Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds

By Max Sargent

En af de vigtigste faktorer for en succesfuld høst, er at vide, hvornår du skal føre dine planter fra den vegetative fase og over i blomstringsfasen. Grunden er den, at hvis du gør det for tidligt, kan du risikere at få et lavere samlet udbytte. Omvendt risikerer du overvækst og udbrændte knopper, hvis du gør det for sent. Beslutningen om at skifte fase bør baseres på omhyggelige overvejelser af adskillige faktorer som bl.a. plantens alder, den maksimale højde planten kan opnå i din opsætning, sorten (eller sorterne), kilden til planten (fra frø eller klon), og hvilken dyrkningsmetode du anvender.

Når du foretager skiftet, skal du være opmærksomme på alle disse forhold, og hvordan de kan påvirke slutproduktet. Da alle dyrkningsprojekter er unikke, bør du være forsigtige med at kopierer de metoder og teknikker, som andre avlere bruger. Det kan faktisk ende med at give dig helt andre resultater, end du havde til hensigt.

Har plantens alder nogen betydning?

Både ja o nej. Nogle avlere mener, at planter dyrket af frø har brug for 60 dages modning under den vegetative fase. Det er dog ikke nødvendigvis sandt. Det er vigtigt at huske, at unge kimplanter ikke kan begynde at blomstre ordentligt de første 2-3 uger. Hvis du dyrker fra kloner, er alder ikke et problem. Dyrkere kan skifte til blomstringsstadiet, så snart klonen har etableret et solidt rodsystem.

Under optimale forhold bør planterne holdes i deres vegetative stadie i cirka 60 dage. Denne periode giver planten mulighed for at maksimere udbyttet og akklimatisere sig til vækstbetingelserne. Det er vigtigt, fordi komplikationer og fejl er meget sværere at rette op på under blomstringsstadiet. Vi skal dog understrege, at denne periode kun er en anbefaling. Hvis maksimalt udbytte ikke er en prioritet, eller hvis vækstbetingelserne ikke tillader en længere vegetativ fase, kan planterne føres over i blomstringsfasen længe før de 60 dage er gået.

Vegetative to Flowering

Faktor 1: Maksimal plantehøjde

Det vigtigste aspekt er, hvor meget plads du har til dine planter. Jo længere planterne holdes i en vegetativ tilstand, jo højere bliver de. Hvis dine planter vokser for længe i et rum med begrænset plads, kan det resultere i tilgroning. Planter, der vokser for højt, kan potentielt komme for tæt på lamperne og lide skade. Ideelt set bør lamperne være placeret mindst 30 cm fra toppen af dine planter. Selv om det er et groft skøn, risikerer du at svitse eller brænde dine knopper, hvis de kommer for tæt på lyskilden.

Det er vigtigt at du vælger de rigtige lys til dit dyrkningsprojekt. Nogle pærer bliver varmere end andre, og det kan påvirke den minimumsafstand, der skal holdes mellem planterne og lamperne. Sorten, du dyrker, har også betydning for, hvor længe du bør holde dine planter i den vegetative fase.

Faktor 2: Sorter – indica eller sativa?

Det er vigtigt at være opmærksom på de genetiske forskelle mellem indica- og sativa-sorter, når du vil skifte til blomstringsstadiet. Det skyldes, at indicaer og sativaer opfører sig forskelligt under blomstringsfasen. Indica-sorter er kendte for at producere kortere, tykkere, buskagtige planter sammenlignet med sativa-sorterne. Typisk opnår de kun 25-50 % af deres højde under blomstringsstadiet. Sativa-sorterne er kendte for deres højde og for deres evne til at blive ved med at vokse sig højere gennem hele blomstringsstadiet. De kan i nogle tilfælde fordoble sin højde fra den første dag af blomstringsfasen og frem til høst.

Husk, at disse egenskaber gælder for rene sativa- og indica-sorter. De fleste sorter har egenskaber fra begge typer, da de ikke er 100 % indica eller sativa. Når du dyrker hybrider, skal du sørge for at undersøge plantens genetiske sammensætning for at få en bedre idé om, hvad du kan forvente under hele dyrkningsperioden. En grundlæggende tommelfingerregel, når det gælder dyrkning af hybrider, er at planten som regel bliver dobbelt så høj, som den er i slutningen af den vegetative fase.

Sativa or Indica Strains Grow at different Speed

Faktor 3: Kloner eller frø?

Den valgte plantemetode har også en indflydelse på tidspunktet for skiftet. Der er forskel på væksthastigheden af rodsystemet på planter, som du dyrker fra frø og planter, som dyrkes fra kloner. Hvis planten ikke har etableret et solidt rodsystem, kan der opstå problemer og komplikationer under blomstringsfasen.

Kloner kan blive meget høje meget hurtigt, hvilket ofte tvinger dyrkere til at skifte til blomstringsfasen udelukkende baseret på plantestørrelsen. Du skal dog sørge for, at du giver dine kloner den nødvendige tid til at etablere sig inden blomstring. Kimplanter kan blomstre meget tidligere, men husk, at de har brug for 2-3 uger, før du kan gøre det.

Faktor 4: Dyrkningsmetoder

Forskellige dyrkningsmetoder som fx sea of green (SOG), screen of green (ScrOG), lollipopping og superbeskæring kan alle påvirke, hvornår det er tid at skifte. Blomstringstiden varierer alt efter, hvilken metode du vælger.

  • Sea of Green (SOG)

Denne metode går ud på at blomstre planterne tidligt, så de kun producerer én stor krone. Denne metode anvendes normalt med indica-sorter, der er plantet tæt sammen i dyrkningsrummet. Når du bruger denne metode, skal planterne føres over i blomstringsfasen, når de når en højde på mellem 15-30 cm.

  • Screen of green (ScOG)

Denne metode går ud på at placere en skærm eller et net vandret over planterne. Skærmen placeres typisk 30-60 cm over bunden af planterne. På den måde kan de vokse igennem nettet. Når du bruger denne metode, skal planterne helst holdes i den vegetativ fase i flere uger, end når du bruger SOG-metoden.

Sea of Green and Screen of Green, SOG vs SCROG

  • Lollipopping

Lollipopping er en teknik, der går ud på at fjerne den lavere del af planten, som modtager meget lidt eller intet lys. Da planterne har brug for lys for at kunne vokse, vil disse områder producere mindre knopper og dræne planten for energi, som den i stedet kunne have brugt andre steder. Ved at fjerne de nederste blade og knopsteder kan planten fokusere al sin energi på de øvre klaser, der producerer tættere og federe knopper. Når du bruger denne metode, skal du typisk skifte til blomstringsfasen baseret på plantens højde. Sativaer skiftes normalt til blomstringsfasen, når de er blevet 30-45 cm høje, da de vokser meget under blomstringsstadiet. Indica-planter skiftes, når de når en højde på ca. 100 cm, hvilket giver dem længere tid i den vegetative fase.

  • Super cropping

Denne metode er designet til at producere meget store udbytter fra et minimalt antal planter. Derfor skal planter, som du dyrker ved hjælp af denne teknik, holdes i den vegetative fase i længere tid. Super cropping går ud på at bøje de øverste grene nedad, så de nederste grene får mere lys. På den måde holdes plantens højde i skak under hele væksten, og det giver mulighed for en længere vegetativ periode.

Lollipopping and Super Cropping

Overvejelser til udendørs dyrkere

Normalt lader udendørs avlere deres planter blomstre helt af sig selv. Det sker normalt efter midt sommer, når dagene bliver kortere end 12 timer. Hvis du dyrker udendørs, skal du sørge for, at dine planter ikke får nogen form for lys om natten. Dette gælder både lyskilder som fx havelys, gadelys eller spotlights.

Udendørs planter behøver dog ikke nødvendigvis at skifte til blomstringsfasen af sig selv. På samme måde som indendørs planter kan du tvinge dem til at blomstre ved at ændre forholdene. Nogle klimaer giver simpelthen ikke planterne nok tid til at blomstre, før det bliver vinter. Andre klimaer kan gøre, at avlere er nødt til at tvinge sine planter til at blomstre for at holde planten i skak. Derudover vælger nogle avlere at tvinge planterne til at blomstre for at høste flere gange i løbet af den samme dyrkningssæson.

Uanset årsagen er det ganske nemt at tvinge udendørsplanter over i blomstringsfasen. Det gøres normalt ved at dække planterne, hvilket reducerer deres eksponering for sollys. Avlere, der bruger drivhuse, skal bare dække vinduerne til.

Hvad kan du forvente under blomstringsfasen?

For de fleste cannabissorter vil blomstringsperioden vare et sted mellem 7-10 uger. Det er meget forskelligt, hvad der sker i denne periode, da det kan variere fra uge til uge og fra sort til sort. Hvis du vil lære mere om, hvad du kan forvente under blomstringsperioden, kan du tjekke Royal Queen Seeds’ blomstringsguide, som gennemgår fasen uge for uge.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

Emnefinder

eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37803 bedømmelser