By Adam Parsons

Sådan opdager, behandler og forhindrer du skimmelsvamp i at skade dine cannabisplanter.


Uanset, om du dyrker cannabis eller andre planter, udgør skimmelsvamp en stor trussel mod både indendørs og udendørs dyrkning. Denne fjende, som er usynlig til at starte med, kan hurtigt få fodfæste i din have, reducere udbyttet og endda ødelægge knopper efter høst. I denne artikel gennemgår vi helt præcist, hvad skimmelsvamp er, introducerer dig for de mest almindelige arter, viser dig, hvordan du forhindrer det, og hvordan du behandler dine planter, hvis du opdager det.

Hvad er skimmel?

Ordet "skimmel" fremkalder højst sandsynligt dystre billeder af råddenskab og forfald i dine tanker. Selvom det ikke er noget kønt syn, når skimmelsvamp fortærer dine cannabisplanter, spiller den en af de mest grundlæggende roller ude i naturen.

Skimmel er en svampeart, som omfatter en stor gruppe af taksonomisk forskellige arter. Ligesom andre svampe forgrener skimmel sig, mens de danner et multicellulært netværk af små tråde (hyfer) og danner en tæt masse af fibre, der er kendt som mycelium.

Skimmelsvamp har ikke et fordøjelsessystem. I stedet pumper de enzymer ud, der nedbryder stoffer som plantemateriale og træ på ydersiden af deres kroppe. Disse egenskaber gør dem til naturens mestre i nedbrydning. De nedbryder affald, plantemateriale og døde dyr i mindre partikler og returnerer dem jorden for at fortsætte livets cyklus.

Hvor kommer skimmelsvamp fra?

Skimmelsvampe tilhører svamperiget og udviklede sig til en specialiseret gren af dette stamtræ for ca. 1,5 milliarder år siden. De 100.000 forskellige arter, der er dukket op siden, har tilpasset sig deres egne unikke omgivelser.

Skimmelsvamp elsker dog mest af alt fugt og finder altid vej til de steder, hvor de kan finde de mest optimale forhold. Det gælder også for mange planter, men i modsætning til planter udfører skimmelsvampe ikke fotosyntese. I stedet har de brug for organisk materiale - som bl.a. cannabisblomster - som en ekstern fødevareforsyning. Mange af dem foretrækker også stillestående luft, og derfor spreder de sig tit på steder som på badeværelser og i køkkenskabe.

Sporer og formering

Skimmelsvamp formerer sig ved at frigive sporer i luften. De kan sammenlignes med frøene fra en plante, selvom de opfører sig på en meget anderledes måde. I stedet for at udsende egentlige frø venter de til det øjeblik, de lander i et godt miljø. Når det sker, sender de hyfer ud i verden på jagt efter mad.

Nogle sporer er kønsløse. De parrer sig succesfuldt med sig selv og skaber den næste generation. Andre sporer danner hyfer, der har brug for en parringspartner. Hyferceller fra to forskellige sporer finder hinanden og parrer sig. Her smelter deres cellekerner sammen og skaber en zygote, der er i stand til yderligere reproduktion.

Spores and Reproduction

Årsager til skimmel

Som vi nævnte tidligere, angriber, nedbryder og skader skimmelsvampe først cannabisplanter, når forholdene er helt rigtige. Skimmelsporer findes konstant i luften omkring os - og vores planter.

Nogle arter kan ligge i dvale og være inaktive indtil forholdene er i deres favør. Andre arter ligger og lurer i jorden og venter på at chancen byder sig, så de kan begynde at spise de sårbare rodsystemer. Erfarne cannabisavlere ved, at mange af dem besætter jord, som favoriserer deres eksistens, og derfor er de meget svære at tackle.

Farer

Selvom skimmelsvamp ser harmløst ud - som om det bare kan vaskes af, og det var det - udgør nogle arter en reel trussel mod menneskers sundhed.

Skimmelsvamp findes overalt, så der findes altid lidt på alle cannabisblomster (undtagen på dem, som dyrkes i desinficerede indendørs rum). Selvom det for det meste er inaktivt i små mængder, kan selv små mængder af giftig skimmel forårsage problemer.

De fleste mennesker har et fuldt ud funktionelt immunforsvar, som kan forsvare sig mod lejlighedsvis eksponering af skimmelsvamp. Men personer med nedsat immunforsvar er særligt modtagelige over for dem, og hos dem kan skimmel forårsage problemer som lungeinfektioner.

Almindelige typer skimmel

Det kunne være rart, hvis man kun skulle bekymre sig om én type, men der findes mange forskellige skimmelarter, som kan angribe dine cannabisplanter. For at sikre, at dine planter holdes sikre, bør du og alle andre cannabisavlere blive fortrolige med disse almindelige typer skimmelsvamp. Selv en grundlæggende forståelse af egenskaberne, tegnene og symptomerne på disse skimmelsvampe kan hjælpe dyrkere med at forhindre dem og behandle dem, hvis de opstår.

Botrytis (gråskimmel)

Botrytis, også kendt som gråskimmel, kommer ofte ind i planterne gennem rifter og åbninger, selvom sunde planter også er sårbare.

Botrytis er luftbåren, og der findes næsten altid sporer af den i luften. Et åbent sår på planten eller visse andre forhold gør det muligt for sporerne at sprede sig og potentielt inficere hele planter og naboplanter.

Botrytis (Bud Rot)

Symptomer:

 • Der begynder at dannes små sorte prikker på inficerede strukturer.
 • Der begynder at dannes store lodne grå pletter.
 • Plantedele over jorden, som fx knopper og blade, begynder at skrumpe, blive brune og dø.
 • Bladspidser går fra at være grønne til gule til brune, som det skrider frem.
 • Botrytis vokser hurtigt i fugtige omgivelser.

Årsager:

 • Skader, der forårsager modtagelige åbne sår.
 • Kølige og fugtige forhold gør det muligt for svampen at sprede sig, hovedsageligt om foråret og efteråret.
 • Kan opstå som følge af dårlige opbevaringsforhold.

Forebyggelse:

 • Hold dine dyrkningsredskaber rene, især inden du afløver og beskærer.
 • Hold luftfugtigheden indendørs og i drivhuset i skak ved hjælp af blæsere og hygrometer.

Behandling:

 • Fjern de synlige inficerede plantedele.
 • Fjern inficerede dele fra haven/ejendommen, og brænd eller begrav dem.
 • Steriliser beskæringsværktøjer efter behandling.
 • Installer en ventilator, et hygrometer og en sensor i dit dyrkningsrum for at forhindre, at luftfugtigheden når de farlige niveauer.

Pulvermeldug

Selvom de alle har det samme navn, findes der faktisk mange forskellige typer meldug. Uanset, hvilken art det er, forekommer de ofte på bladene af cannabisplanter, hvor de danner et fint støvlignende lag af sporer. Infektionen ligner først små øer af hyfer, som til sidst bliver til store pletter, der dominerer de nederste blade.

Med tiden spreder myceliet til grene, stilke og endda blomsterne. På det fremskredne stadie begynder myceliet at producere sporer på de mest kompromitterede blade.

Powdery Mildew

Symptomer:

 • Hvide, pulverlignende pletter af mycelium begynder at forme sig på viftebladene.
 • Væksten hæmmes, og bladene bliver forvrængede.
 • Plantevævet bliver misfarvet.
 • Nyere blade og blomster ser ud til at være inficerede.

Årsager:

 • Miljøfaktorer gør det muligt for sporer at spire, og hyfer begynder at inficere planterne.
 • Meldug trives, hvor der er høj luftfugtighed og varme temperaturer. Drivhuse er fx det perfekte miljø til meldug.

Forebyggelse:

 • Du kan mindske kontaktsmitten ved at holde god plads mellem planterne, så de ikke kommer kontakt med hinanden.
 • Hold dit dyrkningsrum eller drivhus godt ventileret, så fugtigheden holdes nede.
 • Brug en affugter, hvis du dyrker i et særligt fugtigt miljø.
 • Hvis det er muligt, skal du plante udendørs under sollys.
 • Sørg for, at jorden har god dræning, og undgå at vande planterne ovenfra.

Behandling:

 • Tør inficerede blade med et vådt stykke køkkenrulle.
 • Brug bladspray med neemolie.

Sodskimmel

Sodskimmel har fået sit navn på grund af det mørke og flagede udseende. Sodskimmel angriber faktisk ikke cannabisplanterne direkte, men fortærer i stedet ekskrementerne fra saftsugende insekter.

På grund af spisevanerne af denne type skimmelsvamp er det normalt skadedyrsangreb som er årsag til disse angreb. Insekter som bladlus, småcikader og mellus er en særlig god indikator, da de udskiller et bestemt stof, som kaldes honningdug. Det tiltrækker med garanti sodskimmel, og en stabil forsyning, gør det muligt for svampen at tage fat.

Heldigvis er det let at identificere, da det i bogstaveligt talt ligner sod. Små sorte pletter begynder at spredes, indtil de dominerer overfladerne af viftebladene, forstyrrer fotosyntese og hindrer plantevækst. Det er lige så hurtigt at behandle og forebygge sodskimmel, som det er at identificere det.

Sooty Mould

Slimskimmel (fusarium)

Slimskimmel er en særlig ødelæggende svamp, og den kan potentielt ødelægge en hel cannabisplantage. Denne type skimmel kan ligge i dvale i årevis, før den bliver aktiv og synlig - og derfor er den meget sværere at opdage end så mange andre.

Når den rammer, er det voldsomt. Patogenet angriber først rødderne og får dem til at rådne. Til sidst mister rodsystemet evnen til at forsyne planten med næringsstoffer og vand, og planten begynder at visne. Når slimskimmel sætter ind, har dyrkere kun få muligheder. Derfor er det fortsat absolut afgørende at træffe forebyggende foranstaltninger.

Fusarium

Skimmelsvamp i jorden

Uden et mikroskop og en grundig viden om mikrobiologi er det svært at vide helt nøjagtigt, hvilke livsformer der lever i din jord. Heldigvis kan dyrkere tage forholdsregler for at reducere tilstedeværelsen af parasitiske svampe og mikrober.

Mould in Soil

Disse strategier er bl.a.:

 • Podning med bacillus subtilis (høbakterien): Denne bakterieart bor i jorden og har svampebekæmpende egenskaber mod bl.a. botrytis og meldug.
 • Kobber: Cannabis har brug for dette mikronæringsstof for at kunne udføre flere vigtige fysiologiske funktioner. Det kan også hjælpe med at holde skadelige skimmelsvampe i skak pga. kobbers svampebekæmpende egenskaber.
 • Gliocladium: Denne gavnlige svamp fungerer som en parasit og producerer stoffer, der er giftige for skadelige svampearter.
 • Trichoderma: Denne praktiske svamp patruljerer jorden og kan hæmme sygdomme forårsaget af slimskimmel.

Hvornår dukker skimmelsvamp normalt op?

De tilstedeværende svampesporer gør en hjerteskærende entré, når miljøet matcher deres præferencer. Det er også vigtigt at bemærke, at skimmelinfektioner kan forekomme på et hvilket som helst tidspunkt af cannabisplantens vækstfase.

Den vegetative fase

Den vegetative fase begynder efter kimplantefasen. Her vokser planten hurtigt og udvikler vifteblade - kraftværkerne af fotosyntesen i cannabisplanter.

Meldug dukker normalt op, når planterne begynder at blive større og udvikler store, brede blade (deres ideelle hjem). Planter, som dyrkes i tæt pakkede dyrkningsrum og i kompakte drivhuse, er de mest sårbare.

I løbet af denne tid skal dyrkere sørge for at holde luftfugtighed nede og gøre alt, hvad de kan for at fremme tilstrækkelig luftstrøm og ventilation. Ikke nok med at luftcirkulation reducerer fugt, men det hjælper også med at forhindre sporer i luften i at lande på planterne.

Blomstringsfasen

For automatisk blomstrende sorter begynder blomstringsfasen omkring uge 3, og for fotoperiodiske sorter begynder den, når lyscyklussen skifter til et 12/12-lysskema (eller når årstiderne skifter, hvis du dyrker udendørs). I modsætning til vifteblade er modne blomster tætte, klæbrige og har lommer med stillestående luft, og derfor er de det perfekte sted for skimmelsvamp.

Specielt under suboptimale forhold giver cannabisblomster et ideelt mikromiljø for både rådne knopper og meldug. Strategien til behandling og forebyggelse ligger dog fast: Reducer fugtigheden, og hold luften frisk.

Sørg også for, at du vander dine planter helt tæt ved stammen og direkte ned i jorden. Vanding ovenfra er med til at opfylde de betingelser, som disse skimmelsvampe behøver for at kunne sprede sig.

Hærdning

Hærdning finder sted, efter du har høstet og tørret dine cannabisblomster. Processen udføres typisk i glaskrukker og er med til at forbedre knoppernes smag, røgens glathed og hjælpe knopperne med at holde sig friske. Selv under disse tilsyneladende sikre forhold skal du dog stadig være på vagt over for skimmelsvamp. Der findes trods alt ikke noget mere fortvivlende for en cannabisdyrker end et angreb at skimmelsvamp så tæt på mållinjen.

For at forhindre katastrofen skal dyrkere sørge for, at de følger hærdningsprocesserne, som tørrer knopperne ordentligt, og forhindrer, at skimmel dukker op. Hvis du kan, skal du lægge et hygrometer ned i din hærdningskrukke for at holde øje med luftfugtigheden, åbne dine krukker dagligt (åbn dem, så der kan komme frisk luft ind) og undersøge dine knopper for mug.

Curing

Sådan forhindrer du skimmelsvamp

Selvfølgelig er forebyggelse bedre end helbredelse. Her er nogle nemme og effektive måder til at sikre, at skimmelsvamp ikke får fodfæste i din cannabisvækst.

Indendørs

Indendørs avlere har den luksus, at de kan kontrollere næsten alle aspekter af deres dyrkningsmiljø. Brug følgende tips til at holde dine planter fri for skimmelsvamp.

 • Anbring et hygrometer i dit dyrkningsrum for at overvåge temperatur og luftfugtighed.
 • Brug en blæser og udsugningssystem, så du har god luftcirkulation.
 • Installer en affugter, hvis fugtighedsniveauerne bliver for høje.
 • Undersøg planterne dagligt for tegn på sygdom.
 • Oprethold en temperatur på omkring 24 grader, hvor det er muligt.
 • Afløv planterne i den sene vegetative fase for at øge luftcirkulationen i baldakinen.
 • Dyrk sorter, der er modstandsdygtige over for skimmelsvamp.

Udendørs

Udendørs avlere har meget mindre kontrol over deres dyrkningsmiljø. Da du er underlagt elementerne, kan det være lidt mere udfordrende. Men det er ikke umuligt! Brug disse strategier til at minimere risikoen for svampeangreb.

 • Udsæt planterne for fuld sollys, hvis/når det er muligt.
 • Plant i bærbare potter, der kan flyttes i sikkerhed i dårligt vejr.
 • Opsæt midlertidige presenninger i længere perioder med regn.
 • Installer blæsere og ventilationssystemer i drivhuse.
 • Spred planterne ud, så de ikke rører ved hinanden.
 • Inokuler bede og potter med Trichoderma-svampe for at mindske risikoen for slimskimmel.
 • Vælg sorter, der er modstandsdygtige over for svampeinfektioner.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.