Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds

By Steven Voser Reviewed by: Gloria Payá

Selvom det kan virke som et afskrækkende emne, er forståelse af jordens pH-balance nøglen til dyrkning af sunde cannabisplanter. I denne artikel kan du læse alt, hvad du behøver at vide om jordens pH, og hvordan du gør det rigtigt, når du dyrker cannabis.


Hvad er pH i jord?

pH er en måling af, hvor sur eller basisk noget er. PH-skalaen går fra 1-14, hvor pH 7 er neutral (pH-værdien i rent vand). Hvis pH-værdien er lavere end 7, betragtes et stof som surt (tænk eddike eller citronsaft). Hvis pH-værdien er højere end 7, er stoffet basisk, som det er tilfældet med fx sæbe, blegemiddel og ammoniak.

I mere videnskabelige termer er pH-balancen relateret tiæ koncentrationen af hydrogenioner fx i det vand, du giver dine planter. PH-skalaen er en dekadisk logaritme, og det betyder, at vand med en pH-værdi på 6 er 10x så surt som vand med en pH-værdi på 7.

Nedenfor kan du se en grundlæggende tabel over de forskellige pH-værdier for almindelige stoffer:

1.0 - Batterisyre
2.0 - Citronsaft og eddike
3.0 - Appelsinjuice og sodavand
4.0 - Tomatsaft
5.0 - Sort kaffe og bananer 
6.0 - Urin og mælk 
7.0 - Rent vand, ikke vand fra hanen eller flaskevand
(pH-værdien for vand fra hanen eller flaskevand kan variere markant)
8.0 - Havvand og æg 
9.0 - Bagepulver
10.0 - Magnesia-mælk (magnesiumhydroxidog) og vandet i Great Salt Lake i Utah

Hvorfor er pH vigtigt, når du dyrker cannabis?

Nu ved du, hvad pH er. Men hvordan påvirker pH-værdien i dit vækstmedium planternes vækst og sundhed?

Som du allerede ved, har alle planter brug for næringsstoffer til sund vækst. De har brug for makronæringsstofferne kvælstof, fosfor og kalium samt mikronæringsstoffer og mineraler som bl.a. calcium, magnesium, jern, kobber og meget mere. Hvis planterne ikke har adgang til disse næringsstoffer, fører det til næringsunderskud og andre alvorlige sundhedsproblemer.

Problemet med cannabisplanter er, at de kun kan optage næringsstoffer inden for et lille pH-vindue, som ligger et sted mellem 6-7, når de vokser i jord.

Hvis pH-værdien er lavere eller højere end det, kan planten ikke optage næringsstoffer, selvom de er til stede - hvilket medfører næringsstofmangler forårsaget af næringsstof-lockout.

De steder, hvor cannabis trives ude i naturen, er jorden normalt let sur. Derfor foretrækker hjemmedyrkede cannabisplanter også et let surt miljø. Men måden, du dyrker cannabis på, spiller også en rolle for den optimale pH-balance af dine planter. Cannabis dyrket hydroponisk eller uden jord har brug for en endnu lavere pH, end når den dyrkes i jord.

Video id: 484379208

Fordelene ved at opretholde den perfekte pH

Fordelene ved at pleje og vedligeholde dine planters pH-balance er simple. Du får sundere planter med kraftigere vækst, og som et resultat får du en bedre høst. Derudover sikrer du også, at den tid og de penge, du har brugt på at gøde dine planter, betaler sig.

Ved regelmæssigt at kontrollere pH-værdien i dit vækstmedium kan du sikre dig, at dine planter er i stand til at optage alle de næringsstoffer, du giver dem. Du er også i stand til at opdage pH-ubalancer tidligt og dermed reducere risikoen for, at dine planter kommer i underskud af næringsstoffer på et senere tidspunkt (mere om det nedenfor).

Problemet med pH-ubalancer

pH-ubalancer er en af de mest almindelige årsager til næringsstofmangel i cannabisplanter. Som vi nævnte tidligere, kan cannabisplanter kun optage visse næringsstoffer inden for et lille pH-vindue. Hvis pH-værdien i dit vækstmedium ligger under eller over det ideelle område, er dine planter ikke i stand til at optage næringsstofferne fra deres gødning og begynde at udvise symptomer på næringsstofmangel.

Forståelse og forebyggelse af næringsstof-lockout

Næringsstof-lockout opstår, når dine cannabisplanter ikke kan absorbere næringsstoffer fra jorden eller fra den gødning, du bruger til at fodre dem med. En af de primære årsager til at næringsstoffer blokeres er pH-ubalance, men det kan også skyldes saltophobning omkring rodzonen som et resultat af fodring med mineralsk gødning, da disse ofte har et højt saltindhold.

Den bedste pH til cannabisdyrkning

Som vi tidligere nævnte, ligger den bedste pH til dyrkning af cannabis inden for et meget lille interval. Men findes der en optimal værdi inden for dette vindue, som du skal forsøge at opnå? Og ændrer denne værdi sig alt efter, hvordan du vælger at dyrke? Lad os kigge nærmere på disse spørgsmål.

 • PH-værdi til dyrkning i jord: 6,0-7,0

Hvis du dyrker i jord, er dem optimale pH-værdi for rodzonen mellem 6,0 og 7,0. Der er dog ikke nogen angivet værdi inden for dette interval, som er bedst. Det er godt at give plads til et naturlig udsving inden for dette interval for til understøtte optimal optagelse af næringsstoffer.

Så når du justerer, så prøv om du kan opnå en lidt anderledes værdi hver gang. Du kan fx justere din pH-balance til 6,2 under en vanding, derefter 6,6 næste gang. Så længe du holder dig inden for 6,0-7,0, er det helt fint. Jord er også mere tilgivende, når det kommer til pH-ubalancer, men der er også grænser for, hvor meget jorden kan gøre.

Hvis du dyrker rent økologisk - hvor du ikke fodrer dine planter med mineralske næringsstoffer - er pH ikke så stort et problem. Hvis du bruger tilpasset eller komposteret jord med økologisk materiale, gør mikroorganismerne i jorden næringsstofferne mere tilgængelige for rødderne. Dyrkere, som bruger almindelige potteblandinger og mineralske næringsstoffer, har dog brug for at kontrollere pH.

The Best pH for Growing Cannabis
 • Dyrk økologisk og glem alt om pH-målinger

Hos RQS er vi store tilhængere af økologisk cannabisdyrkning. Ikke kun, fordi det giver et langt bedre produkt, men også fordi det er nemmere at dyrke, især når det kommer til pH.

Selvom kemiske næringsstoffer lader til at være nemmere at bruge, kan det faktisk tage lidt tid og øvelse at lære, hvordan du gøder dine cannabisplanter med flydende mineralgødning. Økologiske næringsstoffer fremmer derimod naturligt dine planters sundhed ved at understøtte udviklingen af et sundt mikrobielt liv i dit vækstmedium.

Brug af naturlig gødning som kompost, vermicompost og benmel skaber grobund for sunde bakterier og svampe, der holder forholdene i din jord optimale, så der er normalt ikke behov for at holde lige så meget øje med din jords pH, som du normalt skal.

 • PH-værdi til hydroponisk og jordløs dyrkning: 5,5-6,5

Hydroponisk og jordløs dyrkning er noget andet, når det kommer til pH. Hvis du dyrker uden jord, fx i kokosfibre, skal den optimale pH-værdi omkring rodzonen være noget lavere end, når du dyrker i jord. Den skal ligge mellem 5,5-6,5. Det samme gælder for hydroponisk dyrkning.

Med disse metoder er det også vigtigt, at du lader pH-værdien svinge lidt inden for det acceptable område for at understøtte optagelsen af næringsstoffer. Calcium og magnesium optages fx for det meste under en pH-værdi på over 6, mens andre næringsstoffer som mangan foretrækker en lidt lavere pH.

Det skulle ikke være noget problem, da pH-værdien naturligt vil svinge lidt for hver fodring i en hydroponisk opsætning. Du skal kun regulere pH, hvis den ikke ligger inden for det optimale 5,5-6,5-interval.

Når du dyrker i kokosfiber, perlit eller i et hydroponisk system, skal du administrere næringsstofferne direkte til rodzonen via vandet. Derfor kan du få meget større pH-udsving, end når du dyrker i jord. De inerte vækstmedier, som anvendes til hydroponisk og jordløs dyrkning, tilbageholder kun vand, samtidig med at det støtter rødderne. Når du administrerer næringsstofferne, skal du derfor være forsigtig, så du ikke kommer til at overbelaste dine planter.

The Best pH for Growing Cannabis

Sådan tester du pH-værdien i cannabisjord

For at kontrollere pH-værdien skal vandet eller næringsstofopløsningen testes og tilpasses. Det lyder måske kompliceret, men det er det slet ikke.

For at teste pH kan du bruge en digital pH-måler eller et pH-testsæt med dråber. Der er forskellige meninger om, hvilken metode der er bedst. Nogle foretrækker digitale pH-målere, fordi de er nøjagtige og nemme at aflæse, mens andre foretrækker dråber, da de er nemme at bruge og ikke kræver kalibrering. Prøv dem begge og se, hvilken metode du foretrækker.

Ofte stillede spørgsmål om pH for cannabis

Lad os kigge på nogle af de mest almindelige spørgsmål om pH for cannabis. Du kan bruge disse spørgsmål og svar, hvis du støder på pH-relaterede problemer under din dyrkning.

Spørgsmål og svar: PH

Spørgsmål: Skal jeg teste pH-værdien af min gødning, før eller efter jeg tilsætter næringsstofferne?

Svar: Du skal altid måle pH-værdien, efter du har tilsat næringsstoffer eller foretaget justeringer, da de vil ændre pH-værdien i dit vand. Når du har blandet din næringsstofopløsning, skal du bruge en pH-måler eller testsæt til at teste pH-værdien af opløsningen.

Hvis du dyrker hydroponisk, skal du teste en prøve fra din vandbeholder et par minutter efter, at du har tilsat dine næringsstoffer.

Spørgsmål: Skal jeg måle pH i min afstrømning efter fodring af mine planter?

Svar: Ja. Husk altid at teste pH-værdien i din næringsstofafstrømning, da dette giver dig en idé om pH-værdien af dit vækstmedium.

Spørgsmål: Hvor nøjagtigt skal pH-balancen være, når jeg dyrker cannabis?

Svar: Du skal ikke blive alt for bekymret, hvis pH af dine næringsstoffer ligger lidt under eller over de optimale forhold, vi nævnte ovenfor. Du skal kun reagere, hvis der sker store ændringer i pH, som kan hæmme din plantes evne til at optage næringsstoffer.

Måling af pH med dråber

pH-testsæt indeholder som regel et reagensglas, en testopløsning på flaske og en farvekodet pH-tabel. Det er supernemt at teste jordens pH med disse testsæt:

1. Forbered din gødning, som du plejer, og rør bland den forsigtigt. Pas på, at du ikke kommer til at ilte din gødning for meget, da det kan påvirke din pH-måling.

2. Fyld dit reagensglas halvt op med din gødning, og tilsæt 3 dråber af testvæsken.

Forstå pH, og hvordan det påvirker cannabisplanter

3. Ryst forsigtigt reagensglas for at blande pH-testopløsningen med din gødning.

4. Brug farvetabellen til at aflæse pH-værdien på din gødning. Brug produkter, som kan justere pH-værdien op eller ned i din opløsning, hvis det er nødvendigt.

5. Gentag samme proces med afstrømningen fra din gødning. Hvis pH-målingen fra afstrømningen ligger langt under eller over pH-værdien i din gødning og i farezonen (under 5 eller over 7), skal du muligvis regulere jordens pH.

Forstå pH, og hvordan det påvirker cannabisplanter

Måling af pH med en digitalt pH-måler

Det kan næsten ikke være nemmere at måle pH med en digital pH-måler (som vores pH-tester). Når du har kalibreret din enhed, skal du blot stikke den ned i din gødning, afstrømning og jord for at få en nøjagtig aflæsning af pH-værdien i din have.

Sådan justerer du pH, når du dyrker cannabis

Hvis pH-værdien af din gødning, din jord eller dit vand ligger langt uden for det optimale område, skal det reguleres hurtigt. Det kan du gøre ved hjælp af produkter, der kan regulere pH-værdien op eller ned (pH-minus og pH-plus), som kan købes i alle butikker, der sælger produkter til plantedyrkning. Hvis din pH er for høj, skal du selvfølgelig tilføje et produkt, som bringer pH-værdien ned - og omvendt.

 • Sådan bruger du pH-minus

Da vandet fra de fleste vandhaner er basisk, skal du i de fleste tilfælde sænke din pH-værdi i stedet for at hæve den. For at gøre det skal du tilføje en lille mængde pH-opløsning (der findes mange forskellige mærker på markedet) enten i dit vand eller i din næringsstofopløsning. Rør det rundt, og test pH-værdien igen. Gentag processen, indtil pH-værdien er, som den skal være.

 • Sådan bruger du pH-plus

Processen for at hæve pH-værdien i dit vand eller i din næringsstofopløsning er den samme, som du bruger for at sænke den. Du skal blot tilføje en lille smule pH-plus til dine næringsstoffer eller i dit vand, indtil pH-værdien er korrekt.[Related_story id = 1205 lang = 1 type_class = NewsClass]

 • Alternative måder at sænke eller hæve pH-værdien på, når du dyrker cannabis

Udover at bruge pH-regulerende midler kan du også sænke eller hæve pH-værdien på din jord ved hjælp af en række naturlige produkter. Gødning, kompost, vermicompost, kompostte, grannåle og træspåner hjælper med at sænke pH-værdien i din jord langsomt over tid.

Reguleringen ved hjælp af disse produkter er længere tid om at virke, men samtidig hjælper de også med at etablere et sundt mikrobielt liv omkring din planterødder. Det hjælper med at fremme en sund vækst af dine planter og holde dem beskyttet mod patogener og skadedyr.

Citronsaft og eddike er også meget effektive til at nedbringe pH-værdien. Du skal bare sørge for at du fortynder det fx i vand, så du ikke får en for drastisk pH-ændring, og dine planterødder muligvis tager skade.

Det mest almindelige produkt, der bruges til at hæve jordens pH, er kalk eller kalksten, som kan fås i pulver, piller eller hydreret form. Alternativt kan du også bruge træaske, som kan hjælpe med at hæve pH-værdien gradvist, og som samtidig tilfører kalium, calcium og andre mikronæringsstoffer i jorden.

How to Adjust pH When Growing Cannabis

Sådan justerer du pH for cannabis (i jord og hydroponik)

  1. Test altid pH-værdien i din jord eller vandbeholder, før du foretager justeringer.
  2. Hvis pH er for høj (for basisk), anbefaler vi, at du tilføjer en lille smule citronsaft eller eddike i dit vand, når du vander dine planter (når du dyrker i jord). For at få de bedste resultater skal du fortynde saften eller eddiken i mindst 5-10 dele vand, bruge lidt ad gangen og blive ved med at teste din pH, indtil du får en måling, du er tilfreds med. Hvis du dyrker hydroponisk, anbefaler vi, at du tilføjer lidt pH-minus (1-2 ml) til din vandbeholder ad gangen, indtil du har den korrekte pH-værdi.
  3. Hvis din pH er for lav (for sur), anbefaler vi, at du bruger et flydende dolomitkalkprodukt til at hæve pH-værdien i jorden. Hvis du har brug for en hurtig løsning, kan du også prøve at hæve din pH-værdi ved at tilsætte bagepulver i dit vand. De fleste dyrkere føler dog, at resultaterne er for kortvarige, og ender med at vende tilbage til dolomitkalk for at få mere stabile resultater. I hydroponisk dyrkning anbefaler vi, at du bruger en naturlig pH-plus-opløsning til at regulere din pH.
Forstå pH, og hvordan det påvirker cannabisplanter

Cannabis og pH - Konklusion

Nøglen til at dyrke sunde cannabisplanter og producere en god høst ligger i overvågning og regulering af pH i din jord eller vandbeholder. Hvis du selv har nogle gode tips til regulering af pH i din cannabishave, så sørg for at dele dem i kommentarerfeltet nedenfor!

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37826 bedømmelser