Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds

By Luke Sholl Reviewed by: Miguel Ángel Garcia


Vand er kilden til alt liv. Det gælder også for cannabis, som er afhængig af vand til en lang række funktioner. I vores tidligere artikel om vandkvalitet gennemgik vi, hvorfor vand er vigtigt, og hvordan pH-værdien har en indvirkning på mange aspekter af din dyrkning. I dag går vi lidt mere i detaljer med PPM og EC. Begge er mere avancerede aspekter af cannabisdyrkning, og ved at lære mere om det kan du blive endnu bedre til at dyrke cannabis. Selvom det er et vigtigt emne, er det ikke en altafgørende faktor for nybegyndere. Det er stadig muligt at dyrke cannabis og opnå fantastiske resultater uden denne viden, men det vil helt sikkert hjælpe!

Cannabis And Water Quality Part 3: Choosing A Water Source
Cannabis And Water Quality Part 3: Choosing A Water Source

Sådan måler du næringsstofkoncentrationen

For at forstå næringsstofkoncentrationen i din jord, skal du helst teste både pH og PPM eller EC af det vand der drænes fra dine planter.

PPM: Brug den rigtige mængde næringsstoffer hver eneste gang

PPM er en måling, der giver dig en indikation af mængden af næringsstoffer i dit vækstmedium. Det er supervigtigt, da det kan afgøre, hvornår du skal fodre dine planter igen, så du undgår at over- eller underfodre dem. Måling af PPM er ret simpelt og kan udføres ved hjælp af de fleste TDS-målere.

Sådan måler du EC

EC (konduktivitet eller ledningsevne) er en anden måling, der hjælper os med at finde ud af, hvor mange næringsstoffer der er til stede i vækstmediet. Jo flere næringsstoffer i vækstmediet, jo højere er EC-målinger af det vand der drænes fra din plantepotte. Det er nemt at måle EC med vores DiST 4 EC-ledningsevnemåler fra Hanna Instruments. Husk at måle drænvandet regelmæssigt, så du ved, hvornår du skal fodre dine planter, og hvor meget du skal fodre dem.

CÓMO MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES
CÓMO MEDIR LA CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES

Sådan tyder du dine målingsresultater

For at få et klart billede af, hvor mange næringsstoffer dine planter får, skal du måle PPM eller EC af både din næringsopløsning (eller vandtank, hvis du dyrker i hydroponiske opsætninger) og det vand, der dræner ud af dine potter efter vanding. Ideelt set bør PPM- eller EC-aflæsningen af drænvandet altid være lavere, hvilket viser, at dine planter optager næringsstoffer, når du fodrer dem. Hvis dine PPM/EC-aflæsninger er superlave i drænvandet, er det et tegn på, at du skal øge mængden af næringsstoffer.

Hvis der ikke er en forskel på PPM-/EC-målingerne i dine næringsstoffer og drænvandet, betyder det, at dine planter ikke optager næringsstofferne ordentligt. Dette skyldes som regel kraftige stigninger eller fald i pH-værdi.

Hvis PPM/EC-målingerne er højere i drænvandet end i din næringsopløsning, skyldes det højst sandsynligt saltophobning omkring planterødderne. Når du fodrer dine planter, opløses denne ophobning langsomt og siver ud i drænvandet, hvilket øger dine PPM/EC-værdier. For at håndtere dette skal du bruge et enzymatisk produkt til at rense dine planters rødder. Midlet fjerner enhver form for ophobning af næringsstoffer og kan blandes direkte i vandet. Alternativt kan du også bruge filtreret, pH-neutralt vand til at skylle dine rødder. Du skal dog være opmærksom på, at denne proces skal udføres over flere omgange.

HYDROPONIC
PPM (Hannah) EC (mS/cm2)
Early Growth 350 - 400 ppm 0,7 - 0,8
Seedling 400 - 500 ppm 1 - 1,2
Transition 550 - 650 ppm 1,3 - 1,5
Vegetative Stage 650 - 750 ppm 1,6 - 1,7
Vegetative Stage 750 - 800 ppm 1,7 - 1,8
Vegetative Stage 850 - 900 ppm 1,8 - 1,9
Flowering Stage 900 - 950 ppm 1,9 - 2
Flowering Stage 950 - 1050 ppm 2 - 2,2
Flowering Stage 1050 - 1100 ppm 2,2 - 2,3
Flowering Stage 1100 - 1150 ppm 2,3 - 2,4
Flushing 0 - 400 ppm 0 - 0,8
SOIL
PPM (Hannah) EC (mS/cm2)
Early Growth 400 - 500 ppm 0,8 - 1
Seedling 500 - 600 ppm 1 - 1,3
Transition 600 - 750 ppm 1,2 - 1,5
Vegetative Stage 800 - 850 ppm 1,6 - 1,7
Vegetative Stage 850 - 900 ppm 1,7 - 1,8
Vegetative Stage 900 - 950 ppm 1,8 - 1,9
Flowering Stage 950 - 1000 ppm 1,9 - 2
Flowering Stage 1000 - 1050 ppm 2 - 2,1
Flowering Stage 1050 - 1100 ppm 2,1 - 2,2
Flowering Stage 1100 - 1150 ppm 2,2 - 2,3
Flushing 0 - 400 ppm 0 - 0,8

PPM og EC

Ved at kende PPM får du en bedre idé om, hvornår du skal justere mængden af næringsstoffer, som du tilføjer i dit vand. Cannabis trives bedst med 500-600 PPM efter kloning, 800-900 PPM under den vegetative fase og 1000-1100 PPM under blomstring. Ved at kende mineralindholdet i dit vand, før du blander dine næringsstoffer, kan du altså undgå at både du og dine planter bliver stressede. For hydroponiske (DWC) avlere er det vigtigt at kende tilstanden i din vandtank, da mængden af mineraler reduceres, i takt med at vandstanden falder – det er en heads-up om, at du skal fylde op efter behov.

Der findes mange enheder og målere på markedet, som kan måle PPM. Den mest almindelige af slagsen er en TDS-måler (Total Dissolved Solids). Hvilken model du skal gå efter, afhænger af dit budget og, hvor stor interesse du har for alt det tekniske inden for dyrkning. De fleste har 3500 intervaller, og det er alt hvad du nogensinde får brug for til cannabisdyrkning, men hvis du kan lide overkill, kan du få enheder, der kan måle helt op til 9999.

PPM In Different Waters
  1. Når du har kalibreret din TDS-måler, skal du tænde den og sørge for, at den viser nul, inden du lægger den ned i det vand, du vil teste – og så har du din PPM-aflæsning. Hvis du bruger omvendt osmosevand, vil aflæsningen ligge på 0-10 PPM, da det er helt fri for mineraler.
  2. Hvis du bruger postevand, skulle din aflæsning gerne ligge mellem 50- 300 PPM inden for EU.
  3. Hvis VVS-installationerne, der hvor du bor, er gamle, eller hvis du bruger vand fra en brønd med lag af kalksten, kan du få en måling på helt op til 500 til 700 PPM på grund af mineralophobninger.
  4. Hvis dine vandaflæser er over 500 PPM, skal du gøre noget ved det, da det vil konkurrere med og udelukke de næringsstoffer, som din cannabis helst skal optage. Enten skal du bruge næringsstofblandinger, der er designet til brug i områder med hårdt vand, eller også skal du behandle dit vand derhjemme, enten gennem kulfiltre, destillation eller omvendt osmose.

Bliv teknisk med EC og PPM

Nu begynder tingene at blive lidt tekniske.

EC, eller ledningsevne, måler saltindholdet i vandet.

Saltvand leder elektricitet bedre end rent vand eller omvendt osmosevand, da det indeholder flere opløste ioner. Det betyder, at ledningsevnen af opløsningen er højere. Værdier kan måles i mikro-Siemens pr. centimeter (µS/cm) eller i milli-Siemens pr. centimeter (mS/cm) afhængigt af EC-måleren.

Hvis dit vand indeholder meget salt, kan det påvirke dine planter på to måder. Det kan øge toksiciteten af enkeltstående ioner omkring rodknolden, og det kan øge det osmotiske tryk ved rødderne, hvilket hæmmer optagelsen af næringsstoffer.

PPM måler det overordnede mineralindhold i dit vand, uanset hvad disse mineraler er.

For at opnå helt nøjagtige PPM-målinger skal du fordampe vandprøven og analysere det resterende materiale. Udover natriumklorid er der som regel ingen andre mineraler stede i stort set alt naturligt forekommende vand, så dem behøver du sådan set ikke bekymre dig om. Disse mineraler er normalt spormængder af calciumkarbonat (kulsur kalk), magnesium og mikrospor af andre forskellige grundstoffer.

Hvis du henvender dig til dit lokale vandværk, kan de som regel give dig en mineralanalyse af din lokale vandforsyning.

Du kan konvertere mikro-Siemens pr. centimeter til pr. million og tilbage igen, men de fleste målere udfører disse konverteringer for dig.

Avlere, som dyrker i økologisk jord, og udendørsavlere har igen en fordel, når det kommer til PPM og EC. Mikroorganismerne giver en buffer, der hjælper med at beskytte planten mod udsving i PPM eller EC, og der er mere plads til fejl under vanding.

Du skal dog stadig være opmærksom. Tjek altid din vandkvalitet, selv hvis du bruger vand fra floder og åer. Du ved aldrig, hvad regnvandet, der siver ud i vandløbet, indeholder af giftige stoffer.

Lectura precisa de las PPM

Tip til endnu bedre vandkvalitet

  • Tror du, at regnvand er neutralt? Det er det ikke. Faktisk har det en lettere sur pH-værdi. Kuldioxid opløses i regn og gør det til en svag kulsyre med en pH-værdi på ca. 5,6. Men bare rolig, når vandet har stået et stykke tid i en tank, dam eller beholder, frigives kuldioxiden, og vandet ender med en pH-værdi på 7. Har du nogensinde bemærket, hvordan planter vokser helt vild, efter det har regnet? Nu ved du hvorfor.
  • Når du bruger et omvendt osmosefilter, fjernes alle mineraler fra vandet. Du bør aldrig bruge dette helt mineralfrie vand til at vande dine planter med eller som bladspray. Omvendt osmosevand fjerner næringsstoffer fra dine planter, især calcium og magnesium. Sørg for, at du holder godt styr på dine vandbeholdere.
  • Monter et opluftningsapparat på dine vandhaner. Hvis du fylder en beholder med vand ved hjælp af en vandslange, så få vandet til at skumme og boble for at oplive og ilte.
  • Hvis du opholder dig i kolde klimaer så forsøg at holde en vandtemperatur på 25 grader.

Det var det! Det kan virke ret teknisk det hele, så bare rolig, hvis det tager lidt tid, før det sidder helt på rygraden. Når du gør en indsats for at opnå den bedste vandkvalitet som muligt, kan du minimere potentielle problemer under dyrkning. Derudover får dine cannabisplanter det, de skal bruge for at kunne stortrives. Så blev du det klogere!

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

Emnefinder

eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37746 bedømmelser