Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter Reviewed by: Mr José

I løbet af din rejse som cannabisdyrker kommer du til at støde på en lang række forskellige udfordringer. Ud over sygdomme og skadedyr vil du højst sandsynligt opleve næringsstoflockout på et eller andet tidspunkt. Symptomerne på næringsstoflockout kan virke skræmmende, men du behøver ikke gå i panik. Nedenfor kan du lære, hvordan du løser problemet, når det opstår, og hvordan du forhindrer det fremover.


Hvad er næringsstoflockout, og hvorfor sker det?

Næringsstoflockout i cannabisplanter opstår, når planter ikke er i stand til at optage de næringsstoffer, de behøver for at overleve, udvikle sig og gro. Selvom vækstmediet muligvis indeholder alle de nødvendige næringsstoffer, viser planterne stadig tegn på mangler, fordi de ikke er i stand til at optage dem.

Kort og godt sulter dine planter, selvom de er omgivet af masser af ”mad”. pH-balancen i vækstmediet har stor betydning for, om en plante kan optage næringsstoffer. pH står for ”hydrogen potentiale” og er en måling af surhedsgrad eller alkalinitet i et vækstmedium. pH-skalaen går fra 0-14, hvor 0-6 indikerer surhed, 7 indikerer neutral og 8-14 indikerer alkalinitet.

Cannabis trives bedst ved en pH-værdi på 5,5-6,5 i hydroponiske systemer og 6,0-6,8 i jordsystemer. Hold din pH inden for dette område, så dine planter kan få adgang til alle de næringsstoffer, de har brug for. Hvis værdien bliver for højt eller for lavt, kan du opleve næringsstoflockout.

Medir el pH con un tester
Medir el pH con un test

Næringsstoflockout eller næringsmangel?

Næringsstoflockout og næringsstofmangel har stort set de samme symptomer. Det giver god mening, når man tænker på, at begge forhold opstår på grund af mangel på mineraler i plantevævet. Grundårsagerne er dog lidt forskellige.

Næringsstoflockout forekommer selvom, der er tilstrækkelige mængder næringsstoffer tilgængelige – planterne er simpelthen bare ikke i stand til at få adgang til dem. Næringsstofmangel kan derimod også opstå inden for et ideelt pH-område, hvis der ikke er nok næringsstoffer tilgængelige.

Tegn på næringsstoflockout i cannabis

Som avler vil du være bedre rustet til at håndtere diverse dyrkningsproblemer, hvis du ved, hvordan du identificerer dem. Nedenfor kan du lære, hvordan du identificerer tegnene på næringsstoflockout.

Hæmmet vækst

Cannabisplanter har brug for flere vigtige næringsstoffer for at kunne overleve og gro. Makronæringsstoffer som kvælstof spiller en særlig vigtig rolle for plantevækst. Kvælstof er en del af det klorofylmolekyle, som planter behøver for at fange sollys, og det bidrager til aminosyremolekyler, som planter har brug for til strukturel udvikling. Når planterne ikke kan optage de vigtige mineraler, bliver de forkrøblede og trives ikke.

Gule blade

Gule blade kaldes klorose, og det er et tydeligt symptom på næringsstoflockout. Du vil opdage, at det starter med de nederste blade, da dette farveskift starter nedefra og arbejder sig opad. Som du lige har lært, spiller kvælstof en vigtig rolle for klorofylmolekyler. Uden tilstrækkelige mængder har planterne ikke det, de har brug for, til at danne dette grønne pigment.

Hojas amarillentas
Hojas amarillentas

Misfarvede blade

Cannabisplanterne bliver ikke kun gule under næringsstoflockout. Der kan også forekomme flere forskellige misfarvningsmønstre på bladene. Du kan fx også støde på brune, lilla og røde nuancer, som begynder at dukke op hist og her.

Krøllede blade

Bladsundheden afhænger af mange forskellige næringsstoffer. Kvælstof fremmer især lækker bladvækst, og fosfor hjælper disse strukturer med at fange, opbevare og omdanne sollys. Mangel på mineraler på grund af næringsstoflockout kan få bladene til at krølle enten opad eller nedad.

Brændte bladspidser

Brændte bladspidser er et andet synligt tegn på, at dine cannabisplanter er ramt af næringsstoflockout. Dette skræmmende syn opstår hovedsageligt, fordi der ikke er nok kvælstof, der kan trænge ind i bladvævet.

Puntas de hojas quemadas
Puntas de hojas quemadas

pH-ubalance

Symptomerne nævnt ovenfor overlapper med symptomerne på næringsstofmangel. For at afgøre hvilket af problemerne du har at gøre med, skal du teste jordens pH (det kommer vi nærmere ind nedenfor). Lavere pH-værdier hæmmer optagelsen[1] af makronæringsstoffer og sekundære næringsstoffer som bl.a. calcium og magnesium. Når pH-værdien bliver for høj, har planterne dog svært ved at få adgang til **mikronæringsstoffer.

Sådan behandler du næringsstoflockout i cannabisplanter

Nu kender du symptomerne på næringsstoflockout i cannabisplanter. Nu er det tid til at lære de trin, du skal tage, hvis du opdager disse symptomer. Disse strategier omfatter justering af pH-balancen, udskylning af vækstmediet og brug af bladfoder. Lær mere om disse teknikker og flere nedenfor.

Juster pH-balancen

Som du nu ved, understøtter forkert pH-balance næringsstoflockout. Hvis du tester pH-værdien af dit substrat, og det er uden for det ideelle område, skal du sørge for at regulere balancen. Der er flere måder, du kan gøre det på. Der findes et stort udvalg af pH-regulerende midler tilgængelige på markedet.

Hvis du foretrækker at lave dine egne, kan du bruge citron og eddike til at reducere pH-værdien og bagepulver til at hæve den. Sørg for kun at anvende disse stoffer i små mængder. Start med en meget lille mængde, og tag dig god tid. Test, hver gang du har behandlet substratet, og fortsæt med at administrere midlerne efter behov.

Skyl vækstmediet

Kunstgødning fungerer godt, når du hurtigt skal løse problemer med næringsstofmangel. Disse ioniske salte kan dog med tiden ophobe sig i jorden og forårsage pH-udsving, hvilket resulterer i næringsstoflockout.

Heldigvis er de vandopløselige. Ved at stoppe med at tilføje næringsstoffer og foretage en udskylning af vækstmediet med pH-reguleret vand, kan du fjerne saltophobninger og genoprette den optimale pH-balance i vækstmediet. Skyl jorden over flere dage, før du begynder at teste pH-værdien. Start først på dit normale fodringsskema, efter at resultaterne viser en pH på 5,5-6,5 i hydroponiske opsætninger eller kokos og 6,0-6,8 i jord.

Brug chelaterede næringsstoffer

Chelaterede næringsstoffer har nogle imponerende fordele sammenlignet med almindelige mineralsalte. De er designet på en måde, der gør, at planterne har lettere ved at optage dem, og de er derfor mere modstandsdygtige over for næringsstoflockout. Disse næringsstoffer hjælper derved med at mindske risikoen for mangler fremadrettet.

Fertilizantes quelados
Fertilizantes quelados

Brug bladfoder

Bladfodring betyder, at du sprøjter næringsstofopløsning direkte på planternes blade. Cannabisblade har mange små huller, som kaldes stomata, der giver mulighed for gasudveksling. Ioniske næringsstoffer kan også trænge ind i bladene gennem stomata. På den måde skal de ikke rejse gennem rødderne først. Mens du løser problemerne med jorden, kan du overveje at anvende bladfoder for at reducere påvirkningen af potentielle mangler.

Juster din fodringsplan

Bortset fra forkert pH-balance, kan næringsstoflockout også skyldes overskydende salte i jorden. Hvis det sker, er det højst sandsynligt, fordi du har fodret dine planter for meget. Reducer din fodringsfrekvens og overvej at anvende pH-justeret vand sammen med næringsstofferne, hver gang du fodrer dine planter.

Sådan retter du op på næringsstoflockout i jord

Næringsstoflockout kan forekomme i en række forskellige vækstmedier. De fleste dyrkere vælger at dyrke planter i jord. Dette vækstmedie har adskillige fordele og ulemper, og det er ikke immunt over for næringsstoflockout.

Hvis du har mistanke om næringsstoflockout, skal du først teste jordens pH-værdi for at se, hvad du har med at gøre. Hvis balancen er forkert, skal du rette op på det, ved at bruge de pH-reguleringsmetoder, som vi nævnte ovenfor. Udover anbefalingerne ovenfor kan du også bruge dolomitkalk eller træaske som en alternativ løsning til at øge pH-værdien. Hvis du har brug for at reducere pH-værdien, kan du anvende svovl i din jord, som mikrober vil omdanne til svovlsyre.

Derudover findes der adskillige naturlige jordændringsmetoder, der kan hjælpe med at ændre pH-balancen over tid og forhindre risikoen for næringsstoflockout i dine cannabisplanter. For at reducere pH-værdien i din jord kan du ændre den ved hjælp af kompost, gødning og lucernemel. For at opnå det modsatte skal du inkorporere knuste østersskaller, knuste æggeskaller og aske fra hårde træsorter i din jord.

Mikrobielle podemidler kan også fremme næringsstofkredsløbet i jorden, hvilket gør mineralerne tilgængelige for planterne hen ad vejen i stedet for øjeblikkeligt. På den måde reducerer du risikoen for saltophobninger på grund af kunstgødning. Du kan overveje at bruge mykorrhizasvampe, mælkesyrebakterier og Trichoderma for at opnå denne effekt.

Dolomitic Lime
Dolomitic Lime

Næringsstoflockout under den tidlige blomstringsfase

Starten på blomstringsfasen er et kritisk tidspunkt af vækstcyklussen, da det er afgørende for en vellykket høst. Hvis du støder på næringsstoflockout i løbet af denne periode, kan det forringe kvaliteten af dine knopper markant senere hen.

I stedet for at bombardere din plante med så mange næringsstoffer som muligt i løbet af denne periode, er det bedre at fodre dem med specifikke mineraler i moderate mængder. Hvis du dyrker med syntetiske næringsstoffer, skal du gradvist skifte til en formen beregnet til blomstring, som indeholder det ideelle forhold mellem kvælstof, fosfor og kalium til blomstringsfasen. Hvis du fortsætter med at fodre planterne med høje mængder kvælstof, når planterne begynder at blomstre, øger du risikoen for næringsstoflockout.

Næringsstoflockout under den sene blomstringsfase

Næringsstoflockout kan forårsage skade under det sene blomstringsstadie, når dine dyrebare knopper modnes og producerer deres cannabinoidindhold. Selvom mange dyrkere begynder at udskylle planterne med rent vand ca. to uger før høst, har planterne stadig brug for næringsstoffer i ugerne op til.

Fortsæt med at fodre dine planter med en afbalanceret formel til blomstrende planter, og test jordens pH-balance for at sikre, at alt ligger inden for det ideelle område. Hvis det ikke gør, skal du handle hurtigt, før der når at ske nogen reel skade. Det er vigtigt, at du ikke venter på, at symptomerne viser sig, før du foretager de nødvendige ændringer!

Sådan retter du op på næringsstoflockout i kokosfibre

Kokosfibre er anderledes end jord på flere punkter, primært fordi den stort set ikke indeholder næringsstoffer. Dette giver dyrkere fuld kontrol over, hvad deres planter spiser. Kokosfibre sørger også for rigtigt god dræning og iltning, men du kan dog stadig opleve næringsstoflockout. Selvom kokos og jord er forskellige, er de fleste af principperne stort set de samme. Du bør stadig måle pH-værdien regelmæssigt og sørge for, at du holder øje med EC (konduktivitet eller ledningsevne) .

Derudover kan du gøre forskellige ting for at forbedre strukturen i dit kokosmedie, hvilket kan hjælpe planterne med at optage næringsstoffer og forhindre at næringsstofferne hober sig op omkring rødderne. Både ormekompost og vermiculit er fremragende til at fange næringsstoffer og holde på dem, indtil planterne har brug for dem.

Sådan forhindrer du næringsstoflockout i cannabis

Som cannabisdyrker er du ofte under et tidsmæssigt pres gennem dyrkningscyklussen. Hver sort giver dig et bestemt antal dage mellem spiring og høst. Alt, hvad der går galt i løbet af den periode, fra infektion til næringsstoflockout, kan hæmme planternes produktivitet, og det betyder, at de skal bruge kostbar tid på at komme sig.

Der er dog undtagelser. Du kan bl.a. vælge at holde dine fotoperiodiske planter i den vegetative fase indendørs, men selv her kan næringsstoflockout stadig påvirke udbyttet.

Hvis du gør alt, hvad du kan for at forhindre næringsstoflockout, sparer du en hel del tid og kræfter. Her kan du se de bedste måder, du kan forhindre at problemet overhovedet opstår:

Test pH-værdien i din jord og dit vand
Udover at sikre, at din jords pH-balance ligger inden for det ideelle område, bør du også teste pH-balancen i dit vand og din næringsopløsning for at sikre, at du ikke konstant bader rodsystemet med væsker, der er alt for sure eller alkaliske. Du kan bruge pH-regulerende produkter, hvis dine værdier er mindre ideelle.
Brug næringsstoffer af høj kvalitet
Hvis du bruger kunstgødning, skal du sørge for at købe det bedste, du har råd til. Næringsstoffer af høj kvalitet har en meget specifik formel, som er designet til at hjælpe planter med at trives under den vegetative fase og under blomstring. Disse skræddersyede produkter reducerer risikoen for næringsstoflockout.
Hold en konsekvent fordringsplan
Hold dig til en striks fodringsplan, og før dagbog over, hvornår du fodrer dine planter, og hvor meget du giver dem. På den måde kommer du ikke til at overfodre, og det hjælper dig samtidig med hurtigt at justere mængden af næringsstoffer, hvis symptomerne på næringsstoflockout dukker op.
Dyrk i levende jord
Gør alt, hvad du kan, for at fremme mikrobielt liv i din jord. Brug døde og/eller levende barkflis og tilføj gavnlige svampe og bakterier. Disse livsformer hjælper med at forebygge **saltstress, som kan bidrage til næringsstoflockout.
Dyrk økologisk
Økologisk dyrkning reducerer risikoen for næringsstoflockout markant. I stedet for at oversvømme jorden med ioniske saltnæringsstoffer, bruger denne metode mikrober til at frigive en konstant forsyning af næringsstoffer til planterødderne.

Hold øje med dine planter
Vær på vagt, og tjek hele tiden dine planter for symptomer på mangler. I stedet for at give planterne flere næringsstoffer, skal du først kontrollere din pH-balancen for at fastslå årsagen til problemet. På den måde sikrer du, at du anvender den korrekte behandlingsmetode.

Næringsstoflockout: Kan cannabisplanter komme sig?

Den gode nyhed er, at dine cannabisplanter har det, der skal til for at komme sig efter næringsstoflockout! De vil dog kun komme sig bedre og hurtigere, hvis du håndterer situationen korrekt. Sørg for at du gør det, der skal til, for at genoprette jordens pH-balance og hurtigt afhjælpe symptomerne på mangel. På den måde kan dine planter blive sunde og raske igen.

Gendannelsestid for næringsstoflockout

Restitueringstiden efter næringsstoflockout kan variere, da det afhænger af flere forskellige faktorer. Situationens alvor spiller en vigtig rolle. Jo hurtigere du opdager symptomerne og får justere pH-balancen i dit vækstmedium, jo hurtigere vil dine cannabisplanter komme sig.

Selv hvis du opdager problemet senere, kan din plante komme tilbage på sporet i løbet af et par uger. Det er vigtigt at acceptere, at det er en gradvis proces, og tag de nødvendige skridt beskrevet ovenfor for at løse problemet.

Husk at regulere pH-balancere i dit vand og brug bladfoder under perioden med næringsstoflockout. Fjern alle blade, der ikke ser ud til at komme sig, så planten kan bruge ressourcerne på nye, unge og sunde blade.

Nutrientes RQS
Nutrientes RQS

Næringsstoflockout: Du er forberedt på dette almindelige problem

Næringsstoflockout er et af de mest frustrerende sundhedsproblemer i cannabisplanter. Mest af alt fordi det kan ske, selvom du har gjort alt andet rigtigt. Jordens pH-balance kan virke ubetydelig, men den kan have en afgørende betydning for hele vækstcyklussen.

Nu er du heldigvis rustet med både viden og færdigheder til at behandle og forebygge næringsstoflockout i cannabisplanter. Hvis du kæmper med dette problem lige nu og her, skal du ikke miste modet. Dine planter kan komme sig fuldt ud, hvis du genopretter jordens optimale pH-balance, anvender bladfoder og holder pH-balancen i skak fremadrettet.

External Resources:
  1. Certified Crop Advisor study resources (Northeast region) https://nrcca.cals.cornell.edu
Ansvarsfraskrivelse:
Denne artikel er skrevet udelukkende som informativt indhold og er baseret på forskning offentliggjort af andre eksterne kilder.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

Emnefinder

eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37746 bedømmelser