Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds

By Miguel Ordoñez Reviewed by: Miguel Ángel Garcia

Lær, hvordan du dimensionerer og opsætter dine vækstlys til cannabis for maksimal effektivitet.


DE 3 MEST ALMINDELIGE TYPER AF MODERNE VÆKSTLYS

Inden for moderne indendørs cannabisdyrkning bruges der normalt mindst en af disse 3 kunstige lyskilder: HID, CFL og LED. Dyrkere bruger ofte en kombination af vækstlamper. Der findes selvfølgelig også andre, mere forældede belysningsteknologier, men de er stort set alle udkonkurrerede. Denne blog fokuserer på den mest almindelige belysning, der bruges af cannabisdyrkere fra det 21. århundrede. Vi holder os altid til praktiske råd til dyrkningsrum og ikke til den pseudovidenskabelige statistik.

HID- eller udladningslampe med høj intensitet har siden begyndelsen af 1990'erne været det foretrukne vækstlys både for begyndere og professionelle cannabisdyrkere. I årenes løb er lamper blevet mere effektive, forkoblinger er blevet digitale, og reflektorerne er blevet større og bedre. Dyrkere, som foretrækker HID, holder på, at lumenoutput er det eneste, der betyder noget, når det kommer til lys.

Video id: 807900134

Godt nok er CMH eller keramisk metalhalogenlampe kommet på banen, og selvom 315W CMH-pæren er imponerende, er det en ret dyr opgradering fra en standard MH- eller metalhalogenlampe. Desuden er 315W CMH ikke helt så effektiv som en avanceret som en agro 600W HPS med dobbelt spektrum eller højtryksnatriumlampe. Samtidig ser CFL-lamper (kompaktlysstofrør) også lovende ud, men kan ikke helt hamle op med de velprøvede HID-lamper.

LED eller lysdiodelamper er den mest lovende banebrydende teknologi, som før eller siden højst sandsynligt vil udkonkurrere HID-lamper, når det gælder cannabisdyrkning. De mest moderne LED-systemer er nu i stand til at producere marihuana af samme og i nogle tilfælde bedre kvalitet end den gennemsnitlige HID-opsætning. For LED-fanatikere er PAR-værdien, eller den fotosyntetisk aktive stråling, vigtigst.

Det er bedst ikke at blive alt for fikseret på de forskellige nye målinger af lys og modificerede lysspektre. Hold det simpelt. Når det gælder lys, skal du tænke på wattforbrug og din elregning. Derfor skal du hellere spørge: "Hvor meget er strømforbruget?" Og derefter: "Hvor meget varme producerer lampen, og hvor meget lys udsender den?"

KONVENTIONELLE HID-LAMPER

HID fås nu med masser af ekstraudstyr, men de grundlæggende principper for dyrkning af cannabis ved hjælp af kunstig belysning forbliver de samme: Metalhalogen (MH) til den vegetative fase og højtryksnatriumlampe (HPS) til blomstringsfasen. HPS-lamper med dobbelt spektrum er et populært alternativ, og de er sandsynligvis endnu bedre til de automatisk blomstrende sorter.

400W og 600W pærer er de bedst egnede til indendørs cannabisdyrkning. Lamperne skal hænges op i samme højde. Den optimale lampehøjde, også kaldet OLH, er mellem 30-50 cm over baldakinen af planterne. Reflektoren skal derfor fastgøres til loftet eller toppen af dyrkningsteltet enten ved hjælp af Easy Roll-ophæng eller hejsetaljer.

Det er bedst at bruge armaturer, der nemt kan justeres og flyttes, da planterne vokser sig højere med tiden.

600 W MH-lys kan dog være alt for kraftigt for kimplanter og stiklinger. Her er det bedst at holde afstanden mellem lys og plante på mindst 60 cm.

Du skal helst ikke eksperimentere med lysskinner, medmindre du har tilstrækkelig teknisk erfaring. Inden for professionel dyrkning er pærerne som standard anbragt i rene og åbne reflektorer, som er placeret i en vandret linje og fastgjorte, så det ikke kan bevæge sig. Ideelt set skal din reflektor være så stor som mulig og have en bred åbning, så lyset spredes bedst muligt over hele dyrkningsområdet.

Glasfiltre, lys og luftkølende lamper er dyre. Derfor er cooltube-lys kun egnede til meget små indendørs dyrkningsprojekter, da de har nogle af de værste reflekterende egenskaber af alle reflektorer på markedet. Jo flere lamper og blæsere du tilføjer, jo højere bliver din elregning.

Tips til cannabisdyrkning: Sådan opsætter du indendørs vækstlys

BELYSNING OG DYRKNINGSPLADS

Generelt er 400-600 W pr. m² rigeligt med lys til hjemmeavl. Kommercielle dyrkere bruger nogle gange over 1000W for at maksimere udbyttet. Men et dyrkningsrum pakket med masser af lamper er ingen garanti for en stor høst. Jo flere HID-lamper du bruger, jo mere varme genereres der, for disse lamper bliver meget varme. 250W-lamper er kun beregnet til mikrodyrkning.

Den eneste fordel ved en 250W-pære er, at du kan placere lampen helt ned til 20 cm fra toppen af planterne. Den genererer selvfølgelig langt mindre varme end 600W, men lyset strækker ikke så langt, og det betyder, at de nederste grene på højere planter ikke får særlig meget lys.

Hvis du tilføjer en 600 W HPS-lampe kan den øge temperaturen i rummet markant. Det er ofte en billigere og mere effektiv løsning at bruge pengene på at opgradere dyrkningsrummet i stedet. Du kan eventuelt dække væggene med Mylar-film eller opgradere fra en magnetisk forkobling til en dæmpbar, digital forkobling eller simpelthen investere i LED-lys.

HVOR MANGE PLANTER?

Svaret på dette spørgsmål er ganske enkelt: Lige så mange planter du vil. Du kan placere 16 cannabisplanter i firkantede 11 liters potter på et dyrkningsareal på 1m² i med SOG-metoden. Du kan også udfylde det samme dyrkningsareal med én stort plante, hvis du bruger ScrOG-metoden. Uanset, hvad du vælger, bliver udbyttet sort set det samme. Igen handler det om, hvordan du udnytter lyset og dyrkningsarealet.

SUPPLERING MED CFL

CFL, eller kompaktlysstofrør, er virkelig effektivt i det kølige hvide spektrum og er et godt alternativ til MH-pærer. En 250W CFL-pære kan levere nogenlunde samme resultat som en 400W MH-pære. For at opnå dette skal du hænge din CFL-lampe ca. 10 cm over plantens baldakin. Da CFL-pærer ikke bliver særlig varme, kan de placeret virkelig tæt på planterne uden at brænde bladene. Derudover påvirker CFL-lys ikke temperaturen i dyrkningsrummet særlig meget. CFL er derfor perfekt til kimplanter, stiklinger og til brug under den vegetativ fase. CFL-lys er i nogle tilfælde den eneste løsning for mikrodyrkere.

Desværre har CFL hverken imponerende lumen- eller PAR-output. De er heller ikke særlig effektive til blomstrende marihuana. Cannabisplanter har brug for langt mere intens belysning under blomstringsfasen, end CFL kan levere. Hvis du bruger CFL-lys under blomstringsfasen, skal du regne med at få mindre udbytte og løse knopper.

DEN NÆSTE GENERATION AF LED-LYS

De nyeste LED-systemer har endelig hamle op med de traditionelle HID-systemer. Den nuværende situation kan sammenlignes med dengang, hvor faldskærms-tv først blev tilgængelige omkring århundredskiftet. Vi kunne alle hurtigt se fordelene ved denne nye teknologi, men den begrænsende faktor var de prohibitive høje priser fra de førende producenter.

Ydedygtige LED-systemer på 350-400W, som overgår en 600W MH- og HPS-konfiguration med fuld spektrum, er ikke billige. Men der findes nogle modeller, der virkelig har det hele. De allerbedste systemer kan køre godt og er utroligt økonomiske på lang sigt. Den optimale højde, som lamperne skal hænges kan varierer meget. Derfor skal du være opmærksom på producentens anbefalinger.

Tips til cannabisdyrkning: Sådan opsætter du indendørs vækstlys

Nedenfor kigger vi nærmere på videnskaben bag lysoutput, så du kan vurdere den ideelle effekt og placering af dine cannabis-vækstlys. Vi dækker udtryk som fotoner, lumen og PAR samt hovedtyper af vækstlys og hvordan de adskiller sig fra hinanden.

LYSSPEKTRUM, PAR OG LUMEN

Lys består af fotoner, som er små partikler, der uundgåeligt bevæger sig med lysets hastighed. Fotoner i lysstråler vibrerer med forskellige frekvenser og bølgelængder. Mennesker kan se fotonstråling i bølgelængder fra 380-680 nm, men planters lysfølsomhed ligger mellem 200-800 nm. Det er ikke alle bølgelængderne inden for dette spektrum, som har de samme effekter på fotosyntese. PAR (fotosyntetisk aktiv stråling) har et spektralområde på 400-700 nm, og er det spektrum, der aktiverer de biokemiske processer i planter mest.

Lys kan måles i fotometriske størrelser ved hjælp af det menneskelige øjes følsomhed over for farve eller i radiometriske størrelser, der relaterer til den energi som lysstrålerne transporterer. Lumens og lux er almindeligt anvendte fotometriske enheder, der refererer til det lys, som kan ses af det menneskelige øje.

Fotometriske målinger viser dog ikke, hvor meget lysenergi en lampe udsender til en plante til fotosyntese, fordi de ikke inkluderer PAR-variablerne. Ikke desto mindre kan lumen og lux give en umiddelbar indikation af en bestemt pæres output. På den måde kan vi sammenligne forskellige produkter ved at måle deres fotometriske effektivitet ved at måle forholdet mellem lumen og watt, uanset deres forskellige output af lysspektrum ved forskellige bølgelængder.

Lux og lumen fungerer godt til måling af MH-, HPS-, CFL- og T5-lys, men de måler ikke effektiviteten af et LED-lys helt nøjagtigt, når de anvendes til cannabisdyrkning.

PAR OG PPFD I WATT-BEREGNING

Generelt set ligger den mindste mængde bredspektret lys, som en cannabisplante har brug for, på omkring 9.000 lm pr. m², mens den optimale ligger på over 20.000 lm pr. m². Vækst og blomstring af en stor indendørs plante afhænger dog af de lysgrænser, der nås ved specifikke bølgelængder, som udløser fotosyntese. Derfor bruger LED-vækstlamper radiometriske systemer til at måle mængden af fotoner, som udsendes af de PAR-farvefrekvenser, som vi nævnte tidligere.

Den mest anvendte radiometriske måling inden for havedyrkning er PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density), som måler, hvor mange fotosyntetisk aktive fotoner, der rammer en given overflade pr. sekund pr. kvadratmeter (μmol/m²/s). Forudsat at et vækstlys leverer PPFD, kan vi beregne dets radiometriske effektivitet og sammenligne forskellige belysningssystemer ved hjælp af PPFD:watt-forholdet.

Tips til cannabisdyrkning: Sådan opsætter du indendørs vækstlys

SOL, PÆRER OG KORREKT LYSINTENSITET 

Ved midsommer rammer middagssolen Jorden i en 45 graders vinkel med en fotosyntetisk kraft på 1.200-2.000 PPFD. Men cannabis-kimplanter, -kloner og -moderplanter er fint tilfredse med en PPFD på kun 200-400 μmol/m²/s. Cannabisplanter har brug for 400-600 μmol/m²/s i deres vegetative fase, og i blomsterfasen har planterne normalt brug for 600-1500 μmol/m²/s PPFD med atmosfæriske CO₂-niveauer. En undersøgelse viste, at den mest produktive PPFD for cannabis er 1500-2000 μmol/m²/s under temperaturer på 25-30 grader med det naturlige CO₂-niveau hævet til 750 ppm.

Selvom cannabis er en krævende plante, øger stråling over grænseværdien for hver sort, hver livscyklus eller alle miljøforhold ikke nødvendigvis udbyttet. Omvendt kan et overskud af lysintensitet beskadige blade og blomster. Sagt med andre ord når cannabisplanten får 20-30 mol PAR-lys hver dag øges blomsterproduktionen. Får den mellem 30-40 mol har det en neutral virkning på planten, mens 40 mol reducerer blomsterproduktionen.

HVOR MEGET LYS HAR DU BRUG FOR I DIT DYRKNINGSRUM?

For at finde frem til den helt rigtige mængde lys til dine planter skal du først gange længden og bredden af dit dyrkningsrum og finde frem til den samlede størrelsen på dit dyrkningsareal. Herefter skal du gange størrelsen på dit dyrkningsreal med den PPFD-værdi, du vil have.

Hvis din vækstkasse er 250 cm lang og 80 cm bred, er dit vækstareal 2,50 m × 0,80 m = 2 m². Hvis du går efter en blomstrende baldakin, som fylder ca. 2 m², og du vil eksperimentere med et PPFD-værdi på 500 μmol, har du simpelthen brug for 1.000 μmol/m²/s. Dette resultat skal derefter divideres med PPFD pr. watt lys for at bestemme det nødvendige wattforbrug.

WATT PR. KVADRATMETER-REGLEN: HVOR MANGE PLANTER KAN DU DYRKE?

LED-systemer producerer højere PAR end MH, HPS og andre slags lamper. Dine planter har dog stadig brug for omtrent den samme mængde watt pr. m² for at producere en høst, der svarer til det, du kan opnå med traditionelle HID-pærer. Du skal også være opmærksom på, at LED-lyssystemer ofte annonceres som værende mere kraftfulde end deres faktiske strømoutput, men det betyder ikke, at en 400 W LED-lampe kan dække det samme antal kvadratmeter som en 1.000 W HPS-pære. Her er en generel oversigt over, hvilken styrke du skal bruge med forskellige lyssystemer til store cannabisplanter. I den tidlige vegetative fase har planterne brug for omkring halvdelen af styrken.

Som en reference kan HPS-lys tilnærmelsesvis dække følgende vækstarealer/planter:

250W ≈ 0.5–1m² ≈ 2 planter
400W ≈ 1–1.5m² ≈ 4 planter
600W ≈ 1.3–2m² ≈ 8 planter
1000W ≈ 1.8–3m² ≈ 10 planterLED-lys kan tilnærmelsesvis dække følgende vækstarealer/planter:

120W ≈ 0.5m² ≈ 1 plante
200W ≈ 0.8m² ≈ 2 planter
280W ≈ 1m² ≈ 4 planter
350W ≈ 1.5m² ≈ 6–8 planterFor at få en idé om, hvor meget lysintensitet dine planter modtager, kan du købe en luxmåler og måle lysintensiteten på forskellige områder af baldakinen. Alternativt kan du også foretage en teoretisk beregning, der tager hensyn til lumen, som udsendes af lampen i forhold til dyrkningsarealet. For at beregne lux-intensiteten på baldakinen skal du bare dividere lumen fra din lampe med kvadratmeterne på den oplyste overflade. Hvis du placerer en lampe, der producerer 100.000 lm i en afstand af 1 m fra plantens top, belyser lampen et område på 1 m² med en intensitet på 100.000 lx (100.000 lm ÷ 1 m = 100.000 lx). Hvis lampen er placeret kun 0,5 m væk fra planten, modtager den 100.000 lm ÷ 0.5 m = 200.000 lx.

Desværre falder lysstyrken med en faktor, der svarer til kvadratet af lyskildens afstand fra det belyste objekt. Det vil sige, hvis du placerer den samme lampe i en afstand af 2 m fra planten, øges strålebredden så den dækker 4 m², men kun med 25.000 lx. I det tilfælde har du brug for 4 lamper for at nå dit hypotetiske mål på 100.000 lx over hele dit dyrkningsareal.

Tips til cannabisdyrkning: Sådan opsætter du indendørs vækstlys

HID (MH, HPS): REGLER OM DEN KORREKTE AFSTAND

HID-pærer fås i en metalhalogen-version (MH) med køligt lys, der er egnet til den vegetative fase, og en højtryksnatrium-version (HPS) med et meget bredere spektrum til blomstringsfasen. Disse lamper genererer varme og kræver et godt køle- og udstødningssystem. Med tiden udsender de også mindre lys, så nye pærer skal placeres længere væk fra planterne end ældre pærer, og de bør skiftes ud efter et par år.

Den korrekte afstand for både MH- og HPS-pærer afhænger hovedsageligt af wattforbruget. Start altid med at placere lyset højere oppe, og sænk det gradvist. Forudsat at ventilationen i dit dyrkningsrum er korrekt indstillet, kan du starte med en afstand på 35 cm med en mindre pære på 250 W og gradvist flytte lyset tættere på baldakinen, indtil lampen i slutningen af blomstringsfasen er placeret 25 cm fra knopperne. Med en 600 W-pære skal du muligvis starte i en afstand af 50 cm og sænke lampen til 30 cm. Hvis du valgte en 1000 W-pære, skal du helst holde en afstand på minimum 80 cm.

Det er almen praksis, at holde hånden lige over toppen af planten med håndryggen vendt mod lyset. Hvis det føles behageligt, vil dine planter synes det sammen. Det er dog bedst ikke at sætte din lid alt for meget til generelle regler. Sørg for, at du altid undersøger dine planter for tegn på overophedning eller overdreven lysintensitet.

Hvor højt oppe skal din MH- og HPS-vækstlys hænge?

Mange dyrkere sværger til MH- eller HPS-vækstlys. De er meget populære, meget brugte og uden tvivl de bedste lys til højere udbytte.

Selvom MH og HPS er velegnede til forskellige faser af vækstcyklussen, kan du generelt hænge dem i nogenlunde samme afstand fra dine planter. Begge lys fungerer bedst, når de er tættere på planterne, men det er godt lige at teste dem først, hvis det er første gang, du bruger dem.

Uanset, om du er en nybegynder eller bare gerne vil udskifte dine vækstlys, anbefaler vi, at du starter med at hænge lamperne højere oppe. På denne måde kan du gradvist sænke dem, indtil du er tilfreds med det lyset. Vi anbefaler, at du altid holder dit lys mindst 30-38 cm væk fra toppen af baldakinen. Husk, at synet kan bedrage. Det er vigtigt, at du sørger for, at bladene ikke bliver for varme.

Hvis du er usikker på, hvor meget varme planterne udsættes for, skal du lave en hurtig test med din hånd. Hold din hånd i samme afstand fra lyset som din plante og mærk, hvor varmt det bliver. Hvis det føles for varmt for dig, er det også for varmt for dine planter. Hvis det er tilfældet, skal du bare flytte lampen højere op.

En sidste ting, du skal huske på, er dine pærer. På samme måde som de pærer, du har i dit hjem, falder en pæres funktionalitet med tiden. Da pærer afgiver mindre energi, når de bliver ældre, skal en ældre pære være tættere på din plante end en nyere. Tilsvarende bør en helt ny pære holdes så langt væk som muligt, uden det går ud over udviklingen af planten. De fleste udskifter deres MH-pærer mindst en gang om året, mens HPS-brugere kan nøjes med at udskifte dem hvert andet år.

Tabel over afstand på MH/HPS-vækstlys

STYRKEAFSTAND
150W 20–30cm (8–12")
250W 25–35cm (10–14")
400W 30–48cm (12–19")
600W 35–64cm (14–25")
1000W 41–79cm (16–31")

LED-LYS: REGLER FOR KORREKT AFSTAND

LED-systemer bliver ikke så varme som HID-pærer, men de har stadig brug for afkøling for at forhindre utilsigtet afbrænding af dine planter. LED-lys afgiver et stor lysintensitet, selv ved relativt lave temperaturer. Denne mængde lys i sig selv, ikke varmen, kan forårsage let forbrænding og afblegning af blade.

Forskellige modeller af LED-vækstlamper har forskellige optimale afstande fra planter, og de fleste produkter kommer med anbefalinger fra producenterne. Start med en mellemstor afstand inden for det anbefalede interval og hold øje med dine planter i de kommende dage. Flyt lyset længere væk, hvis du opdager, at bladene bliver blegede, eller hvis bladspidserne bliver brændte. Hvis dine planter virker glade, skal du flytte LED-lyset tættere på, men aldrig så tæt på at de øverste blade begynder at blive blege, gullige eller brune.

Kraftige LED-paneler med mere end 300 W skal holdes mindst 70 cm væk fra baldakinen og flyttes tættere på under blomstringsfasen. Som en generel reference skal 200-400 W LED-lys placeres 30-70 cm væk fra planterne, mens 450-600 W lys skal holdes i en afstand af 50-80 cm. Systemer med højere watt skal placeres endnu længere væk. Husk at holde øje med dine planter, når du begynder at bruge et nyt lys.

Hvor højt oppe skal LED-vækstlys hænge?

LED-lys er gartneres foretrukne vækstlys, og det kræver en del finjustering for at finde en ideelle højde, de skal hænges i. Men med så meget kraft kan du under de rette omstændigheder få nogle fantastiske udbytter.

LED-lys er komplicerede. Der findes så mange variationer på markedet, at der ikke findes én bestemt standardløsning. Derfor findes der heller ikke nogen bestemt standardafstand. Uanset, hvilken enhed du vælger, kommer producenterne som regel med anbefalinger, men du bliver stadig nødt til at finjustere selv.

En anden faldgrube med LED-vækstlys er, at de ikke altid synes så kraftige, som de i virkeligheden er. Lysene ser svagere ud, så man kan nemt komme til at tro, at de ikke udsender nok energi. Deres styrke kan nemt undervurderes, så du bliver nødt til at være forsigtig, ellers kan dine planter ende med at blegne eller levere en skuffende høst.

Selvom alle LED-vækstlys er forskellige, skal du som hovedregel hænge dem længere væk fra planterne end andre lys og herefter justere dem. Du kan derefter justere dem yderligere gennem hele plantens vækstcyklus og flytte dem tættere på planten under blomstringsfasen.

Tabel over afstand på LED-vækstlys

Alle LED-vækstlys er som sagt forskellige, men den følgende tabel kan hjælpe med nogle grundlæggende regler.

STYRKEAFSTAND
240–400W 41–76cm (16–30")
450–550W 51–76cm (20–30")
600–850W 61–66cm (24–26")
900W+ 66–107cm (26–42")

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

Emnefinder

eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37803 bedømmelser