By Luke Sumpter

Opbygning af dit eget dyrkningsrum til cannabis

Opbygning af dit eget dyrkningsrum til cannabis

Du har altså besluttet at dyrke din egen cannabis derhjemme. Ikke værst! Dyrkning af din egen cannabis garanterer ikke bare en kontinuerlig forsyning af vidunderlig cannabis, men den fører også til en større påskønnelse af urten og fornemmelse af at have udført et godt stykke arbejde. Det er veldokumenteret, at tid i haven er lige så gavnligt som meditation, da det øger fornemmelse af velvære og endda hjælper med at bekæmpe angst og depression.

Dyrkning af cannabis derhjemme betyder, at et område er afsat til dyrkning. For at producere nok cannabis fra høst til høst anbefales minimum 1 m². Dette gør plads til en række mindre planter eller to veltrænede eller endda større planter med ScrOG-metoden (Screen of Green). Det hele er op til dig. Udbyttet er på samme niveau, men det afhænger, om du vil have en masse variation med lavere udbytte pr. plante eller mindre variation med større udbytte pr. plante.

Højden på dit dyrkningsrum styres af den tilgængelige plads og "lysene", som der bruges. En enkelt kvadratmeter kan nemt dækkes af de fleste typer af dyrkningslys. Der kræves en lavere højde ved brug af lysstofrør, da lysene kan holdes tættere på planten i hele dyrkningsområdet, hvorimod HID-lys kræver mere afstand for at undgå lysforbrænding og for høj opbygning af varme. Du har måske lyst til at udsætte dine små børn for 1000W af HID-lys, men uden den passende højde er det bare ikke muligt.


UDVÆLGELSE AF ET STED

Alle kan nemt finde et ledigt område på en kvadratmeter et eller andet sted derhjemme i huset eller lejligheden. Ledige værelser, lofter, kældre, skabe og skydedørsgarderober kan bruges til opsætning af et dyrkningsrum. Diskretion er en nøglefaktor: Ventilatorstøj, lysflimren og lugtstyring skal alle tages i betragtning, når der udvælges et område til opsætning af et dyrkningsrum. Omdrejningerne i blæseren fastsat til en delt skillevæg kan blandt andet drive dine nabo til vanvid med støj og skønne vibrationer.

LYSTÆTHED

Et fuldstændig lystæt dyrkningsrum er absolut nødvendigt. For det første kan lyslækage være irriterende, fordi dyrkningslys er ekstremt skarpe. Lyslækage kan holde dig vågen om natten, hvis dit dyrkningsrum er et skab i soveværelset eller opsat i et ledigt hjørne i et ubeboet værelse. I værste tilfælde kommer du til at skilte med din dyrkning af cannabis til hele nabolaget.

For det andet kan lyslækage i dit dyrkningsrum påvirke din plantes præstationsevne negativt. Så snart planter er blevet skiftet over til en 12/12-lyscyklus med lys og mørke for at igangsætte "blomstringen" kan lyslækage forvirre planterne og føre til lavere udbytter, hermafroditter og endda en fejlslagen høst på grund af lys-stress. Alle dyrkere holdere skarpt øje med hanplanter, men ser man ikke nogle få velgemte bananer på hunplanterne, kan det ødelægge hele beplantningen ved at udløse frøproduktion.

Når dit dyrkningsområde er opsat, skal du udføre en test ved at tænde lysene og inspicere for lyslækage. Nogle sprækker eller huller, som lader lys komme ud, vil helt bestemt lade lyset komme ind. Når og hvis du opdager dette, skal hullerne dækkes til med lystæt tape, som er tilgængelig hos byggemarkedet, eller med mindst to lag af gaffatape - gaffatape er delvis gennemsigtig, selv den sorte slags, så bare et lag er ikke nok.

"Det meste elektriske udstyr", som bruges i et dyrkningsrum fx affugtere, har ganske lyse mikro LED-lys, og de kan gøre denne samme skade på planten som en miljømæssig lyslækage. Placer et stykke tape over ethvert lys på disse typer af udstyr for at sikre, at natterne er så mørke som de kan blive. Udendørs har fuldmånens dæmpede lys en gavnlig virkning på plantens vækst, men denne virkning er svær at bringe ind i et indendørs dyrkningsrum.

LYSTÆTHED

LUFTTÆTHED

Som den modner ind i harpiksholdige, fede blomster udsender god cannabis en lugt - det er ikke til at komme udenom. Noget cannabis har en overvældende lugt og gør det umuligt at være i et rum, hele hjemmet eller endda en gade. Det er nemt at vænne sig til den herlige aroma, når du besøger dine planter ofte og overbeviser dig selv om, at lugten holder sig til dit dyrkningsrum - men det kunne ikke være længere væk fra sandheden. Et veltillukket dyrkningsrum forhindrer aromaer i at forstyrre dine naboer og dine medmennesker.

Et veltillukket dyrkningsrum gør det også nemmere at fastholde klimastyringen. Temperaturstyring og affugtning/befugtning af luft afhænger af et tillukket område uden træk. Et stabilt miljø er yderst vigtigt for optimal plantevækst. Et rum, som er godt lukket til, fungerer også som en karantænecelle for din planter, som forhindrer insekter, skadedyr og luftbårne patogener i at komme ind. En enkelt mus kan forårsage betydelig skade på cannabis på bare én nat, især på unge planter, idet de har en enorm appetit efter næringsrige kimblade og unge stilke.

Bemærk, at et lufttæt dyrkningsrum er en billig løsning. Det vil gavne din cannabis betragteligt at bruge flere penge på opsætning af et luftudskiftningssystem, og på den lange bane tjener investeringen sig hjem. Lufttætte dyrkningsrum er dog de ideelle miljøer til at eksperimentere med CO₂-berigelse til en forbedret præstationsevne i planten.

LUFTBEVÆGELSE

Sund cannabis kræver "luft i bevægelse". Ethvert dyrkningsrum kræver mindst én roterende blæser for at sikre kontinuerlig luftcirkulation. Bevægende luft medfører en række fordele for din cannabisplante.

Som minimum bør bevægende luft berøre alle blade på planten for at sikre, at frisk luft er tilgængelig på bladets spalteåbninger. I stillestående miljøer kan der opbygges gammel luft på undersiden af bladene omkring spalteåbningerne og forhindre effektiv gasudveksling. Dette har den uønskede virkning af at hæmme plantens vækst. Stammerne bliver svage, bladene hænger, og plantens præstationsevne bliver svag.

Bevægelse af luft styrker planten markant. Stammerne og stilkene bliver tykkere og mere robuste, og slutudbyttet bliver højere.

Bevægelse af luft hjælper også på vækstmediets våde og tørre cyklus ved at understøtte fordampning. Derudover forhindres patogener i at opbygge fugt på bladene, mens de transpirerer. Hvis der er noget, mug elsker, er det et fugtigt, varmt miljø.

LUFTSKIFTE

Med et højere budget er det muligt at installere et luftudskiftningssystem, som sikrer bedre vækst. Luftskifte kræver et luftindtag for frisk luft og et luftudtag for gammel luft. Med et endnu højere budget er det muligt at installere et kulfilter i dit luftudtag for at holde den værste lugt på et minimum.

Luftindtag er passive og findes i mange former: Men de er altid placeret i den nedre del af dit dyrkningsrum, enten i gulvet, hvis gulvet er hævet, eller i en væg. Den vigtigste overvejelse er lysstyring, når der skabes huller i dyrkningsrummet. En enkelt sokkel, ventil eller serie af huller kan give tiltrækkeligt luftindtag, men kan skabe forstyrrelser med lyset. Et kanalsystem, der kan bøjes, eller konfigurering af en dobbeltvæggede opsætning sørger for, at lyset ikke forsvinder.

Og husk godt på, at lys ikke kan gå rundt om hjørner, og derfor søger en opsætning med en bøjning af en slags for, at dine dyrkningsaktiviteter er skjulte. Sørg også for, at der er en barriere for skadedyrene for at afskrække de små kræ fra at komme ind og spise løs af din dyrebare cannabis.

Et luftindtag betyder også, at der er et luftudtag eller et udstødningssystem, ideelt med et påsat kulfilter. Udstødningssystemer fjerner gammel luft og varme fra dit dyrkningsrum og trækker frisk luft ind. Hvor det er muligt, er det ønskværdigt at lede luften udenfor for at forhindre opbygning af varme på lukkede steder eller gencirkulere den samme luft ind i systemet. Dette kan ofte være en udfordring, men kanalsystemer er dine venner, når der skal løses luftfordelingsproblemer.

LUFTSKIFTE

KLIMASTYRING

Cannabis trives, når "klimaet" styres i forhold til luftfugtighed og temperatur med bestemte parametre, der er ideelle til den vegetative fase, og andre parametre, der er ideelle til blomstring.

Luftfugtighed kan nemt styres med en affugter; disse er også tilgængelige som dobbeltvirkende enheder, der enten tilsætter eller fjerner fugt som nødvendigt. I løbet af den vegetative fase øger et fugtigt og varmt miljø vækstraten, mens lavere luftfugtighed og temperaturer forbedrer blomstens udvikling.

Temperaturer kan styres af små, transportable airconditionanlæg med omvendt cyklus. Mange enheder til styring af luftfugtighed og opvarmningsanlæg har indbyggede termometre og hygrometre, så de tænder og slukker i takt med miljøets behov. Bare indstil dem, og vær sikker på, at din cannabisblomstrer ved hvert stadie. Automatisering af det hele gør dyrkningslivet meget nemmere.

KLIMASTYRING

SIKKERHED OG BRANDFOREBYGGELSE

Selvom de fleste dyrkere når helt frem til høst uden uheld, findes der en lang række gyserhistorier om, hvor galt det kan gå, hvis uheldet er ude.

  • ELEKTRISK UDSTYR

Selvom mange cannabisdyrkere holder deres dyrkningsprojekt minimalistisk, er der andre, som gerne bruger så mange nyttige gadgets som muligt. Men selv med få elektroniske apparater i dyrkningsrummet er der risiko for brand.

Vand er fortsat en af de største farer, når det kommer til elektroniske apparater i dyrkningsrummet. Vand kan afbryde en elektrisk strøm og kan potentielt medføre brand eller elektrisk stød. Prøv bedst muligt at holde elektronikken hævet over jorden i tilfælde af vandudslip.

Anbring en ventilator i dit dyrkningsrum for at regulere temperaturen. Selvom det betyder, at du får flere elektroniske apparater, skaber en ventilator en kølig luftstrøm og hjælpe med at forhindre enheder i at blive overophedet.

En fejlstrømsafbryder kan hjælpe med at stoppe elektriske lækager, hvis de opstår. Den kan registrere, hvis elektriciteten strømmer hen til et sted den ikke skal – fx en vandpøl eller en menneskekrop - og afbryder kredsløbet.

  • HUSHOLDNING

Hold dit dyrkningsrum så ryddeligt som muligt. Sørg for, at alle dine redskaber og alt dit udstyr har en specifik plads, og hold ledningerne pænt organiseret ved hjælp af plaststrips. Hvis du bemærker beskadigede eller blottede ledninger, skal du straks reparere dem.

Pak alt dit værktøj sammen efter brug, så du undgår at snuble over det. Opbevar dine beskæringssakse, vandkander og sprayflasker pakket væk i en værktøjskasse, når de ikke bruger dem. Ikke nok med at du kan snuble og komme til skade, men du kan også risikere at lande på dine planter og ødelægge dem.

  • BRANDSLUKKER

Selvom det sjældent sker, skal du være forberedt i tilfælde af brand. Brand i dit dyrkningsrum kan ødelægge din ejendom, sætte dit liv i fare og afsløre din urtehobby for myndighederne. Hold altid en brandslukker i nærheden i tilfælde af, at der går ild i din opsætning.

Installer en brandalarm i dit dyrkningsrum som kan advare dig, hvis en brand bryder ud. Køb en håndholdt brandslukker, og opbevar den ved indgangen af dit dyrkningsrum eller telt. Køb en model, der indeholder tørt kemisk pulver eller CO₂, der er egnet til at tackle elektriske brande. Alternativt kan du købe en brandslukkerbold og placere den over dit dyrkningsområde. Hvis den udsættes for høj varme, eksploderer enheden og frigiver et brandhæmmende pulver.

BRANDSLUKKER

OPBYGNING

Nu hvor du har valgt et område, der lever op til dine krav til et sundt og diskret dyrkningsområde, er det tid til rent faktisk at bygge dit dyrkningsrum. Der er flere løsninger på at skabe et billigere dyrkningsrum derhjemme. Denne metode bruger trærammer med foring af plastik for at lave væggene, basen, loftet og døren. Når et loft inkluderes, skal der indarbejdes støtte til dyrkningslysene. Når der arbejdes med eksisterende vægge og lofte, SKAL DU VÆRE HELT SIKKER PÅ PLACERINGEN AF ELEKTRISKE LEDNINGER. Beboere bør også tage hensyn til fremtidige reparationer af overflader, som kan blive påvirket af opsættelsen af dit dyrkningsrum.

Du får brug for::

• En sav
• En hæftemaskine, som kan hæfte på træ
• Dobbeltsidet plastfolie: en sort side, den anden side hvid eller reflekterende som Mylar
• Skruer
• Fire små hængsler
•En boremaskine med en borefunktion og en skruetrækkerfunktion
• En saks
• 26 vinkelplader
• Hjørnebeskyttere af plastik (valgfrit)
• Høvlet træ: 4x4 cm (eller tæt på) fyr eller lignende blødt træ er nemme at håndtere, stærke nok og billige; dit lokale byggemarked har det i deres sortiment i flere længder

OPBYGNING

ANVISNING

1. For at lave toppen og bunden af din ramme skal du bruge 4 x 1,0 m og en træliste med målene 5 x 92 cm.

- For at lave siderne på din ramme skal du bruge trælister på 7 x 192 cm.

- For at lave døren skal du bruge trælister på 2 x 1,0 m og 2 x 192 cm.

2. Til toppen: For at fastsætte trælisterne skal der bores et hul på 2 cm fra hver ende, og en i midten til skruen. Gør det samme i bunden.

Til døren: Bor huller 2 cm fra hver ende i listerne på 1 meter. Skru sammen med de lodrette bjælker.

3. Nu hvor du har lavet den nederste ramme, skal du tage én af listerne på 192 cm, placere den i et hjørne og fastsætte den med to vinkelplader. Gentag i hvert hjørne.

4. Nu hvor alle 4 sidder fast, placer toppen, og fastsæt alle lodrette støttebjælker på den med to vinkelplader (3 til hvor de møder den støttende bjælke på den øverste ramme).

5. Mål midten ud mellem de lodrette støttebjælker, og fastgør dine stabiliserende bjælker med 2 vinkelplader (3 til hvor de møder den støttende bjælke på den øverste ramme)..

6. Brug saksen, klip et stykke plastik/mylan, som skal overlappe hver rammes kanter. Hæft plastikken fast på den overlappende kant ved brug af hjørnebeskyttere af plastik.

7. Find døren, og skru de fire hængsler på plads.

8. Sådan der. Dit dyrkningsrum er nu klar til at blive indrettet.

KOLLEKTIONSHYLDE

At bygge en kollektionshylde ved gulvet i dit dyrkningsrum sørger for at holde tingene pæne og rene. Planterne i deres potter placeres i denne hylde, så snavs ikke falder ud og døde blade og overskydende vand opsamles og efterfølgende nemt kan fjernes. Når dyrkningen er afsluttet, kan kollektionshylden nemt gøres rent og steriliseres før næste dyrkning.

For at gøre dette skal du bygge en ramme, som sidder 15 cm dybt inde i dit dyrkningsrum og foret med den samme plastik, som der er brugt til væggene. Dette forhindrer rummets egentlige gulv i at blive snavset og øge tilstedeværelsen af patogener.

Det er almindeligt at "flushe" plants planterne ved regelmæssige intervaller i løbet af dyrkningen, primært for at fjerne opbygningen af salte fra gødningsstofferne og holde mediet i et cannabisvenligt næringsinterval. Selvom der ikke er nogen opbygning af næringsstoffer i organiske dyrkningsaktiviteter, er der altid noget afløb. Ved afslutningen på blomstringsfasen før høsten kræver alle dyrkningsmetoder dog et afsluttende flush for at forbedre kvaliteten på blomsterne. Kollektionshylden fanger al vandafløbet, hvor det nemt tørres op.

En kollektionshylde kan også fungere som et passivt vandingssystem, hvis du ikke tager vare på dine planter i nogle dage. Tilsætning af frisk vand til kollektionshylden fungerer egentlig som et bassin, og planterne suger vand til sig og dehydrerer ikke, mens du er væk.

KOLLEKTIONSHYLDE

KOM I GANG MED AT DYRKE

Du har nu skabt et område, som lader dig dyrke din egen cannabis derhjemme. Det lader frisk luft komme ind, hvilket sikrer sund udveksling af CO₂, ilt og varme; det er lystæt for optimal plantesundhed og diskretion, og området er rent og nemt at håndtere. Nu skal du blot beslutte dig for, om du vil dyrke "organisk" eller med "næringsstoffer", og vælge de vildeste sorter, som kan give dig nydelse!

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.