Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds


By Steven Voser

"Hvorfor vokser mine planter så langsomt?" Nogle gange opstår problemer med marihuanaplanter bare ud af det blå. Du har muligvis ikke set tegn på, at der var et problem før, men nu har du bemærket, at udviklingen er gået i stå, og du aner ikke hvorfor. Her kan du se nogle mulige faktorer, der kan være skyld i den langsomme vækst af din cannabisplante eller -kimplante.


18 grunde til langsom eller hæmmet cannabisvækst

Vídeo aneu: 771062113

1. Frøene er gamle eller af dårlig kvalitet

Gamle frø er ikke bare længere tid om at spire (hvis de overhovedet spirer), men når du dyrker planter med gamle frø, kan du risikere, at de nogle gange vokser langsommere. Gode gener er også afgørende for sund og frodig plantevækst fra frø til høst. Et tilfældigt posefrø vil ikke præstere nær så godt som et kvalitetsfrø fra en velrenommeret frøbank.

2. Stress i kloner

Nogle gange kan stiklinger have svært ved at slå rod, og det kan hæmme deres vækst. For at forhindre dette i at ske, kan du påføre lidt rodhormon umiddelbart efter, du har taget dine stiklinger.

Sørg også for, at dit miljø fremmer rodvækst. Vækstmediet skal være fugtigt (men ikke alt for vådt) med en pH-værdi på ca. 6,0, og

Temperaturen skal helst ligge på ca. 22 grader. Hvis de får det for koldt, kan de slet ikke slå rod, og hvis det bliver for varmt, dør rødderne.

3. Rodsundhed

Når din plantes rødder ikke får nok ilt, bremses de metaboliske funktioner. I nogle tilfælde kan mangel på ilt helt stoppe deres vækst. Den mest almindelige årsag til dette er overvanding eller brug af substrater med dårlig dræning.

Hvad gør man så? Skab et let og luftigt vækstmedium med god dræning. Du kan forbedre dårligt drænende jord ved at tilføje perlit.

Dine cannabisplanters rodzoner bør aldrig blive meget varmere eller koldere end stuetemperatur. Ligeledes kan fysiske skader på rødderne, skimmelsvamp eller bakterier påvirke væksten af dine planter markant. Brug altid ikke-gennemsigtige plantepotter, så lyset ikke kan nå rødderne. Det kan nemlig også skade dem.

Root Helath

4. Cannabisplanterne strækker sig for meget

Strækning blandt kimplanter kan være særligt problematisk. Der er flere faktorer, som kan forårsage denne reaktion, men den mest sandsynlige synder er mangel på lys.

Hvis dine kimplanter er spinkle, skal du øge lysintensiteten eller flytte lysene tættere på. Støt dem med blomsterpinde, mens de kommer sig. Som en sidste udvej kan du (forsigtigt) plante dem dybere ned i en ny potte.

5. Planterne får ikke nok lys

Selvom behovene kan variere fra sort til sort, er lys en kritisk faktor for udviklingen af alle cannabisplanter. Mangel på godt lys kan hæmme plantevæksten betydeligt. Hvis du dyrker indendørs og har mistanke om, at dine planter ikke får nok lys, så prøv at mindske afstanden mellem dine lamper og toppen af planterne. Hvis du dyrker udendørs i potter, skal du flytte dine planter til et mere solrigt sted.

6. Planterne får for meget lys

Enhver form for stress kan stoppe eller bremse dine cannabisplanters vækst, og det gælder også mange timers direkte sollys uden pause. Hvis du dyrker indendørs og har mistanke om, at lyseksponering er grunden til stress i dine planter, skal du reducere intensiteten eller flytte lamperne længere væk, hvis det er muligt. Kimplanter er særligt følsomme over for intenst lys! Hvis du dyrker udendørs, skal du flytte dine planter til et sted, hvor lyset er spredt, som fx i nærheden af et skyggetræ, hvis det er muligt.

7. Det forkerte lysspektrum

Plantevæksten er også påvirket af lysspektret, de udsættes for. Sørg for, at du bruger den korrekte type lys i henhold til hvert vækststadium. For en sund vegetativ vækst, skal du helst bruge et køligere lys med et mere blåt spektrum. Lys med et varmere, mere rødligt spektrum bruges til blomstringsfasen.

ESPECTRO DE LUZ INCORRECTO

8. Let stress: afbrydelse af den mørke lyscyklus

Lys er som sagt afgørende for, at alle planter kan vokse. Enhver ændring i lysintensitet eller eksponering påvirker væksten. Blomstrende cannabisplanter er særligt følsomme over for afbrydelser af den mørke lyscyklus. En lyslækage i dit dyrkningstelt, lys fra en gadelampe og selv rødt lys fra et kamera kan forstyrre blomstringen og i værste fald gøre planter hermafroditiske. Derfor er det meget vigtigt, at de slet ikke udsættes for lys under de mørke timer.

Når cannabisplanter udsættes for uregelmæssige lystimer, kan der opstå hormonforstyrrelser, som påvirker deres indre ur.

Dine planter kan blomstre for tidligt, eller de kan gå tilbage til den vegetative fase. Hvis det sker, går det ud over både plantevækst og dit udbytte. Derfor skal du altid sørge for at holde din lyscyklus konsekvent..

9. Overvanding

Overvanding er en af de mest almindelige fejl, som nye cannabisavlere begår. Det kvæler så at sige dine planter og er en af hovedårsagerne til langsom vækst, næringsstofmangel, rodråd, svamp og mange andre problemer. Sørg for, at du ikke vander for hyppigt, og vand ikke efter en fast tidsplan. Det er bedre at vande færre gange, så jorden kan tørre ud mellem vandingerne. En god måde at teste, om du skal vande eller ej, er at løfte selve potten. Hvis den føles let, er det tid til at vande igen.

10. Næringsstofmangler

Selvom det ikke er nær så almindeligt som overfodring af cannabisplanter, kan årsagen til langsom vækst også skyldes næringsstofmangel. De næringsstoffer, der findes i de fleste kommercielle potteblandinger, holder kun i 3-4 uger. Derefter skal du fodre dine planter med flere kvalitetsnæringsstoffer. Tjek etiketten på dine næringsprodukter for at finde den anbefalede dosis for sund plantevækst. Du skal samtidig være klar over, at din plantes næringsbehov er tæt forbundet med den lysintensitet, de udsættes for. Planter under intensivt lys vokser hurtigere og har brug for flere næringsstoffer end fx planter, der dyrkes under fluorescerende lys.

11. Calciummangel

Calcium er et af de vitale elementer, som din plante behøver for en sund udvikling. Mangel på calcium kan udvikle følgende symptomer:

  • Ny vækst er langsom, snoet og krøllet
  • Unge skud er misfarvede og bliver lilla eller gule
  • Den samlede plantevækst er langsom og mangler kraft og vitalitet
  • Du kan undgå calciummangel ved at tilføje dolomitkalk i din jord eller i dit vækstmedium

Håndter calciummangel med det samme ved hjælp af kommercielle Cal-Mag-produkter, der indeholder flydende calcium. Du kan tilføje disse produkter i din næringsopløsning eller bruge dem som en bladspray.

Vær opmærksom på, at nogle vækstmedier som fx kokosfibre, øger risikoen for calciummangel. Hvis du dyrker i kokosfibre, bør du bruge næringsstoffer, der er specielt udviklet til kokossubstrat og/eller jævnligt tilføje Cal-Mag i din næringsblanding.

Calcium Deficency

12. Forkert pH-balance

Forkert pH-balance i din næringsopløsning er en af de mest almindelige årsager til problemer under cannabisdyrkning, herunder langsom vækst. Årsagen er, at cannabis kun trives inden for et relativt lille pH-interval. Hvis pH-værdien er forkert, er planterne ikke i stand til at optage næringsstoffer, selvom de er til stede.

Sørg for at holde den korrekte pH-værdi afhængigt af din dyrkningsmetode. Hvis du dyrker i jord, skal du sørge for, at pH-værdien ligger mellem 6,5-7,0. Hvis du dyrker hydroponisk, ligger den optimale pH-værdi mellem 5,6-5,8. I substrater uden jord, som fx kokosfibre, skal pH-værdien helst ligge mellem 6,0-6,3.

13. Temperaturerne er for lave eller for høje

Cannabis foretrækker et lunt miljø, og de vokser bedst og sundest, når dagtemperaturen ligger mellem 25-30 grader. Hvis temperaturen er lavere end det, bremses plantes stofskifte, og det resulterer i langsommere vækst. Men for høje temperaturer er heller ikke optimalt. Ved meget høje temperaturer kan varmestress også bremse eller endda helt stoppe plantevæksten. Hvis du dyrker indendørs, skal du justere din temperatur til et behageligt niveau. Du kan også nedkøle ved hjælp af blæsere, der får en blid luftstrøm til at cirkulere rundt om dine planter. Det kan samtidig forhindre, at der dannes varme luftlommer inde i dit dyrkningsrum.

14. Potterne er for store

Cannabisdyrkere starter ofte med at dyrke deres kimplanter i små potter. Senere, når planterne har nået en passende størrelse, omplantes de i større potter.

Hvis du starter dine cannabisplanter i potter, der er for store, er der stor risiko for, at du kommer til at overvande dem. Problemet er, at kimplanter ikke kan absorbere alt det vand, der opbevares i en stor potte på samme måde som en moden cannabisplante, der kan drikke meget mere vand, kan. Derudover er store potter også meget længere tid om at tørre ud.

For at undgå de problemer, der skyldes for meget jord og fugt, skal du starte med at dyrke dine kimplanter i mindre potter, indtil de er blevet betydelig større. Når de har udviklet 5-6 ægte blade (udover kimbladene), kan du omplante dem i større potter, der er mindst dobbelt så store som deres nuværende potter.

Hvis din kimplante allerede er i en stor potte, og du ikke vil eller ikke kan omplante den i en mindre potte, skal du nøjes med kun at vande et lille område omkring kimplanten.

Hvad er den rigtige pottestørrelse til din cannabisplante?

Brug denne vejledende guide til at bestemme, hvilken pottestørrelse du skal bruge til din cannabisplante:

  • Plantehøjde på 30 cm: 7,5-11 liters potte
  • Plantehøjde på 60 cm: 11-19 liters potte
  • Plantehøjde på 90 cm: 18-26 liters potte
  • Plantehøjde på 120 cm: 22–37 liters potte
  • Plantehøjde på 150cm: 30–37+ liters potte
Pots Are Too Big

15. Stress forårsaget af skadedyr/sygdomme

Insekter, skadedyr og sygdomme kan skade og kompromittere en plantes immunsystem. Din plante kan muligvis overleve, men du vil opnå et dårligere udbytte. I værste fald kan dine planter dø.

Insekter kan angribe og spise bladene, og det påvirker en plantes evne til at holde på vand og transpirere. Andre skadedyr kan angribe rødderne eller forårsage yderligere problemer. Hver gang din plante er syg eller inficeret med insekter, bruger den det meste af sin energi på at forsvare sig og komme sig efter skader, hvilket bremser væksten.

Hvis dine planter er angrebet, skal du helst behandle dem med det samme og med de korrekte midler. En endnu bedre løsning er at bruge forebyggende midler (fx neemolie, sneglebarrierer osv.) for at reducere risikoen for skadedyrsangreb. Sørg for, at du regelmæssigt tjekker for symptomer på skadedyrsangreb i løbet af hele plantens liv – tjek også under bladene.

16. Stress forårsaget af skader på plantevævet

Fysiske skader, som fx knækkede grene, kan bremse din plantes vækst markant. Enhver skade vil få planten til at bruge vigtige ressourcer på at reparere og hele –ressourcer, som planten ellers kunne have brugt på at gro eller udvikle blomster.

Hvis du dyrker udendørs, skal du placere dine planter i et område, der er beskyttet mod stærk vind og kraftig regn. Brug hønsenet og blomsterstokke som støtte.

Kimplanter og unge cannabisplanter er særligt sårbare. Lad dine kimplanter modne indendørs i et par uger, før du sætter dem udenfor.

17. Stress fra cannabistræningsteknikker

Skader på plantevæv fra plantetræningsteknikker med høj stress forårsager altid en vis forsinkelse i planteudviklingen. Men hvis du beskærer for meget eller for hyppigt, kan din plante i sidste ende bruge mere energi på at reparere sig selv end på at gro.

Stress Training

Hvis du har planer om at beskære din plante, skal du sørge for ikke at overdrive. Vær opmærksom på, at hver beskæring kan forsinke udviklingen af din plante i flere dage, hvis ikke uger.

Hvis du bruger andre plantetræningsteknikker som fx topning, skal du sørge for at starte så tidligt som muligt. Hvis du dyrker automatisk blomstrende sorter, bør du helst ikke bruge plantetræningsteknikker, der involverer vævsskade, som fx beskæring og trimning.

18. Aldersstress

Ældre cannabisplanter har andre ernæringsmæssige behov end unge planter. Deres væv bliver hårdere og træagtigt, de er ikke så frodige, og de er ikke i stand til at optage nær så mange næringsstoffer.

Derfor skal du helst tilpasse din fodring i overensstemmelse hermed. Ellers risikerer du overfodring, som hæmmer deres vækst, mangler og sygdomme. Det er en vigtig ting at huske, hvis du holder moderplanter i længere tid.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

Grow Guide Topic Finder

eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37835 bedømmelser