskere har undersøgt cannabis grundigt i over hundrede år, har årtier med forbud hindret vores forståelse af urten og dens medicinske virkninger.

I øjeblikket klassificerer Drug Enforcement Agency (DEA) i USA cannabis som et stof i kategori 1[1] sammen med LSD, heroin og peyote. Pr. definition har stoffer i denne kategori ingen medicinsk anvendelse og har stort potentiale for misbrug. Denne liste modsiger den nuværende brug af urten i landet, hvor borgere ordineres cannabis for medicinske sygdomme i 36 stater. Brug af cannabis er teknisk set også stadig forbudt i henhold til EU-lovgivning, mens nogle medlemslande har gjort det lovligt at bruge urten i forbindelse med bestemte sygdomme.

Hvad er cannabis?

Cannabis er en art af blomstrende planter, som tilhører familien Cannabaceae, som også omfatter humle og nældetræer. Cannabisplanter er tvebo (de udvikler selvstændige hun- og hanplanter), og de fleste cannabisplanter, som vi indtager enten nydelsesmæssigt or medicinally, eller medicinsk, stammer fra blomster af hunplanter.

Der er meget debat om den korrekte taksonomi for cannabisplanter. Generelt set er cannabisplanter dog opdelt i de følgende forskellige arter: Cannabis Indica, Cannabis Sativa og Cannabis Ruderalis.

Forstå cannabisstofferne

Cannabisplanten indeholder over 400 forskellige kemiske stoffer. Over 100 af disse er cannabinoider, som er stoffer, der direkte eller indirekte er i stand til påvirke cannabinoidreceptorerne.

De mest velkendte komponenter i cannabis er THC (tetrahydrocannabinol) og CBD (cannabidiol). THC er hovedkomponenten, som findes i marihuana, og giver den euforiserende virkning. CBD findes typisk i højere koncentrationer i hamp eller cannabissorter, som specifikt er avlet for at være rige på netop denne cannabinoid.

Udover cannabinoider indeholder cannabis også andre vitale stoffer som terpener. Disse findes i plantens essentielle olier og spiller en nøglerolle i at give cannabis sine unikke aromaer.

Hver cannabisplante har sin helt egen kemiske sammensætning. Bestemte planter kan for eksempel have højere koncentrationer af nogle cannabinoider og terpener end andre. Dette er på grund af de forskellige sorters genetik.

Forstå Cannabisstofferne

Entourage-effekten

En masse forskning i cannabis har fokus på at undersøge den isolerede virkning af enkelte stoffer. Og dette kan uden tvivl fortælle os en masse om disse stoffer, men det rejser også en masse spørgsmål om cannabissens unikke egenskaber.

Begrebet "entourage-effekten" blev først beskrevet af Raphael Mechoulam, en førende cannabisforsker fra Israel. I 1998 beskrev Mechoulam og et hold af kollegaer entourage-effekten i[2] en artikel udgivet i tidsskriftet European Journal of Pharmacology. Artiklen beskriver, hvordan cannabissens virkning ikke bare frembringes af enkelte kemiske stoffer i cannabis, men også af måden, hvorpå disse kemiske stoffer interagerer indeni kroppen.

Et simpelt eksempel af entourage-effekten ses i interaktionen mellem THC og CBD. Flere studier har vist, at CBD kan reducere[3] noget af den euforiserende virkning fra THC ved at påvirke det kemiske stofs evne til at binde til CB1-receptorer i hjernen og kroppen.

Andre eksempler på entourage-effekten ses, når virkningen af syntetiske cannabinoidisolater som dronabinol (syntetisk ren THC) sammenlignes med virkningen fra naturlige cannabinoider. Dronabinols virkning rapporteres at være meget anderledes end THC, og dens bivirkninger har det med at være mere intense og vare længere.

Det kan være svært at forstå, da dronabinol strukturelt minder meget om THC. Den markante forskel mellem virkningen af dronabinol og THC skyldes imidlertid sandsynligvis entourage-effekten, da dronabinol kun indeholder ren THC, hvorimod cannabis indeholder en række andre komponenter.

Forstå dit endocannabinoide system

For at forstå medicinsk cannabis er det vitalt at forstå det endocannabinoide system - systemet, som tilvejebringer cannabissens virkning i vores kroppe.

Det endocannabinoide system (ECS) forstås bedst som et regulatorisk system. Faktisk er der nogen, der betragter det som det primære homeostatiske system i kroppen, som er ansvarlig for at fastholde en fin balance, der sørger for, at vores kroppe fungerer på bedste vis.

Systemet består i bund og grund af de tre hovedkomponenter:

 • Endocannabinoider som anandamid og 2-AG. Disse stoffer minder om cannabinoider, som findes i cannabis, men produceres naturligt af kroppen.
 • Cannabinoidreceptorer CB1 og CB2, som modtager endocannabinoiderne. CB1-receptorer findes i høje koncentrationer i hele hjernen, mens CB2-receptorer findes i immunceller.
 • Enzymer som fedtsyreamid-hydrolase og cytocrom P450, som hjælper med at syntetisere, transportere og metabolisere cannabinoider.

Kroppen producerer endocannabinoider som en respons på en bred vifte af faktorer, heriblandt motion, stress, tidspunktet på dagen mv. Når vi for eksempel står foran en stressfuld begivenhed, producerer vores kroppe endocannabinoider for at hjælpe med at minimere den negative virkning fra stress.

Disse endocannabinoider transporteres derefter og aktiverer bestemte receptorer. For at hjælpe med at visualisere dette kan du tænke på cannabinoidreceptorerne som låse og endocannabinoiderne som nøgler. Når en endocannabinoid aktiverer en receptor udløser det en bestemt respons i kroppen.

På nuværende tidspunkt viser forskning, at det endocannabinoide system er involveret i et hav af processer i kroppen. Disse omfatter:

Inflammation og smerter Humør og sexlyst
Søvn Kropstemperatur og immunfunktion
Fordøjelse Stressrespons

Cannabis som medicin

Det endocannabinoide system blev opdaget i det 20. århundrede, efter forskere ønskede at forstå mekanismerne, hvormed cannabis leverede dens unikke euforiserende virkning. Nu om dage menes ECS at være et potentielt terapeutisk mål for et bredt udvalg af lidelser, og cannabisbaserede behandlinger bliver løbende mere populære.

Indtil videre har det meste af forskningen inden for medicinsk cannabis fokuseret på THC og CBD. THC er en CB1-agonist, hvilket betyder, at den binder sig direkte til CB1-receptorerne. Når den gør det, leverer den adskillige virkninger, som afhænger af administrationsmetoden, størrelsen på doseringen såvel som som den individuelle person og deres følsomhed over for cannabis.

CBD er derimod langt mere kompliceret. I modsætning til THC har CBD ikke en stor tiltrækning til den ene cannabinoidreceptor eller den anden. I stedet for arbejder den med serotonin, vanilloid, GABA, gamma og et væld af andre receptorer. Faktisk har CBD vist sig at arbejde gennem 60 forskellige molekylære veje.

Medicinsk cannabis handler rent faktisk om at bruge komponenterne i cannabis for at genskabe balance i det endocannabinoide system og derved lindre en række lidelser og de medfølgende symptomer.

Det kan imidlertid være svært at forstå cannabis, og hvordan den udøver sådanne forskellige virkninger på kroppen.

Er CBD effektivt uden THC?

CBD ser ud til at fungere godt uden THC. Mange rapporterer, at de har haft gode resultater med brugen af CBD-olier, der kun indeholder spormængder af THC.

Nogle patienter og virksomheder er tilhængere af at isolere cannabinoider for deres individuelle virkninger i håb om at få større doser isolerede molekyler. Selvom nogle mennesker har stor succes med denne metode, tyder forskning på, at der er flere fordele ved at bruge hele planten, ligesom naturen havde til hensigt.

Cannabisknopper indeholder over 100 cannabinoider og over 200 terpener. Selvom disse forbindelser har deres egne virkninger, når de isoleres, lader det også til at de samarbejder. På den måde får man det, som kaldes entourage-effekten[4]. Igangværende forskning tyder på, at cannabinoider og terpener kan virke i synergi og give bedre resultater. Det gælder også CBD og THC, der fungerer godt sammen (såvel som hver for sig).

Det lader til, at flere og flere begynder at være af den opfattelse, at CBD er det ikke-psykoaktive medicinske molekyle, og THC er den sjove, rekreative og psykoaktive komponent. Dette er dog langt fra sandheden. Mange igangværende studier undersøger også THC's medicinske potentiale.

Farmaceutiske virksomheders handlinger og investeringer er også et tegn på, at man så småt er begyndt at anse THC for at være en almindelig medicinsk cannabinoid. For eksempel skabte Insys Therapeutics en syntetisk form af THC, kendt som dronabinol.

Interessant nok godkendte Food and Drug Administration (FDA) i USA stoffet som sikkert og effektivt til anoreksi forårsaget af HIV/AIDS[5] og reducering af kvalme og opkastning i forbindelse med kemoterapi[6].

DEA flyttede også dronabinol fra kategori 1 til kategori 2, mens de lod cannabis stå på listen over de mest restriktive stoffer.

Cannabis Som Medicin

Forskning I medicinsk marihuana

 • Inflammation

Der er en stor mængde af forskning, som viser, at det endocannabinoide system spiller en afgørende rolle i at regulere inflammatoriske processer[7]. Derudover har prækliniske studier vist, at cannabinoider kan reducere dyremodeller for inflammation[8] forbundet med forskellige sundhedsmæssige problemer. En undersøgelse fra 2018[9] peger på cannabinoidernes potentiale til at lindre symptomer på slidgigt ved at katalysere antiinflammatoriske, smertestillende og antinociceptive aktioner fra det endocannabinoide system. Forskere skynder sig dog at slå fast, at der kun er gennemført nogle få kliniske forsøg af sikkerheds- og effektivitetsprofilen for medicinsk cannabis på dette område.

 • Smerter

Det endocannabinoide system spiller også en vigtig rolle i, hvordan vi mærker og reagerer på smerter. Forskning har fundet cannabinoidreceptorer på præsynaptiske områder [10] gennnem hele centralnervesystemet og det perifere nervesystem. Cannabinoider, som agerer på disse receptorer kan ændre overførslen af smertesignaler. Derfor er cannabinoider blevet et interessant emne i behandlingen af en række smertetyper, heriblandt nociceptive smerter fra skader såvel som neuropatiske smerter forårsaget af lidelser som multipel sklerose.[11].

 • Hudlidelser

Det endocannabinoide system [12] er aktivt over hele huden og kan aktiveres med topiske cannabisprodukter som cremer, balsam, olier mv. Opdagelsen har affødt en enorm industri af topiske cannabisprodukter, som muligvis hjælper med akne, allergisk reaktioner, dermatitis, psoriasis mv.

 • Mentale sundhedslidelser

Forskning i cannibinoider til mentale sundhedslider er desværre fortsat begrænset, selvom cannabinoiderne har vist sig at have et neurobeskyttende[13] potentiale i indledende studier. Derudover menes cannabinoiderne at fremme neurogenese[14] (skabelse af nye hjerneceller) i hjernens nøgleområder, som forbindes med sundhedslidelser.

 • Tumorer

En af det endocannabinoide systems roller er at regulere cellernes vækst og død. I senere år har dette ført til debat omkring potentialet i at bruge cannabinoider til behandling af tumorer. Selvom det endnu er i tidlige faser, indikerer ny forskning, at **behandling med cannabinoider muligvis hjælper med at regulere tumorers vækst og spredning. Behandling med cannabinoider muligvis hjælper med at regulere tumorers vækst og spredning [15]

 • Kvalme, opkastning, appetit

Forskning har fremhævet, at der er en sammenhæng mellem både THC og CBD[16] og kvalme og opkastning i dyremodeller[17].

 • Søvnlidelser

Med baggrund i den ofte beroligende virkning af THC-rig cannabis (især i store mængder), giver det mening, at cannabis kan have et potentiale som et værdifuldt sovemiddel. Desværre savnes forskning af høj kvalitet på dette område. Alligevel er der massevis af beretninger om de tunge Indica-sorters beroligende og søvndyssende virkning. Dem, som ønsker at komme hurtigere til drømmeland, kan for eksempel overveje THC-rig cannabis for at lette på denne proces. CBD undersøges også for[18] sit potentiale på dette område, selvom resultaterne endnu er uklare.

Søvnlidelser

Hvordan får du adgang til medicinsk marihuana

Nogle få lande i verden har legaliseret cannabis til medicinske formål, heriblandt Holland, Luxembourg, Tyskland, Canada, Australien og mange stater i USA. De medicinske marihuanaordninger er forskellige i hver af disse regioner, nogle gange meget forskellige. Generelt set har de fleste lande dog legaliseret cannabis til en udvalgt liste af lidelser. Patienter med disse lidelser skal først diagnosticeres af sundhedspersonale og ordineres cannabis eller gives et medicinsk marihuana-kort for at kunne købe det fra et apotek.

Love omhandlende marihuana og syntetiske cannabinoider

I mange europæiske lande er cannabis til medicinsk brug stadig ulovligt, men nogle regeringer er begyndt at lempe restriktionerne for cannabisbaseret medicin. Disse former for medicin er ofte patenteret og syntetisk fremstillet og er skabt til at efterligne virkningen af cannabis. Nogle få steder tillader man brug af cannabisknopper, men det er knapt så almindeligt.

Eksempler på cannabisbaseret medicin:

Nabilon En syntetisk cannabinoid, der efterligner THC. Nabilon ordineres til behandling af neuropatisk smerte samt kvalme og opkastning forårsaget af kemoterapi.
Dronabinol
En anden syntetisk version af THC, der anvendes til behandling af bivirkninger fra kemoterapi samt vægttab forbundet med HIV og AIDS.
Epidiolex
En FDA-godkendt medicin, der indeholder CBD. Epidiolex bruges til behandling af epileptiske anfald.
Sativex
Denne formel indeholder både THC og CBD og bruges til behandling af spasticitet i forbindelse med multipel sklerose.

Hvordan bruges medicinsk marihuana

Medicinsk marihuana er tilgængelig i mange forskellige former. Disse omfatter:

 • Cannabistinkturer og -olier: Tinkturer består af cannabis udtrukket fra alkohol med høj alkoholprocent, mens olier bruger en form for bæreolie (normalt MCT, hampefrøolie eller olivenolie). Disse produkter indeholder CBD, THC og andre stoffer, som findes i cannabis. Nogle produkter indeholder også andre ingredienser for at tilbyde mere specialiseret lindring af en bestemt sygdom eller et bestemt symptom. Tinkturer og olier tages normalt under tungen, hvor de absorberes gennem slimhinderne i munden og virker efter omtrent 15 minutter.
 • Spiselige produkter: Spiselige cannabisprodukter (nogle gange kaldt edibles) findes i mange forskellige former. De kan indeholde høje doser af cannabinoider og skal nedbrydes i fordøjelseskanalen for at kunne virke. Dette kan tage op til en time eller mere, men tilbyder en længerevarende frigivelse af cannabis til kroppen.
 • Kapsler: Cannabiskapsler indeholder en enkelt dosis af cannabisolie. De skal sluges og ligesom med spiselige produkter skal de nedbrydes af fordøjelsessystemet for at kunne virke.
 • Topiske produkter: Topiske cannabisprodukter som cremer og balsam påføres direkte på huden. De kan indeholde et bredt udvalg af andre ingredienser for at hjælpe med at bekæmpe symptomer som inflammation, kløe, smerter, rødme, akne, udslæt mv. Topiske cannabisprodukter virker normalt efter 10 minutter. Cannabinoiderne i disse produkter tilbyder lokal lindring, men finder ikke vej ind i blodbanerne.
 • Blomster: Tørrede cannabisblomster er rige på trichomer, som indeholder cannabinoider, terpener og andre stoffer, som giver cannabis sine unikke medicinske egenskaber. Disse blomster ryges normalt eller indtages med en fordamper, men kan også leveres i olier, smør mv. Medicinske cannabisplanter kan dyrkes fra frø, eller kloner afhængig af tilgængelighed og dyrkningsopsætning.
 • Koncentrater: Cannabiskoncentrater laves ved at udtrække nøglekomponenter fra cannabisplantemateriale for at skabe et potent ekstrakt. Disse ekstrakter har mange forskellige navne, heriblandt hash, olier, voks mv. De fordampes typisk med en fordamper eller specialiserede piber, men kan også ryges eller tilsættes de spiselige cannabisprodukter.
 • Depotplastre: Depotplastre med cannabis er, som navnet antyder, topiske plastre, som leverer cannabinoider gennem huden og ind i blodbanerne. Dette adskiller dem fra andre topiske produkter, da de tilbyder en jævn, længerevarende frigivelse af cannabinoider ind i systemet.
Hvordan bruges medicinsk marihuana

Hvordan doseres medicinsk cannabis

Dosering er yderst vigtig, når det gælder brugen af medicinsk cannabis. Desværre påvirker cannabis folk forskelligt, hvorfor der fortsat ikke er klare anbefalinger for den korrekte dosering af medicinsk cannabis.

Ved brug af THC kan patienter opleve lindring gennem mikrodoser på 2,5 mg. Trenden med mikrodosering er faktisk blevet meget populær, fordi den lader patienter mærke lindring af deres symptomer uden den stærke, euforiserende virkning, som THC leverer i større doser. Andre patienter kan dog have behov for større doser for at opleve lindring.

Dosering af CBD er også virkelig personligt, og det kræver, at patienterne prøver sig frem for at finde den rette dosis. Typisk anbefales patienter at begynde med en lille dosis af CBD og bygge op over tid. Tanken her er at bygge langsomt op til en dosis, som tilbyder maksimal lindring uden at medføre bivirkninger.

Desværre er der endnu færre oplysninger omkring dosering af cannabinoider som CBN, CBG og CBC, da disse stoffer har været genstand for langt færre studier end THC og CBD.

Bivirkninger af medicinsk marihuana

Som med al anden medicin er der også bivirkninger forbundet med cannabis. I modsætning til opioider og andre stoffer, der er forbundet med hyppige overdoser, påvirker cannabis ikke åndedrætsmekanismen i hjernen. Derfor er tilfælde af overdoser fra brug af cannabis stort set ikke-eksisterende.

Cannabis kan dog påvirke mennesker både på kort og på lang sigt. Der er store bekymringer om brugen af cannabis blandt teenagere, og om hvorvidt urten har en negativ påvirkning på den ikke fuldt udviklede hjerne[19].

Bivirkningerne af cannabis varierer afhængigt af hvilken primære cannabinoid, der er på spil. Der er fx stor forskel på virkningerne fra THC og virkningerne fra CBD.

Potentielle bivirkninger af THC er bl.a.:

Røde øjne Tør mund
Nedsat hukommelse Angst
Paranoia Panik
Forhøjet puls Kortere reaktionstid
Koordineringsproblemer

Potentielle bivirkninger af CBD er bl.a.:

Svimmelhed Diarré
Vægttab Træthed
Appetitændringer Døsighed

Er medicinsk marihuana vanedannende?

Brugere af medicinsk marihuana kan blive afhængige af cannabis, selvom risikoen generelt anses for at være lav. Afhængighed af urten kaldes marihuana-brugsforstyrrelse, og det kan påvirke hjernens belønningssystem og endda resultere i ændringer i dopaminsystemet[20] - et netværk, der er ansvarligt for følelser af glæde.

Forskning viser, at tilfælde af marihuana-brugsforstyrrelse er steget[21] i de amerikanske stater, hvor rekreativ cannabis er lovliggjort. Data antyder, at en stor del af både voksne og unge cannabisbrugere har høj risiko[22] for at udvikle denne tilstand, selvom de ikke bruger cannabis så ofte i begyndelsen.

Legalisering af marihuana i disse områder ser dog samtidig ud til at reducere tilfældene af dødelige overdoser fra opiumholdige stoffer[23].

På samme måde som afhængighed af alle former for stoffer viser marihuana-brugsforstyrrelser sig i form af kronisk brug af urten, en følelse af afhængighed og endda abstinenssymptomer[24].

Størstedelen af denne forskning fokuserer på cannabisafhængighed i relation til cannabis med højt THC-indhold, men forskere forsøger nu at finde ud af, om CBD[25] rent faktisk kan hjælpe folk i kampen mod afhængighed ved hjælp[26] af undersøgelser der specifikt fokuserer på kokain- og metamfetaminafhængighed.

Fremtiden for medicinsk marihuana

Medicinsk marihuana er stadig på et tidligt stadie. Da forbuddet ophæves gradvist i hele verden, er forskere nu i stand til at få en bedre forståelse af cannabis ved hjælp af mere dybdegående undersøgelser. Når forskere begynder at afsløre virkningerne af hundredvis af andre cannabinoider og terpener, og hvordan de interagerer, kan vi håbe, at det bringer os et stort skridt fremad.

CBD og THC ser indtil videre lovende ud, men de er kun en lille del af den kemiske cocktail i cannabisplanten. I fremtiden kommer vi højst sandsynligt til at se tilpassede blandinger af cannabinoider og terpener, som er skræddersyede til den enkelte person og specifikke sundhedsmæssige forhold.

External Resources:
 1. Drug Scheduling https://www.dea.gov
 2. An entourage effect: inactive endogenous fatty acid glycerol esters enhance 2-arachidonoyl-glycerol cannabinoid activity. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 3. Does Cannabidiol Protect Against Adverse Psychological Effects of THC? https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 5. MARINOL® https://www.accessdata.fda.gov
 6. A review of oral cannabinoids and medical marijuana for the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. The endocannabinoid system: an emerging key player in inflammation. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 8. Cannabinoids as novel anti-inflammatory drugs. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 9. Cannabis and joints: scientific evidence for the alleviation of osteoarthritis pain by cannabinoids. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 10. The role of the endocannabinoid system in pain. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 11. Oromucosal delta9-tetrahydrocannabinol/cannabidiol for neuropathic pain associated with multiple sclerosis: an uncontrolled, open-label, 2-year ext... - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 12. The endocannabinoid system of the skin in health and disease: novel perspectives and therapeutic opportunities. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 13. Cannabidiol, neuroprotection and neuropsychiatric disorders. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 14. The role of cannabinoids in adult neurogenesis https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 15. Cannabis and CBD for Cancer https://www.projectcbd.org
 16. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 17. Regulation of nausea and vomiting by cannabinoids and the endocannabinoid system. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 18. Effects of acute systemic administration of cannabidiol on sleep-wake cycle in rats. - PubMed - NCBI https://www.ncbi.nlm.nih.gov
 19. Marijuana and the developing brain https://www.apa.org
 20. Hardcore pot smoking could damage the brain's pleasure center https://www.sciencemag.org
 21. Association Between Recreational Marijuana Legalization in the United States https://jamanetwork.com
 22. Assessing the risk of marijuana use disorder among adolescents and adults who use marijuana https://www.tandfonline.com
 23. Legalizing Marijuana Decreases Fatal Opiate Overdoses, Study Shows https://drugabuse.com
 24. What to know about marijuana withdrawal https://www.medicalnewstoday.com
 25. CBD: Is it addictive? https://www.medicalnewstoday.com
 26. Cannabidiol Treatment Might Promote Resilience to Cocaine and Methamphetamine Use Disorders https://www.ncbi.nlm.nih.gov
Ansvarsfraskrivelse:
Denne artikel er skrevet udelukkende som informativt indhold og er baseret på forskning offentliggjort af andre eksterne kilder.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.