Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds

By Max Sargent


Det er ikke nogen nem opgave at forudsige udbyttet af en cannabisplante, før du anskaffer den. Det er praktisk talt umuligt at forudsige udbyttet 100 %. Det, du imidlertid kan gøre, er at kigge lidt på dit setup, genetikken af dine valgte planter, hvor meget lys og gødningdu er i stand til at give, og hvor meget plads du har til rådighed. Derefter kan du nogenlunde estimere et sandsynligt udbytte.

Der er mange faktorer, der påvirker, hvor meget cannabis du kan opnå pr. plante, og ved at regulere disse faktorer kan du estimere og øge størrelsen af din høst!

Hvor dannes knopperne på en cannabisplante?

Der er to steder på en cannabisplante, hvor den udvikler sine knopper. Den første sted er på selve topskuddet øverst på planten. Det er her, du placerer julestjernen på dit juletræ. Hvis du bruger simple dyrkningsteknikker, er det som regel her, du finder den største samling af knopper.

Derudover danner planten også knopper på sidegrenene, som først dukker op de steder, hvor grenene møder hovedstammen. Under forblomstringsstadiet begynder der at dukke små hvide pistiller op disse steder. Med tiden begynder de at udvikle sig til knopper, som til sidst fylder grenene op.

Du kan øge størrelsen af dine knopper markant ved hjælp af visse træningsteknikker. Topning eller ScrOG går fx ud på at få hvert knopsted til at ligne topskuddet. 

Hvad er udbyttet på en cannabisplante?

Udbyttet er den endelige mængde knopper, du får fra din(e) plante(r) efter høst. Inden for cannabisindustrien måles det primært i gram.

Man betegner udbyttet af cannabisplanter lidt forskelligt afhængigt af, om planten dyrkes indendørs eller udendørs. Udendørs angives udbyttet som regel i gram pr. plante. Du vil mange gange opleve, at avlere eller forhandlere nævner, at en sort fx producerer op til 300 gram pr. plante. Indendørs måles det dog oftest i gram pr. kvadratmeter (g/m²). Disse planter giver som regel mellem 400 og 500 gram pr. m².

Sidstnævnte måling omfatter hver kvadratmeter af plantekronen, der udsættes for lys. Det antages, at der anvendes dyrkningsteknikker som SOG eller ScrOG, der kan maksimere lyseksponeringen. Hvis du ikke bruger disse teknikker, vil udbyttet sandsynligvis blive betydeligt lavere end det, frøbankerne annoncerer.

¿Qué es la producción de una planta de marihuana?
¿Qué es la producción de una planta de marihuana?

Et vådt vs. et tørt cannabisudbytte

Før du bliver alt for begejstret ved tanken om et kæmpe udbytte, er det vigtigt at skelne mellem vådt og tørt udbytte.

Når knopperne høstes fra en cannabisplante, vil de indeholde masser af vand, hvilket udgør ca. 75-80 % af den samlede vægt. Så hvis du opnår 100 gram under en høst, vil du kun få 20-25 gram, når knopperne er tørrede og hærdede.

En simpel måde, du kan bruge, til at estimere tørvægten af din våde høst, er at gange vådvægten med 0,25. På den måde kan du udregne, hvad 25% af den nuværende vægt er.

Sådan estimerer du udbyttet af indendørs cannabisplanter

Men hvor meget cannabis kan en plante egentlig producere? Eller hvor stort et udbytte kan du opnå pr. kvadratmeter, hvis du dyrker indendørs? Det er svært at forudsige, og det vil altid være lidt et slag på tasken. Når det så er sagt, er det dog muligt at få en nogenlunde fornemmelse af, hvad dine planter sandsynligvis vil producere, ved at kigge lidt på nogle af de faktorer, der kan påvirke udbyttet.

Pottestørrelsen betydning for udbyttet

Pottestørrelsen vil have indflydelse på det endelige udbytte. Kort sagt betyder en større potte en potentielt større høst. Når det er sagt, skal du ikke bare løbe ud og købe de største potter, du kan finde, da store potter også betyder større udfordringer, og hvis du ikke håndterer dem korrekt, kan det ødelægge hele din høst.

Større potter betyder, at rødderne har mere plads at vokse på, hvilket fremmer plantevæksten over jorden. En plante bliver ikke større, end dens rodsystem kan bære. Et lille rodsystem er ikke i stand til at forsyne en stor plante med tilstrækkelige mængder vand og næringsstoffer.

Større planter har brug for mere vand, flere næringsstoffer og mere lys. For ikke at tale om meget mere plads. Derudover har du brug for at bruge plantetræning, når en plante når over en vis størrelse, for at opnå gode resultater. Hvis du ikke er vant til at dyrke cannabis, er det en god idé at holde dine planter mindre, da mindre planter har brug for mindre pleje. Det er endnu en grund til at indendørs udbytte måles i gram pr. m². Du kan dyrke 4 store planter eller 16 mindre planter og opnå nogenlunde det samme udbytte, men de mindre planter vokser hurtigere og har som regel brug for mindre pleje.

De fleste dyrkere bruger en 11-liters potte. Det giver din plante mulighed for at nå op på ca. 90 cm i højden, hvilket er en ganske fin størrelse, især hvis du dyrker indendørs.

Når det er sagt, afhænger det endelige udbytte ikke udelukkende af størrelsen. Høje og ranglede planter kan nogle gange give et lavere udbytte end en lavere og mere buttet plante.

Til kimplanter og unge planter i den vegetative fase Til robuste planter i den vegetative fase Den endelige pottestørrelse (plantens størrelse før sidste omplantning)
10cm = 0,5L 25cm = 11L 46cm = 57L
13 - 15cm = 1L 30cm = 19L 61cm = 95L
18 - 20 cm = 4L 36cm = 26L  76cm = 114L
22cm = 7,5L 41cm = 19L

Genernes betydning for udbyttet

Hver cannabissort er genetisk programmeret til at producere udbytter inden for et vist interval. Nogle giver et monsterudbytte på 1500 gram pr. plante eller mere, hvis de dyrkes udendørs. Andre planter giver et betydeligt lavere udbytte, uanset hvor godt du behandler dem.

Sørg for at du undersøger din(e) valgte sort(er) på forhånd, og tjek, om deres maksimale udbytte er nok til at tilfredsstille dig. Du skal samtidig være opmærksom på, at bare fordi en sort potentielt kan producere et kæmpe udbytte, er det ikke ensbetydende med, at den rent faktisk gør det – du skal behandle den rigtigt.

 • Estimering af udbytte baseret på belysning og watt

Det er muligt at estimere dit endelige udbytte baseret på den samlede watt af de lys, du bruges. Det er dog et groft skøn, og det kan variere afhængigt af belysningstypen. For eksempel vil CFL-, HPS- og LED-lys med samme wattstyrke ikke give dine planter den samme mængde energi til fotosyntesen. LED-lamper er meget effektive, og de fungerer godt ved en lavere watt.

Inden for dyrkningsfællesskabet bruger man ofte formlen 1 gram/watt, når man vil udregne gennemsnitsværdien af sit cannabisudbytte. Det betyder, at for hver watt lys du giver dine planter, kan du potentielt opnå 1 gram cannabis. Det vil sige, at det gennemsnitlige udbytte pr. plante under et lys på 600W vil være 600 gram. Hvis du spørger os, mener vi, at det er meget optimistisk, hvis du regner med at opnå det, især hvis du er nybegynder. Det er meget mere realistisk at sigte efter ca. 0,5 gram/watt, for at få et mere realistisk skøn.

Dit setup har dog også betydning her. Lysets intensitet er størst lige under lyset, og det aftager jo længere væk fra midten af lyset, du bevæger dig. For at maksimere den tilgængelige lysintensitet, er det mange gange meget bedre at have færre planter, der modtager højere lysintensitet, frem for at have mange planter, der visner i skyggen.

CFL HPS
WATT 200W 100W
CABINET 60 x 60 x 160 60 x 60 x 160
GRAMS 80 - 150 gr 80 - 100 gr
HPS LED LED
250W 100W 400-600W
80 x 80 x 160 60 x 60 x 160 120 x 120 x 200
230 - 250 gr 100 - 150 gr 400 - 650 gr
 
 • Estimering af udbytte baseret på den tilgængelig plads

Hvis du har mere plads til rådighed, betyder det en mulighed for et større udbytte. Selvom der findes forskellige formler, du kan bruge til at estimere det nøjagtige udbytte baseret på størrelsen af dit dyrkningsrum, er det generelle princip: Jo mere plads du har, jo flere eller større planter har du plads til. Derudover giver det dig samtidig mulighed for at bruge kraftigere lys og større potter.

Hvis du ikke kan oplyse eller opvarme et stort rum nok til at tilfredsstille dine planters behov, opnår du muligvis bedre resultater ved at reducere størrelsen af din dyrkningsoperation for at give dine planter det, de har brug for.

Sådan estimerer du udbyttet af udendørs cannabisplanter

Hvor meget cannabis kan du så opnå fra en plante udendørs?

Når vi bevæger os udendørs, kan det potentielle udbytte af hver plante blive højere, afhængigt af hvilken sort du dyrker. I et godt miljø, kan din plante få masser af sollys og masser af plads at brede sig på. Det kan være med til at give dig et højere udbytte.

 • Estimering af udbytte baseret på pottestørrelse

Udendørs kan du bruge 25 liters potter eller endnu større. De kan altså være mere end dobbelt så store som den gennemsnitlige indendørs potte, og det giver en klar idé om, hvor meget større en plante er i stand til at blive udendørs.

Men som vi nævnte tidligere, er større potter ikke det eneste, der skal til, for at opnå et kæmpe udbytte. Planterne har også brug for tilstrækkelige mængder sollys og næringsstoffer for at kunne nå sit fulde potentiale i de store potter.

Estimering af udbyttet af automatisk blomstrende planter

Estimering af udbyttet fra automatisk blomstrende planter er lidt anderledes end fra fotoperiodiske planter. Da autoplanterne er mindre, fungerer de som regel bedre indendørs, især hvis du bruger SOG. Selvom udbyttet fra fotoperiodiske planter kan stige markant, hvis de flyttes udendørs, er der ikke nær så stor forskel på indendørs og udendørs automatisk blomstrende sorter.

Selvom autoerne producerer lavere udbytter, er de dog hurtigere og generelt nemmere at dyrke end fotoperiodiske sorter. Mere specifikt bruger de ca. to tredjedele af tiden på at nå frem til høst sammenlignet med fotoperiodiske planter, så du kan potentielt høste mere end én gang i løbet af en dyrkningssæson.

Udendørs vil fotoperiodiske planter først begynde at blomstre, når sommeren er forbi. Forårs- og sommersolen bidrager til disse planters enorme udbytter, men nogle gange er det faktisk muligt at dyrke hele tre omgange af automatisk blomstrende planter i løbet af en sæson i stedet for én fotoperiodisk høst.

Efterhånden som automatisk blomstrende planter bliver mere stabile, bliver kvaliteten af disse planter også bedre og bedre. Der kan muligvis komme en dag, hvor de giver lige så store udbytter som de fotoperiodiske planter.

Cómo calcular la producción de las plantas autoflorecientes

Andre vigtige overvejelser, der påvirker cannabisudbyttet

Selvom vi har gennemgået de vigtigste ting, som kan have betydning for dine planters endelige udbytte, findes der mange faktorer, der kan have indflydelse på kvaliteten af din høst.

 • Gener

Gener spiller som nævnt en afgørende rolle for dine planters udbytte. Heldigvis er det nemt at søge efter specifik genetik i RQS-kataloget. Generelt set er Sativa-dominerede hybrider de mest generøse planter, selvom du muligvis vil blive overrasket over nogle af de Indica-dominerede sorter, der afviger lidt fra denne norm.

Du kan også vælge at foretage en generel søgning efter produktive cannabisfrø.

De fire mest produktive sorter, som vi tilbyder i øjeblikket, er:

 • Green Gelato – op til 700 g pr.m² | 800 g pr. plante
 • Amnesia Haze – op til 650 g pr.m² | 700 g pr. plante
 • Shogun – 600 g pr.m² | 750 g pr. plante
 • Skunk XL – 650 g pr.m² | 675 g pr. plante

 • Næringsstoffer

Dine planter skal fodres! Hvis en plante ikke får nok næringsstoffer, vil den ikke være i stand til at producere store knopper. Det er dog vigtigt, at du ikke overdriver. For meget gødning kan have den modsatte effekt. Det sker, når mængderne af næringsstoffer i jorden bliver så høje, at de blokerer for røddernes evne til at optage føde.

Det er vigtigt at huske, at automatisk blomstrende sorter som regel har brug for færre næringsstoffer. Det er mange gange en god idé at starte i den lavere ende og se, hvordan de klarer sig.

Fertilizantes
 • Lysstyrke

Kraftigere lys betyder kraftigere vækst og større knopper – medmindre lyset er alt for kraftfuldt og svitser din plante. Ligeledes vil en skyfri himmel og masser af sollys give bedre udbytter, end du opnår i de lidt mere overskyede nordiske regioner.

Indendørs skal antallet af planter og deres pottestørrelse korrelere med mængden af lys, du har mulighed for at give dine planter. Udendørs dyrkere, der bor i et sydeuropæisk land eller i Californien, har en klar fordel.

 • Vejr, temperatur og luftfugtighed

Lysintensitet er dog ikke den eneste miljøfaktor, du skal tage højde for. Planter elsker varme og den rette luftfugtighed.

Sativa-sorter er ret sarte og foretrækker varme, tørre omgivelser.

Hvis du dyrker længere mod nord, er det en god idé at vælge de mere robuste Indica-dominerede hybrider. Disse sorter afblomstrer som regel også tidligere på året, hvilket er en fordel, jo længere nordpå du kommer. Hvis du fx bor i Danmark, nytter det ikke at vælge en Sativa-sort, der giver 2 kg knopper, hvis den først bliver klar til høst i slutningen af oktober.

Indendørs har du fuld kontrol over disse forskellige faktorer. Hvis du har et dyrkningstelt og ventilationssystem, kan du justere disse forhold helt ned til mindste detalje. Men selvom du ingen telt har og bare dyrker i et almindeligt rum, er der stadig mange måder, du kan styre miljøet på, især temperaturen.

Clima, temperatura y humedad
 • Længden af den vegetative fase

Den vegetative vækstfase bestemmer en cannabisplantes endelige størrelse. Når først din plante begynder at blomstre, stopper den med at vokse sig større og begynder i stedet at bruge sin energi på at producere knopper. Jo længere tid en plante holdes i den vegetative fase, jo større kan dit endelige udbytte blive.

Når du dyrker automatisk blomstrende sorter, kan du ikke kontrollere længden af denne fase, men du kan sikre dig, at den trives bedst muligt hver eneste dag, den tilbringer i den vegetative fase. Hvis du dyrker fotoperiodiske planter, der det dig der bestemmer, hvornår de skal begynde at blomstre indendørs (når du skifter til en 12/12-lyscyklus). Planterne holdes som regel i den vegetative fase i minimum 2 uger og helt op til 2 måneder.

Udendørs begynder planterne først at blomstre, når de registrerer, at efteråret er på vej (efterhånden som dagene bliver kortere). For at få mest muligt ud af dem, skal du plante så tidligt som muligt, så de kan bruge hele foråret og sommeren på at vokse.

Entrenamiento
 • Træning

Træningsteknikker kan i høj grad forbedre dit endelige udbytte. De fleste af disse teknikker bruges indendørs, selvom du også kan bruge espalier og træning med lav stress (LST) til at øge udbyttet udendørs.

Indendørs kan du bl.a. vælge mellem teknikker som SOG, ScrOG, topning, afløvning og træningsteknikker med høj stress. Selvom alle disse teknikker er forskellige, deler de det samme grundlæggende mål: at øge lyseksponeringen på knopstederne. De teknikker, du skal bruge (hvis du overhovedet vælger at bruge plantetræning), afhænger af, hvor meget erfaring du har, hvor meget plads og tid du har til rådighed, og hvilken slags plante du vil dyrke.

Bemærk! De fleste avlere undlader at toppe deres automatisk blomstrende planter, da de ikke har nok tid til at komme sig, før de påbegynder blomstringsfasen.

 • Hydroponisk dyrkning

En hydroponisk opsætning kan øge dit udbytte med op til 20 %. Det skyldes, at de kan optage næringsstoffer meget mere effektiv. Selvom det er en effektiv dyrkningsmetode, kan det være lidt af en udfordring, og det kræver et potentielt komplekst setup, hvilket betyder, at der er mange flere ting, der kan gå galt undervejs.

Men hvis du har lyst til at kaste dig ud i det, så giv det en chance!

Hidroponía

Bestemmelse af udbyttet fra cannabisplanter: konklusion

Du kan aldrig vide helt præcis, hvor meget cannabis du får fra en plante, før du har den foran dig. Men ved at forstå de forskellige faktorer, der spiller ind, kan du lave et meget mere præcist skøn på, hvad du sandsynligvis ender med at få.

Hvis du er nybegynder, er det ikke noget, du behøver bruge alt for meget tid og kræfter på – det hele er en lærerigsproces, og øvelse gør mester. Efterhånden som du bliver bedre og bedre og så småt begynder at mestre kunsten, er der ingen tvivl om, at du vil være i stand til at opnå den store høst, som du altid har drømt om.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

Emnefinder

eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37746 bedømmelser