Dyrkningsvejledning til cannabis af Royal Queen Seeds

By Luke Sumpter

Pythium-arterne er en stor trussel mod cannabisplanters sundhed. Under de rette forhold angriber disse mærkværdige parasitære organismer planternes rødder og forårsager rodråd.

Nogle gange er det nemt at dyrke en sund og stærk blomstrende cannabisplante fra en kimplante. Andre gange går tingene ikke helt efter planen. Der er flere forskellige udfordringer, du og dine planter kan støde på. Det gælder bl.a. stressfaktorer som skadedyrsangreb og patogener. Sidstnævnte kan være en stor trussel, især hvis det ikke opdages i tide.

Selvom cannabisplanter har et medfødt immunsystem, der er i stand til at neutralisere nogle former for patogener, samt et væld af gavnlige mikrober, der kan hjælpe dem med at bekæmpe deres fjender, kan de stadig blive syge. En af plantens store mikrobielle fjender er Pythium-arterne (kimskimmel), som er nogle af de mest ødelæggende rodpatogener. Medlemmer af denne art er hverken svampe eller bakterier. I stedet tilhører de phylum Oomycota, som er svampelignende organismer, der adskiller sig i deres reproduktionsmekanismer, sammensætningen af deres cellebrønd og de genetiske komponenter.

Disse patogener forårsager en lang række symptomer. De kan bl.a. forårsage kimplantedød, som ødelægger dit dyrkningsprojekt, før det overhovedet er kommet i gang. Nedenfor kan du lære alt, hvad du har brug for at vide om Pythium, hvordan du håndterer det, når det rammer, og hvordan du i første omgang kan forhindre det.


Hvad er Pythium (rodråd)?

Pythium (kimskimmel) er plantepatogener, der skaber kaos inden for landbrugsmiljøer både for store landmænd og private dyrkere. Forskere har identificeret over 100 forskellige arter inden for slægten. Før i tiden betragtede man dem som svampepatogener, men forskere har nu klassificeret Pythium som parasitære Oomycetes på grund af genetiske, kønsrelaterede og strukturelle forskelle.

Pythium-arterne findes i jorden, hvor de danner svampelignende netværk, der besidder både seksuelle og aseksuelle strukturer. Herfra producerer de to typer sporer, der påvirker planterne: zoosporer og oosporer. Seksuel reproduktion fører til dannelsen af oosporer. Disse tykvæggede sporer kan direkte inficere planterne eller danne en vesikeler, der fyldes med cytoplasma. Til sidst fyldes vesiklen med zoosporer, som er udstyret med flagellum - små haler, som de bruger til at bevæge sig gennem stillestående vand og våd jord. Zoosporer er skabt ved ukønnet formering i strukturer kaldet sporangium.

What is Pythium

Planternes rødder frigiver sukkerholdig eksudat for at tiltrække gavnlige mikrober. Men de svømmende zoosporer er også tiltrukket af dette eksudat. De følger sporet og fæster sig til rodspidsen, hvor de danner en hård cellevæg. Der frigiver de hyfer, som er trådlignende strukturer, der bruger enzymer til at bryde igennem cellevæggene i epidermale rodceller.

Disse hyfer forgrener sig for at kolonisere cellerne i rodbarken (det ydre lag af celler). Til sidst bliver denne struktur ustabil og kollapser. Rodbarken indeholder vigtige rodhår, som planterne bruger til at absorbere vand og næringsstoffer. En plante, der er angrebet af Pythium har ikke længere adgang til de ressourcer, den behøver for at kunne overleve. Pythium-arterne forårsager også skader på planterne, som andre rodpatogener bruger som et indgangspunkt.

Hvad forårsager en Pythium-infektion?

Pythium-arterne er en form for opportunistisk vandskimmel, der under de rette miljømæssige forhold forårsager rodråd. De slår til, når en plante er svækket eller beskadiget, og det får konsekvenser for planteimmunitet og -vitalitet.

Overvanding skaber den perfekte grobund for Pythium. Zoosporerne har nemt ved at bevæge sig rundt i våd jord og finde vej til planterødderne. Iltmangel i rodzonen kan også kvæle rødderne, hvilket forårsager celledød, som gør det lettere for zoosporerne at få adgang. Overskydende vand kan også tiltrække skadedyr som fx sørgemyg, der angriber og svækker rodbarken.

Den ultimative årsag til rodråd fra Pythium er, når patogenet bliver introduceret i dyrkningsrummet. Udendørs er det meget mere sandsynligt, at planterne støder på dette patogen. Hvis du dyrker indendørs, kan du meget bedre beskytte dine planter. Pythium kan dog stadig komme ind i dit dyrkningsrum via andre inficerede planter, forurenet udstyr og selv fra dit tøj.

Kan rodråd sprede sig til andre cannabisplanter?

Ja. Pythium-arterne har flere effektive måder, de kan sikre deres overlevelse som en parasit. Efter de har erobret rodbarken på en plante, har de adgang til ressourcer og kan fortsætte med at reproducere. Den kontinuerlige frigivelse af zoosporer gør, at de hurtigt kan sprede sig gennem jorden på jagt efter andre eksudatkilder.

Produktionen af oosporer efterlader også langsigtede genetiske aflejringer i jorden. Disse strukturer ligger i dvale om vinteren og er klar til at angribe nye unge kimplanter, når det bliver forår. Pythium-zoosporer og -oosporer kan spredes ved hjælp af flere forskellige smittebærere som fx hydroponiske opløsninger og forurenet jord.

Sådan ser Pythium (rodråd) ud

Der er flere måder du kan se, om en plante er er angrebet af Pythium. Hold øje med disse vigtigste symptomer på rodråd:

🟡Røddernes farve: Rødderne har en mørkere farve. I stedet for den sædvanlige hvide farve, bliver de beigefarvede, gule og brune.

🌫️Røddernes tekstur: Planterødder er relativt faste i struktur. Efter rodråd bliver de bløde, smattede og klæbrige på grund af de strukturelle ændringer som følge af skader på rodbarken.

🦨Rødderne lugter: Pythium-infektioner finder ofte sted under anaerobe forhold. Derfor begynder de rådne rødder og vækstmediet at lugte ubehageligt.

🥀Kimplantedød: Unge kimplanter mister hurtigt vitalitet og falder fuldstændigt sammen kort tid efter, at de unge skud dukker op af jorden.

📉 Langsom vækst: Du vil opdage, at ældre og mere etablerede planter ikke længere klarer sig så godt. De begynder at vokse betydeligt langsommere.

🕸️Råd i selve planten: Når patogenet begynder at inficere celler længere oppe i planten bliver den øverste del af rødderne og den nederste del af hovedstammen brun.

🍂Klorose: Når rodbarken er beskadiget, kan planterne ikke optage nitrogen, og viftebladene begynder derfor at blive gule.

Pythium Affected Plants

Kan rodråd behandles?

Der findes desværre ingen kur mod rodråd forårsaget af Pythium. Det betyder dog ikke, at du bare skal give op uden at undersøge det hele nærmere. På den måde kan du finde ud af, hvor det gik galt, så du kan forebygge det fremover.

Hvis du dyrker direkte i jorden udendørs, skal du sørge for at undgå at dyrke på det pågældende sted næste år. Hvis du dyrker cannabisplanter på det same sted året efter, kan du uden tvivl forvente det samme resultat.

Når du avler cannabisplanter, skal du holde øje med planter, der viser høj modstandsdygtighed over for infektionen. Ved at dyrke en stikling et isoleret sted, kan du sikre modstandsdygtige gener.

Sådan behandler du Pythium (rodråd)

Du kan ikke behandle cannabisplanter, der er angrebet af Pythium. Desværre bliver du nødt til at skille dig af med alle de berørte planter med det samme for at reducere risikoen for at patogenet spreder sig til andre områder af din have eller dyrkningsområde. Hvis du har mulighed for det, kan du brænde dem på et bål. Hvis du smider dem i din kompostbeholder, kan det forurene din afgrøde med oosporer næste sæson.

Selvom du ikke kan behandle dine planter, kan du behandle dit vækstmedium. Der findes flere kemiske muligheder, som du kan bruge til at klare opgaven. Hvis du foretrækker en mere naturlig tilgang, kan du følge de nedenstående trin.

 1. Først og fremmest skal du fjerne alle berørte planter og brænde dem. Sørg for at du undgår at dyrke noget i det same område de næste par sæsoner, så du ikke fodrer de oosporer, der ligger i dvale i jorden.
 2. Dernæst skal du lave en stærk kompostte. Tidlig forskning tyder på, at både luftet og ikke-luftet kompostte kan hjælpe med at hæmme myceliumvæksten af visse pythium-typer. Disse præparater bruger podemidler til hurtigt at producere et stort antal gavnlige mikrober som bl.a. svampe, bakterier, protozoer og nematoder. Når du bruger kompostte øger disse organismer biodiversiteten i jorden og bekæmper patogener.
 3. For at genoprette det økologiske samfund af mikroorganismer i jorden på det berørte område, skal du fordre jorden med rigelige mængder kompostte i løbet af foråret og efteråret de par sæsoner.

X

Rodråd og hydroponiske systemer

Heldigvis er hydroponiske systemer meget nemmere at rengøre end jordområder ude i haven. Hvis dine hydroplanter udviser tegn på råd i cannabisstængelerne og udvikler brune rødder, kan du simpelthen bare skrubbe og rengøre alt og starte forfra. Hæld hele din næringsopløsning fra dit system direkte ned i et afløb. Du må helst ikke hælde det ud i din have.

Lav derefter en rengøringsopløsning, der indeholder 3 % brintoverilte, og brug den til at rengøre indersiden af dit dyrkningstelt og hele dit hydroponiske system med en blød svamp. Sørg for, at du når helt ind i kanter og hjørner af din vandbeholder og eventuelle eksterne dyrkningsbakker. Læg mindre dele i spande med opløsningen, og udskift komponenter, der er for små eller for vanskelige at rengøre grundigt.

Sådan forhindrer du Pythium (rodråd)

Der er flere ting, du kan gøre i et forsøg på at forhindre Pythium i at angribe din have eller dit dyrkningsrum Der findes desværre ingen mirakelkur, men du kan reducere risikoen for et angreb markant. Du kan fx prøve følgende strategier:

 • Symbiotiske svampe: Arbuskulære mykorrhizasvampearter smelter sammen med cannabisplanterødderne og danner et symbiotisk forhold. De hjælper planterne med at få næringsstoffer og vand og til gengæld fodres de med eksudat. Disse organismer kan også hjælpe planterne med at forsvare sig mod visse Pythium-arter[1]. Tilsæt sporer eller propaguler, når du sår frø eller omplanter kimplanter.
 • Trichoderma: Disse jordsvampearter kan hjælpe med at bekæmpe Pythium-arter i rodzonen. Påfør Trichoderma på frø eller brug dem som et jordforbedringsmiddel for at reducere risikoen for infektion.
 • Korrekt vanding: For at reducere risikoen for rodråd, skal du lære at vande cannabisplanter korrekt. Vent, indtil de øverste par tommer af vækstmediet er helt udtørret, før du vander igen. En god vandingsplan kan hjælpe dig med at undgå de anaerobe forhold, der fremmer risikoen for en infektion.
 • Optimal iltmætning (hydroponisk): Lav iltmætningen i et hydroponisk system kan øge risikoen for rodråd i cannabisplanter. For at øge iltmætningen skal du bruge teknikker som fluming og elektrolyse.
 • God hygiejne: Et rent dyrkningsområde kan gøre meget, hvis du vil forhindre Pythium i at etablere sig. Sørg for, at du rengør dit udstyr og skifter tøj, før du går ind i dit dyrkningsrum. Brug separat dyrkningsudstyr til indendørs og udendørs planter, og tag aldrig beskidte potter og vandkander med ind i dit dyrkningstelt eller omvendt.
 • Lav en ny jordblanding: Skab et vækstmedium med tilstrækkelig dræning og iltning ved at tilføje organisk materiale, kompost af høj kvalitet, perlit og små mængder sand.

X

Kan Pythium gå væk af sig selv?

Nej. Du er nødt til at gøre et aktivt stykke arbejde for at bekæmpe Pythium og forhindre rodråd i fremtiden. Indendørs hydroponiske avlere har en fordel, da de kan nøjes med at rense og desinficere deres dyrkningsområde og -udstyr.

Udendørs kommer opgaven til at tage længere tid. Disse trin kan hjælpe dig med at sanere din jord over tid:

 1. Brænd alt inficeret plantemateriale.
 2. Dyrk ikke planter på det berørte område næste sæson.
 3. Bland organisk materiale, sand og perlit i vækstmediet for at øge iltning.
 4. Vand jorden i området med rigelige mængder iltet og ikke-iltet kompostte.
 5. Efter 1-2 sæsoner kan du anvende Trichoderma og arbuskulære mykorrhizasporer på kimplanter, før du omplanter dem.

Hvis du uheldigvis oplever problemer med cannabispatogener, skal du huske, at det ikke er jordens undergang. Når du først har oplevet et Pythium-angret, lærer du meget mere om jordbiologi. Set på den lyse side, bliver du en meget bedre cannabisavler i det lange løb.

External Resources:
 1. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on Pythium aphanidermatum causing foot rot disease on pawpaw (Carica papaya L.) seedlings https://www.tandfonline.com
Ansvarsfraskrivelse:
Denne artikel er skrevet udelukkende som informativt indhold og er baseret på forskning offentliggjort af andre eksterne kilder.

Er du fyldt 18 år?

Indholdet på RoyaQueenSeeds.com er kun egnet til voksne og er forbeholdt myndige personer.

Sørg for, at du kender loven i dit land.

Når du klikker på ENTER, bekræfter
du, at
du er fyldt 18 år.

Emnefinder

eKomi silver seal
4.7 ud af 5
ud af 37803 bedømmelser