Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

Ser dine planter lidt trætte og slidte ud? Har din cannabisplante misfarvede og deforme blade, selvom du nøje følger en korrekt fodring-, vanding- og lysplan? Bare rolig, du gør højst sandsynligt alt korrekt. Disse symptomer kan såmænd bare være tegn på varmestress.

Cannabis er en hårdfør og modstandsdygtig plante, og mange af de oprindelige landracer har tilpasset sig selv til at overleve i barske områder som Hindu Kush-bjergkæden og tundraområderne i Central- og Nordasien. Selvom denne planteart er utrolig modstandsdygtig, kan den kun klare en vis mængde varme, før dens fysiologiske systemer begynder at bukke under.


Hvor meget varme kan en cannabisplante klare under blomstring?

Cannabisplanter elsker varme under blomstring, men det kan også blive for varmt. Den korrekte temperatur fremmer udviklingen, men for meget varme kan påvirke vækst og plantesundhed negativt. Sigt efter at holde temperaturen på 18-26 grader. Hvis du bor i et varmt område, kan du bruge en kombination af blæsere og klimaanlæg for at forhindre, at temperaturen bliver for høj.

Vídeo aneu: 266470360

Hvordan identificeres varmestress?

Et af de tydeligste tegn på varmestress er, når spidserne af vifteblade begynder at krølle opad. De vil også få et tørt og vissent udseende. Det er et tegn på, at varme er den mest sandsynlige synder og ikke næringsmangel. Ud over at bladene ser svækkede ud, udvikler de også store brune pletter eller misfarvninger langs kanten af viftebladene. Disse grimme pletter er normalt også ledsaget af gule misfarvede blade. Disse symptomer dukker hovedsageligt op på bladene i toppen eller på siderne af planten.

Hvis du opdager disse symptomer under den vegetative fase, kan du være helt sikker på, at det skyldes varmestress. Indendørs kan det skyldes, at toppen af din plante er for tæt på en kraftfuld lyskilde. Udendørs kan det være resultatet af en hård hedebølge eller et ekstremt varmt og tørt klima.

Varmestress kan påvirke planterne lidt anderledes under blomstringsfasen. Nogle gange kan man opleve, at nye knopper begynde at bryde frem i toppen af ældre. Det kan resultere i det, der kaldes foxtails, hvor knopperne ligner en rævehale med en lang søjle af små knopper og sukkerblade. Dette er en overlevelsesmekanisme. Planten forsøger at danne nye knopper, der er i stand til at producere frø, så den kan reproducere.

How To Protect Your Cànnabis Plants From Heat Stress

How To Protect Your Cannabis Plants From Heat Stress

Nedenfor gennemgår vi metoder til forebyggelse og behandling af varmestress både indendørs og udendørs.

Håndtering af varmestress indendørs

Varmestress kan påvirke indendørs dyrkning på flere måder. For det første kan dyrkere, der lever i varmt klima, have svært ved at regulere indendørs temperaturer på de varme sommerdage.

Uanset klimaet udenfor kan dyrkningstelte blive meget varme, hvis du ikke gør noget for at forhindre det. Varmen fra forskellige lyskilder kan skade bladene og udsætte planterne for en hel del stress. Hvis din blæser eller dit udluftningssystem ikke er optimale, er der ikke nok luftcirkulation til at køle teltet ned. Her kan du se et par tips, der kan hjælpe dig med at undgå varmestress indendørs.

1. Brug blæsere i dit dyrkningsrum

Dette er en enkel og billig løsning til at afkøle dit vækstmiljø. Blæsere forhindrer stillestående, varm luft, og de er ret effektive til at skabe en god luftcirkulation, der hjælper med at køle miljøet ned. Den lette brise fra en blæser hjælper samtidig dine planter med at udvikle tykkere og stærkere stængler.

2. Brug et klimaanlæg

Det virker måske ret indlysende, men det er helt klart en holdbar løsning. Indendørs avlere har den store fordel, at de har fuld kontrol over mikroklimaet i dyrkningsteltet, forudsat at man har det rigtige udstyr naturligvis. Det er en temmelig dyr løsning, men det kan være en reel livredder for dine planter, hvis du bor i områder som Spanien eller det sydlige USA. Installer et klimaanlæg i dit dyrkningstelt for at skabe en kølig luftcirkulation.

3. Flyt eller udskift dine vækstlamper

Hvis dine planter begynder at udvise tegn på varmestress, skal du tjekke, hvor tæt de er på lyskilden. Hvis symptomerne kun viser sig på de øverste vifteblade, skal du justere placeringen af dine lys, så de hænger længere væk fra planten.

Hvis det ikke hjælper at ændre positionen af dine lys, skal du muligvis bruge en anden lystype. De fleste lamper afgiver en rimelig mængde varme, og hvis du dyrker i et meget lille rum og i et varmt klima, kan det hurtigt blive alt for varmt. LED-lys er en god mulighed for dyrkere, der kæmper med netop dette problem. De afgiver meget mindre varme end HID-lys, og så er de ofte meget billigere i drift.

4. Installer et udsugningssystem

Et udsugningssystem fungerer som en omvendt blæser. Det suger gammel og varm luft ud af dit dyrkningsrum. Hvis du samtidig har blæsere til at køre, kan de hjælpe med at erstatte gammel luft med frisk og køligere luft. Hvis du bruger et udsugningssystem, anbefaler vi, at du installerer et kulfilter, der kan forhindre mistænkelige dufte i at sprede sig i luften.

5. Brug tilskud af næringsstoffer til behandling af dine beskadigede planter

Nogle dyrkere oplever gode resultater ved at bruge visse næringstilskud til at behandle symptomerne på varmestress. Disse kan være effektive, men de hjælper kun på længere sigt, hvis miljøet nedkøles ved hjælp af de ovenstående teknikker.

Alger- og tangekstrakter er fx en god måde at behandle nogle af virkningerne af varmestress. De indeholder masser af mineraler og næringsstoffer, der gør planterne mere modstandsdygtige over for høje temperaturer. Derudover kan du også bruge silicium, som er en forbindelse, der øger modstandsdygtigheden af cellevægge, gør planter mere modstandsdygtige over for varme- og kuldestress og fremmer optagelsen af vigtige næringsstoffer som zink, kobber og fosfor.

6. Mykorrhizasvampe

Nogle mykorrhizasvampearter danner symbiotiske forhold med cannabisplanterne og hjælper dem med at håndtere varmestress. Disse livsformer sender små filamenter (hyfer) til rødderne af cannabisplanterne. Her omslutter plantecellerne svampecellerne og danner et samliv, som kaldes mykorrhiza.

Planten fodrer disse svampe med sukkerarter, som den producerer under fotosyntesen. Til gengæld fungerer svampene som en forlængelse af rodnetværket. De hjælper planten med at klare sig bedre, når den udsættes for både biotiske (levende) og abiotiske (ikke-levende) kilder til stress. Mykorrhizasvampe hjælper planter under tørke og varmestress[1] ved at trække vand, som ellers ville være uden for planterøddernes rækkevidde, hen til rødderne.

Sådan forebygger du varmestress udendørs

Udendørs dyrkning er sværere at kontrollere end indendørs. Dine planter udsættes for de udendørs elementer samt utallige former for skadedyr og infektioner, der kan skade planternes vitalitet og udbytte. Varmestress er ingen undtagelse. Indendørs avlere har den fordel, at de kan opnå fuld kontrol over dyrkningsmiljøet. Udendørs avlere skal derimod håndtere hedebølger, regn og alt muligt andet.

Varmestress er en alvorlig trussel, hvis du dyrker planter i varmere områder tættere på ækvator. Selvom flere timers sollys er en fordel, kan for meget sol føre til varmestress. Her kan du se nogle tips til, hvordan du kan beskytte dine udendørs planter.

1. Hold en god vandingsplan

Du kan hjælpe din plante med at klare varmestress og forhindre cannabisbladene i at krølle sammen ved at sørge for, at de får den korrekte mængde vand, og at du vander dem på det rigtige tidspunkt af dagen. Men husk, for meget vand kan forårsage rodråd. Lad altid de øverste par centimeter af jorden tørre helt ud, før du vander igen.

Når det er tid til at vande, skal du mætte jorden fuldstændig. Jorden i potter tørrer hurtigere ud end jorden i store højbede, og derfor har potter brug for lidt hyppigere vanding. Sigt efter at vande tidligt om morgenen eller efter solnedgang, når du vander dine udendørs planter. På den måde undgår du at vandet fordamper for hurtigt. Du bør også kun påføre bladspray i denne periode for at undgå fordampning på det sarte bladvæv.

2. Mulching

Mulching hjælper med at holde på fugten i jorden, og det beskytter de øverste rødder mod høje temperaturer. Denne praksis hjælper også med at beskytte gavnlige mikrober fra solens varme. Der findes to forskellige mulchmetoder: død mulch og levende mulch.

Død mulch går ud på at dække jordoverfladen med et bunddække af døde organiske materialer. Du kan vælge mellem:

  • Strå
  • Græsafklip
  • Kompost
  • Blade

Vigtig bemærkning: Undgå at bruge hø og kompost, der indeholder frø, for at forhindre ukrudt, og undgå materialer, der indeholder pesticidrester af aminopyralid (AP), da det hurtigt kan dræbe dine cannabisplanter.

Levende mulch går ud på at så frø i nærheden af din cannabisplante. En høj frøtæthed vil holde disse planter små og forhindre dem i at overskygge dine cannabisplanter. Levende mulch beskytter jorden, forbedrer jordens struktur og fodrer gavnlige mikrober ved at pumpe ekssudater ud i jorden. Bælgplanter vil også fiksere atmosfærisk kvælstof. Valgmuligheder for levende mulch inkluderer:

  • Blod-kløver
  • Fuglegræs
  • Lucerne
  • Portulak

Vigtig bemærkning: Disse planter hjælper med at holde på fugten i jorden, men de har også selv brug for vand. Sørg for, at du holder godt øje med, hvor fugtig eller tør jorden er, og husk at vande mere, end du eller ville gøre, hvis dine cannabisplanter stod i et tomt bed.


Mulching

3. Undgå stress

Hvis dine cannabisplanter udsættes for andre former for stress, har de sværere ved at komme sig igen efter varmestress. Der findes mange forskellige dyrkningsteknikker, der kan udsætte dine planter for forskellige grader af stress. Under normale forhold kommer planterne sig som regel ret hurtigt, efter de har været udsat for stress. Men hvis de også stresses med høje temperaturer, er det ikke sikkert, at dine planter kan klare mosten.

Når du omplanter fra en lille potte til en større potte eller til et havebed, går planterne i chok, og det kan vare i op til flere dage. Undgå at omplante under høje temperaturer, især hvis planterne ikke kan få skygge. Dine planter har brug for tid til at etablere deres rodsystemer i ny jord.

Du bør også undgå træningsteknikker med høj stress, som fx topning og fimming, i perioder med høje temperaturer. Disse metoder omfatter kontrolleret vævsskader på planters vaskulære system – inklusive xylem, der transporterer vand og næringsstoffer.

4. Potter, der er nemme at flytte

Hvis du dyrker udenfor i et varmt klima, er det en god idé at dyrke i store beholdere eller potter frem for direkte i jorden. På den måde har du mulighed for at flytte dem til et mere beskyttet sted, hvis solen bliver for intens.

HOW TO PROTECT AGAINST HEAT STRESS OUTDOORS

5. Skab midlertidigt ly

Hvis du holder dine planter i ly hele dagen lang hæmmer du fotosyntesen, og det kan skade dine planter. Men du kan beskytte dine planter under de varmeste timer af dagen ved at lave et midlertidigt ly ved hjælp af et lærred eller en presenning. Giv dine planter lidt skygge i de varmeste timer, og lad dine planter boltre sig i solen i timerne før og efter.

6. Udendørs planter kan også nyde godt af nærringsstoftilskud

Alge- eller tangekstrakter kan hjælpe med at øge planternes modstandsdygtighed både indendørs og udendørs. Følg producentens vejledninger, og giv dine planter lidt ekstra beskyttelse ved at bruge disse næringsrige stoffer.

Kan planter komme sig efter varmeskader?

Ja. Dine planter kan sagtens komme sig efter varmeskader, så længe du sørger for, at de får det, de har brug for. Optimer din vandingsplan, brug mulch, og flyt potterne til et mere beskyttet sted i et par dage. Forsøg for så vidt muligt ikke at afløve eventuelle beskadigede blade, indtil din plante synligt er kommet sig for at undgå yderligere stress.

Kan planter komme sig efter varmestress?

Cannabisplanter kan sagtens komme sig helt efter varmestress – så længe du opdager det i tide. Varmestress fører til dehydrering, hvilket resulterer i visne, sammenkrøllede blade. Hvis du når at gribe ind, før dine planterblade og -stængler lider for meget skade, kan du bruge strategierne ovenfor til at hjælpe dem tilbage på toppen.


Vælg en sort, der klarer sig godt under varme forhold

Der findes tusindvis af cannabissorter på markedet, og hver og en af disse sorter er blevet selektivt avlet over tid for at fremhæve specifikke egenskaber. Nogle avlere har formået at skabe sorter, der er særligt modstandsdygtige over for høje temperaturer. Du kan reducere risikoen for varmestress markant ved at starte med en af disse varianter. Her kan du se tre sorter, som klarer sig godt under varme forhold:

1. Fruit Spirit

Fruit Spirit er en hardcore sort, der klarer sig rigtig godt under høje temperaturer (inden for rimelighedens grænser naturligvis). Sorten er et afkom af de legendariske forældresorter White Widow og Blueberry. Den har en meget afbalanceret genetisk sammensætning, som består af 60 % sativa- og 40 % indica-gener. Den indeholder 18 % THC samt et mellemhøjt CBD-indhold, og den byder på afslappende fysiske virkninger samtidig med, at den stimulerer sindet. Navnet er en hyldest til dens sukkersøde og frugtagtige smag, som danser rundt på din tunge, når den ryges.

Fruit Spirit klarer sig godt både indendørs og udendørs. Indendørs planter når en højde på 80-120 cm, har en blomstringstid på 8-10 uger og giver op til 425 gram pr. m². En enkelt plante dyrket udendørs kan blive op til 220 cm høj og producere en høst på op til 525 gram.

Fruit Spirit

2. Amnesi Haze

Amnesia Haze er en høj, sativa-domineret sort, der trives fint under varmere temperaturer. Dens store blomster producerer et THC-indhold på hele 22 % og et mellemhøjt CBD-indhold. Virkningerne er stimulerende og perfekte til brug i dagtimerne, hvis du vil booste fokus og motivation. Disse cerebrale virkninger ledsages af lækre noter af jord og citrus.

Amnesia Haze er en yderst produktiv sort, der vil belønne dig, hvis du dyrker den et lunt sted. Indendørs planter når en højde på 140 cm, har en blomstringstid på 9-11 uger og giver en stor høst på op til 650 gram pr. m². Hvis du dyrker den udendørs under den bagende sol, kan den nå helt op på 210 cm i højden. Udendørs kan du opnå helt op til 700 gram fra en enkelt plante, der vi være klar til høst i slutningen af oktober.

Amnesia Haze

3. Royal Moby

Royal Moby er en anden fantastisk sort, der er fyldt med blomster og sukkerblade belagt med trichomer. Denne sativa-dominerede sort er skabt ved hjælp af Haze and White Widows. Den bugner af harpiks, som indeholder 21 % THC. Denne hårdføre sort kan klare både varme og kolde klimaer og vil føle sig godt hjemme i et varmt dyrkningstelt eller en solrig have.

Royal Moby er ikke kræsen mht. sit vækstmiljø. Indendørs kan den blive 80-140 cm høj og producere op til 600 gram pr. m². Hvis du dyrker den udendørs, kan den blive helt op til 2-3 meter høj og producere en høst på hele 700 gram.

Royal Moby Indoor

External Resources:
  1. Arbuscular mycorrhizal fungi mitigate negative effects of combined drought and heat stress on tomato plants - PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
Ansvarsfraskrivelse:
Denne artikel er skrevet udelukkende som informativt indhold og er baseret på forskning offentliggjort af andre eksterne kilder.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37826 bedømmelser