SOG og ScrOG - Træningsteknikker til cannabis for tungere udbytter

SOG Method and Cannabis CUltivation

Der er findes en række teknikker, som kan bruges til at udnytte pladsen bedst muligt under dyrkning og give øget udbytte under høst. To af de mest populære metoder er sea of green (SOG) og screen of green (ScrOG). Begge teknikker kan bruges til at maksimere udbyttet på et givet dyrkningsområde. Autokorrektur på telefonen har måske svært ved de to her, men cannabisplanter elsker SOG og ScrOG.

PLANTESUNDHED KOMMER I FØRSTE RÆKKE

Uanset hvilken af de to du vælger, er det først og fremmest vigtigt, at dine planter er sunde og fulde af liv. Derfor er det vigtigt, at du placerer dem i et miljø, der er ideelt til cannabisdyrkning. Du bliver nødt til at vælge det rigtige vækstmedium og bedste pottestørrelse, og du bliver også nødt til at tage højde for bl.a. belysning, pH-værdien i vandet, næringsstoffer, temperatur og fugtighedsniveau med mere.

For eksempel skal både moderplanten, som du tager dine kloner fra, og selve stiklingen være sunde og raske. Opnår du dette, kan du stort set gøre, hvad du vil med disse sunde planter.

  • SOG

Sea of green er en dyrkningsteknik til cannabisplanter, hvor mange små planter dyrkes tæt sammen på lidt plads. Fordelen ved at bruge denne metode er, at planterne bruger mindre tid i vegetationen, samtidig med de stadig producerer så mange knopper som muligt pr. rumfang. Når du bruger SOG-metoden bliver knopperne hurtigere modne, hvilket resulterer i flere afgrøder om året.

SOG-metoden udføres normalt ved at bruge kloner. På den måde sikrer du, at alle planterne har de samme karaktertræk (væksthastighed, højde osv.), så din SOG udvikler dejlig jævn baldakin. Du kan også dyrke dine planter fra frø, men det er vigtigt, at bruge frø af samme sort. Det er bedst at undgå de høje, slanke sativa-sorter. Det er vigtigt, at dine planter får den samme mængde lys for at sikre en nogenlunde lige vækst.

  • SCROG

Screen of green er en plantetræningsteknik med de samme mål som SOG - at øge udbyttet pr. kvadratmeter under høst. Til denne metode bruger man dog langt færre planter og større potter, som kan rumme de større rodzoner af større planter. En jævn lysfordeling over denne grønne skærm hjælper med at udvikle et væld af lige store knopper fra få planter.

SCROG OG LST

Dyrkere kombinerer ofte ScrOG-metoden med træningsmetoder med lav stress (LST), som er en metode, der kan øge udbyttet yderligere. Faktisk er en ScrOG egentlig bare en mere avanceret form for LST, hvor man bruger et gitter eller en skærm i stedet for manuelt at binde planterne.

LST er en fordel, når du dyrker indendørs og kun har lidt plads til rådighed. Kunstigt lys er ikke lige så effektivt som solen, og lysstyrken reduceres med kvadratet af afstanden fra baldakinen. LST maksimerer udbyttet pr. kvadratmeter ved at gøre effektivt brug af belysningen. Hvis du bruger denne teknik sammen med ScrOG-metoden, bliver du inden længe belønnet med maksimalt udbytte!

SOG SCROG

SCROG OR SOG?

SOG: Planter med få lodrette grene tilskyndes til at vokse et altoverskyggende topskud. Planter kræver ikke træning og meget lidt opmærksomhed bortset fra regelmæssig plantepleje. Mindre tid bruges pr. uges træning - som du ville med større planter - for lignende slutresultater.

ScrOG: Dette omfatter en mesh-skærm med store nok åbninger, hvorigennem cannabisblade og -grene kan fodres. Denne kan laves fra kommercielle trådhegn eller et gitterværk af plastik eller laves af tråd eller snor eller fastsættes til en ramme. Formålet med skærmen er kontinuerligt at lægge ny vækst ind på en flad skærm. Dét, som ville have været ikkeudviklede lodrette grene med meget lidt udviklede blomster, bliver sunde, faste grene med masser af lyseksponering og deres egne tykke blomster.

EFFEKTIV BRUG AF PLADS

SOG og ScrOG er ideelle til dyrkere med pladsbegrænsninger, da der kræves en minimal højde og hver kvadratmeter af gulvarealet bruges effektivt. Der er ikke brug for så meget volume i dyrkningsrummet, som der ellers ville være for, at en utrænet plante kunne opnå lige så stort et udbytte. SOG producerer store særkilte knopper uden popcorn eller ringe udviklede blomster på grund af lysmangel.

Typisk fremmer SOG-teknikken styrken ved slutpunkterne for at forstørre og sikre vækst til den primære blomsterstand. ScrOG-metoden sigter dog ikke efter styrke ved slutpunkterne for at sikre mange ensartede blomsterstande.

Scrog

UDVÆLGELSE AF SORT

Udvælgelse af sorten spiller sin rolle i en effektiv pladsoptimering.

SOG: Sorter, som har en tendens til normalt at producere dominerende topskud i midten med et minimum af lodrette grene, bruges ofte. Indicaer og Indica-dominerede hybrider har denne egenskab som del af deres morfologi. Så snart planten når en bestemt højde, normalt 20-30 cm høj, foretages et skifte til 12-12 for at igangsætte blomstringscyklussen. Planter udvikler sig næsten som et enkelt topskud med lodrette grene, som reduceres til enkelte knopper. Nogle folk igangsætter hele dyrkningen med 12-12, så der kun udvikles små planter

ScrOG: Sorter, som naturligt producerer en masse knopområder, tager godt imod denne teknik. Sativaer eller Sativa-dominerede sorter, som har en masse knudepunkter, har denne egenskab som del af deres morfologi. Disse sorter, som normalt er høje med mange grene, har blomster forneden, der måske ikke udvikler sig fuldt ud, hvis de efterlades utrænede under væksten. Disse sorter får lyseksponering til alle knopområder, hvilket sikrer større vækst for blomsterne. Det er bestemt ikke nødvendigt at dyrke Sativaer på denne måde, da Indicaer reagerer lige så godt.

TAG POTTEN I BETRAGTNING

At bruge den rigtige potte til din SOG- eller ScrOG-have er virkelig vigtigt for at sikre dine planters sundhed og det bedst mulige udbytte. Som en tommelfingerregel skal du aldrig dyrke med potter på mindre end 3-4 liter, men læs videre for en detaljeret beskrivelse af, hvilke potter, som egner sig bedst til SOG og SCROG.

SOG: Husk, at når du bruger SOG, dyrker du mellem 9 og 12 planter pr. m². For de bedste resultater skal du sørge for, at hver eneste af disse planter har nok jord til at udvikle et sundt rodsystem, og holde planterne fra at vælte, når de vokser.

Når der dyrkes 9-12 planter pr. m², bliver du begrænset til at bruge potter med en diameter på 20-30 cm, som typisk har en kapacitet på 7-11 liter. Det er fint at bruge potte med den størrelse, men vær bevidst på, at du kun er i stand til at have dine kloner i vegetativ fase i omkring 8 uger, uden at de bliver bundet til rødderne og stresses pga. pladsmangel. Hvis du gerne vil holde dine planter i vegetativ fase i længere tid, skal du investere i større potter.

Nogle dyrkere dyrker op til 25 planter pr. m² med SOG-metoden. På denne måde reducerer de den vegetative fase for deres planter, hvilket betyder en hurtigere høst. Med sådan en høj beplantningstæthed skal du dog bruge mindre potter på omkring 5 liter.

SCROG: Når ScrOG-metoden anvendes, skal du være lidt mere fleksibel i forhold til antallet af planter, som du vælger at dyrke. Hvis du planlægger at dyrke en enkelt plante pr. plant m², skal du bruge potter på mindst 20 liter. Hvis du gerne vil reducere tiden frem til høsten, skal du dyrke fire planter pr. m² med potter på 10 liter til hver plante.

Med ScrOG er der virkelig ikke en klar regel for, hvor mange planter, som du kan dyrke pr. m². Det afhænger af dine mål, dit budget og mængden af tid, som du ønsker at sætte af til hver høst. Husk, at uanset hvilken dyrkningsteknik, som du bruger, skal du altid give dine planter så meget plads som muligt.

CONSIDER THE POT

TOPNING OG TRIMNING

SOG: De mere livlige sorter eller dem med flere grene som Sativaer og Sativa-dominerede hybrider, hvis lodrette grene kan fylde området for meget, får deres lavere grene fjernet for at sikre en tykkere og mere udviklet hovedknop og øge lysgennemtrængningen til hele dyrkningsområdet. Dette sikrer også sund luftcirkulation omkring hele planten og på toppen af vækstmediet.

ScrOG: Planter toppes tidligt for at fremme grenenes vækst og gøres klar til træning i flere retninger for at fylde hele skærmen. Vækst ønskes kun over skærmen, og enhver plantevækst under skærmen trimmes væk, da den får minimalt lys. På denne måde udvikles et planteområde under skærmen for at sikre, at luftcirkulation dækker hele planten og vækstmediets overflade.

I begge tilfælde spiller transpiration fra bladenes overflader og fordampning fra mediet altid en vigtig rolle i plantens sundhed.

ALT SLUTTER GODT

Begge af disse træningsteknikker med lavt stressniveau har vist sig at være yderst gavnlige for cannabisdyrkere derhjemme og kommercielle dyrkere. De har hver deres fordele og udnytter det dyrkningsområde, som de har til rådighed. At eksperimentere med begge disse teknikker giver dig mulighed for at vælge den teknik, som passer bedst til din stil.

Royal Queen Seeds Genetics

Royal Queen Seeds producerer nogle af Europas bedste cannabisfrø, hvilket sikrer, at hobbydyrkere over det hele kan have adgang til de fineste marihuanasorter på markedet.

Køb hos RQS

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.